Visa sökformulär

Ungdomsdialog

Är du mellan 12 och 20 år och vill vara med och påverka politiken? Kontakta oss som arbetar med Ungdomsdialog. Vi vill veta vad du tycker!

Västerås stad vill att du som är ung ska känna att du har inflytande i de politiska beslut som tas i alla nämnder i Västerås stad.

Ungdomsdialog började som ett projekt men är från den 1 april 2014 en permanent verksamhet. Idag är det en modell som bygger på metoderna sms-panel, UNIK workshops och ungdomskonsulter. Från och med hösten 2020 finns en metod för att öka ungas engagemang för samhället och demokrati i undervisningen. Den heter UNIK i skolan. Krisen kring Corona har även medfört en utveckling av digitaliserade workshops som testas under våren 2020.

Mål för verksamheten

För att stärka tilliten till samhället i Västerås arbetar verksamheten mot följande mål:

  • Ungdomsdialog ska vara känt i alla nämnder.
  • Dialogen sker med en mångfald av ungdomar.
  • Ökat engagemang för demokrati bland ungdomar.
  • Förankrad modell hos ungdomar 12-20 år.

Vill du göra din röst hörd?

Ungdomsdialog ordnar events och utbildar vad vi kallar ungdomskonsulter. Vi engagerar oss också internationellt för att se hur andra länder arbetar för att öka ungdomars inflytande i politiken. Läs mer på Ungdomsdialogs Facebooksida. Du kan också ringa Kontaktcenter.

Ungdomsdialoglänk till annan webbplats

Ungdomsdialog på Facebooklänk till annan webbplats

Kontakta oss

Ungdomsdialog

Maria Reisten

Telefonnummer: 021-39 37 60 eller 076-569 34 30

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 07.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?