Visa sökformulär

Pensionärsrådet

Det kommunala pensionärsrådet ger Västerås pensionärer inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden.

Pensionärsrådet fungerar som ett samarbetsforum mellan Västerås olika pensionärsorganisationer och kommunstyrelsen. Syftet är att att stärka pensionärsorganisationernas inflytande i övergripande frågor som rör äldre. Rådet ska vara ett forum för information och kunskapsspridning och arbeta för att pensionärernas synpunkter tas tillvara i kommunens verksamhetsplanering. Kommunstyrelsen och pensionärsrådet kommer varje år överens om en verksamhetsplan med de mest prioriterade frågorna.

Rådet består av 14 ledamöter plus ersättare. Fem av dem är förtroendevalda. Ledamöterna väljs för en period om fyra år och följer den politiska mandatperioden.

Ordförande

  • Bengt-Åke Nilsson (L), ordförande i äldrenämnden

Förtroendevalda ledamöter

  • Jonas Cronert (S), förste vice ordförande i äldrenämnden, förste vice ordförande i byggnadsnämnden
  • Anna Nordin (M), andre vice ordförande i äldrenämnden
  • Monica Stolpe Nordin (C), ersättare i byggnadsnämnden
  • Amy Bustos Teljebäck (S), ersättare i kulturnämnden, förste vice ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande
  • Anna Thunell (MP), ordförande i tekniska nämnden

Ersättare

  • Elisabeth Wäneskog (KD) ledamot i äldrenämnden
  • Per-Åke Olofsson (S), ledamot i kulturnämnden
  • Lina Eriksson (L), ordförande i överförmyndarnämnden
  • Ulf Jansson (C), ledamot i tekniska nämnden

Ansvarig tjänsteman på stadsledningskontoret är Karin Hjärpe, kontaktuppgifter finns nedan.

Kallelse

2018-02-22 Kommunala pensionärsrådet (KPR)PDF

2018-05-02 Kommunala pensionärsrådet (KPR)PDF Reviderad

2018-09-26 Kommunala pensionärsrådet (KPR)PDF

2019-02-05 Kommunala pensionärsrådet (KPR)PDF

2019-04-10 Kommunala pensionärsrådet (KPR)PDF

2019-09-11 Kommunala pensionärsrådet (KPR)PDF

2019-11-18 Kommunala pensionärsrådet ((KPR)PDF

2020-02-17 Kommunala pensionärsrådet (KPR)PDF

Protokoll

2020

2020-02-17 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2019

2019-11-18 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2019-09-11 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2019-05-28 Kommunala pensionärsrådet (KPR), minnesanteckningar studiedag inklusive bilagorPDF

2019-04-10 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2019-02-05 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2018

2018-09-26 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2018-06-20 Anteckningar från Kommunala pensionärsrådets (KPR) studiedagPDF

2018-05-02 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2018-02-22 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2017

2017-11-07 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2017-09-21 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2017-06-14 Kommunala pensionärsrådet (KPR), minnesanteckningar från studiedagPDF
Bilaga, Informationsmaterial 1-2PDF

2017-05-02 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokollPDF
Bilaga, 1-4PDF

2017-02-15 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokollPDF
Bilaga, 1-5PDF

2016

2016-11-24 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokollPDF

2016-09-24 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokollPDF
Bilaga, 1-3PDF

2016-05-11 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2016-03-30 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagorPDF

2015

2015-10-01 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokollPDF
Bilaga, reviderade riktlinjerPDF
Bilaga, lägesrapportPowerpoint
Bilaga, e-hemtjänstPDF
Bilaga, vad är revision?Powerpoint

2015-04-29 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokollPDF

2015-03-11 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokollPDF

Kontakta oss

Karin Hjärpe

Stadsledningskontoret

Telefon: 021-39 12 00

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontakt

Relaterade dokument

Hjälpte informationen på denna sida dig?