Visa sökformulär

Offentlig handling

Du ska kunna ha insyn och möjlighet att kontrollera hur förtroendevalda och tjänstemän sköter kommunen. Det innebär bland annat att du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga, till exempel ett beslut. Det bestäms av den så kallade offentlighetsprincipen som står inskriven i tryckfrihetsförordningen, som i sin tur är en del av Sveriges grundlag.

Om handlingar

Allmän handling

En allmän handling kan till exempel vara en text, en bild, uppgifter i ett IT-system, ljud- eller filminspelning. En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha skapats där. Handlingen ska finnas förvarad hos myndigheten. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar.

När du skickar in en ansökan, ett klagomål eller annan synpunkt till Västerås stad blir det en allmän handling.

Offentlig handling

En offentlig handling är en allmän handling som inte är hemlig. Vill du veta mer om vilka regler som gäller för hemliga uppgifter och sekretess, se regler för sekretess.

Regler för sekretess

Meddelarfrihet

Alla anställda hos Västerås stad har rätt till samma yttrandefrihet som andra medborgare. Västerås stad, det vill säga arbetsgivaren, måste alltså vara mycket noga med att inte försöka begränsa eller påverka sina anställdas rätt till yttrandefrihet.

Anställda kan använda sin yttrandefrihet till att lämna upplysningar till massmedia, till exempel om missförhållanden i kommunens verksamhet. Den anställde har då rätt att vara anonym och journalisten kan hålla sin källa hemlig. Denna meddelarfrihet gäller normalt när den anställde har en direktkontakt med en journalist. I vissa fall har den anställde till och med rätt att avslöja information som annars omfattas av tystnadsplikt. 

Skyddet för yttrandefriheten innehåller också ett förbud för arbetsgivaren att fråga vem som har sagt vad.

Alla anställda har dock en så kallad lojalitetsplikt, vilket innebär att de måste utföra sitt arbete enligt arbetsgivarens instruktioner. Bestämmelserna ger heller inte någon generell rätt att via sociala medier eller på annat sätt fritt sprida hemliga uppgifter, eller en rätt att vara anonym.

Allt som rör meddelarfrihet bestäms i yttrandefrihetsgrundlagen.

Så här gör du

Så här begär du ut en handling

Om du vill begära att få ta del av en offentlig handling kontaktar du den förvaltning som förvarar handlingen. Du behöver inte säga ditt namn eller vad du ska använda handlingen till.

Du kan också använda e-postformuläret längre ner på sidan.

Kontakta oss

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 07.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Västerås får en direktlänk till EU

    Västerås stad vill öka kunskapen om och minska avståndet till EU. Därför har stadsledningskontoret, på uppdrag av kommunstyrelsen, ansökt om att få öppna ett Europa Direkt. Nu är det klart att Västerås får öppna ett Europa Direkt redan i maj i år.

  • Ny visselblåsarfunktion i Västerås stad

    Nu finns en visselblåsarfunktion i Västerås stad, som ska underlätta för den som misstänker korruption, oegentligheter eller allvarliga missförhållanden i våra verksamheter. Visselblåsarfunktionen kan användas av vem som helst.

  • Nominera till Pedagogiska priset 2020

    Västerås stad delar varje år ut Pedagogiska priset. Det gör vi för att lyfta upp skickliga pedagoger. Nu behöver vi din hjälp att få fram Västerås bästa pedagoger. Vem nominerar du?