Ungdomsdialog

Ungdomsdialog är vägen för unga att göra sina röster hörda i Västerås. Genom olika insatser, metoder och arbetssätt ser vi till att ungas delaktighet ökar och att deras idéer tas vara på. Vi arbetar för att inkludera ungdomar i beslut som berör dem och samtidigt stötta deras egna initiativ till påverkan och delaktighet.

Ungas röster är viktiga

Ungdomsdialog ser till att unga får vara med och påverka Västerås. Vi gör saker för ungdomar, med ungdomar. Vi fångar upp idéer och tar vara på engagemang. Allt för att stärka demokratin och öka ungas delaktighet och inflytande.

Genom Ungdomsdialog anställs ungdomar som så kallade ungdomskonsulenter. Som ungdomskonsult får ungdomar i gymnasieåldern möjlighet att skapa förutsättningar för påverkan och delaktighet för andra ungdomar. Under sommaren arbetar ungdomskonsulterna med ett specifikt uppdrag som ska leda till påverkan inom Västerås. Genom ungdomspanelen blir unga inbjudna till att påverka Västerås!

Ungdomspanel för dig som är 12–20 år

Ungdomsdialog Västerås har en ungdomspanel där alla unga mellan 12–20 år är välkomna. I Ungdomspanelen ingår ungdomar i en SMS-panel där frågor ställs om ungas upplevelser av. Genom ungdomspanelen blir ungdomarna inbjudna till olika workshops och dialoger för en möjlighet att påverka staden. Resultatet av Ungdomsdialogs insatser är viktiga och på riktigt och genom dialog stärker vi vårt arbete.

Vill du veta vad ungdomar tycker i din fråga?

Ungdomsdialog är en del av Västerås stad som arbetar processinriktat för att öka engagemanget för demokrati och tilliten till samhället hos ungdomar. Ungdomsdialog finns som stöd för Västerås stads förvaltningar för att genomföra dialog och öka ungdomars inflytande.

Ungdomsdialogs egen webbplats Länk till annan webbplats.

Ungdomsdialog på Instagram Länk till annan webbplats.

Anmäl dig till ungdomspanelen Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Ungdomsdialog

Robert Holm

Telefonnummer: 021-39 37 60 eller 076-569 34 30

robert.holm@vasteras.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 00 00

kontaktcenter@vasteras.se