Visa sökformulär

Befolkning i Västerås

Här hittar du information om befolkningen i Västerås. Informationen visar den senast framtagna befolkningsstatistiken.

Befolkningssiffror i korthet

  • Folkmängd: 154 049
  • Folkökning: 1 971
  • Befolkningstäthet: 160,7 invånare per kvadratkilometer
  • Födda: 1 781
  • Avlidna: 1 304
  • Medelålder kvinnor: 42 år
  • Medelålder män: 39,9 år

Statistiken är en sammanställning från slutet av föregående år (2019).

Källa: Statistikmyndigheten SCB.

Bild på skulpturen Aseaströmmen.

Så här många bor det i Västerås

Västerås är Sveriges sjunde största kommun. I slutet av år 2018 bodde närmare 153 000 personer i Västerås. Under hela 2000-talet har befolkningen i genomsnitt ökat med ungefär 1 400 personer per år, men de senaste fem åren har folkökningen varit ovanligt stor. Under den perioden har befolkningen ökat med i genomsnitt cirka 2 000 personer per år. Folkökningen beror på ett stort flyttningsöverskott (att fler flyttar till Västerås än från Västerås) och på den naturliga folkökningen med fler födda än avlidna.

Mer fakta och statistik om kommunen och dess olika områden