Visa sökformulär

Ungdomsdialog

Är du mellan 12 och 20 år och vill vara med och påverka politiken? Kontakta oss som arbetar med Ungdomsdialog. Vi vill veta vad du tycker!

Västerås stad vill att du som är ung ska känna att du har inflytande i de politiska beslut som tas. Det gäller förstås alla nämnder, men särskilt viktiga är Barn- och ungdomsnämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Ungdomsdialog började som ett projekt men är från den 1 april 2014 en permanent verksamhet. Målet är att skapa en modell, en struktur, för dialog och samverkan mellan ungdomar och politiker som håller över tid. Dialogmodellen ska kunna ärvas av nya ungdomar och nya nämndpolitiker.

Mål för verksamheten

För att stärka arbetet med elevdemokrati och ungdomsdialog ytterligare fattade nämnden beslut om att göra projektet Ungdomsdialog permanent, och godkänna följande mål för verksamheten:

  1. Ungdomsdialog ska vara känt i alla nämnder.
  2. Dialogen sker med en mångfald av ungdomar.
  3. Ökat engagemang för demokrati bland ungdomar.
  4. Förankrad modell hos ungdomar 12-20 år.

Vill du göra din röst hörd?

Ungdomsdialog ordnar events och utbildar vad vi kallar ungdomskonsulter. Vi engagerar oss också internationellt för att se hur andra länder arbetar för att öka ungdomars inflytande i politiken. Läs mer på Ungdomsdialogs Facebooksida. Du kan också ringa Kontaktcenter.

Länk till Ungdomsdialogs webbplatslänk till annan webbplats

Länk till Ungdomsdialog på Facebooklänk till annan webbplats

Kontakta oss

Ungdomsdialog

Maria Reisten

Telefonnummer: 021-39 37 60 eller 076-569 34 30

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00

Hjälpte informationen på denna sida dig?