Visa sökformulär

Statistik

Västerås stad tar fram statistik för en mängd olika ämnesområden, som till exempel arbetsmarknad, befolkning, boende, utbildning med mera. Statistiken ligger till grund för bland annat beslut som ska fattas, planering och forskning. Statistiken finns tillgänglig direkt på webbplatsen, i olika databaser samt publikationer.

Så här gör du

Snabbaste sättet att hitta statistik

Snabbaste sättet att hitta statistik om kommunen är att läsa vidare på den här sidan under rubriken Statistik efter ämne. Där vi listat vår mest efterfrågade statistik om kommunen uppdelad efter olika ämnesområden.

Hitta mer generell statistik om staden på sidan Kommunfaktalänk till annan webbplats
Hitta mer statistik om befolkningen i staden på sidan Befolkninglänk till annan webbplats

Om du vill veta mer

Mer statistik om kommunen kan du hitta i olika databaser och i våra publikationer.

Databaser

Viss statistik kan du finna i vår databas. Klicka här för att komma till databasen.länk till annan webbplats

Möjlighet finns också att söka statistik i Västeråsbarometern. I Västeråsbarometern hittar du nyckeltal som beskriver miljön och välfärden i Västerås. Gå vidare till Västeråsbarometernlänk till annan webbplats.

Du kan även söka statistik om kommunen i externa databaser, till exempel Statistiska Centralbyråns databaser eller Kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Hitta statistik hos Statistiska centralbyrånlänk till annan webbplats
Hitta mer statistik i Koladalänk till annan webbplats

Publikationer

Förutom att söka statistik direkt på webbplatsen eller i databaser så publiceras kortare nyheter och artiklar på sidan Statistik om Västerås. Gå vidare till sidan Statistik om Västerås.länk till annan webbplats


Om du inte hittar det du söker

Om du inte hittar det du söker är du välkommen att kontakta vår enhet som arbetar med statistik. Vi svarar på dina frågor och hjälper dig att hitta det du letar efter. Du kommer i kontakt med oss via e-post eller telefon. Uppgifterna hittar du nedan under rubriken Kontakta oss.

Så här jobbar vi

Statistik efter ämne

Västerås stad tar fram och sammanställer statistik efter olika ämnesområden. Vi tar också fram publikationer, erbjuder sökningar i våra databaser och hjälper dig att hitta det du letar efter. Nedan kan du ta del av vår mest efterfrågade statistik uppdelad efter ämnesområden.

Arbetsmarknad

I Västerås finns idag drygt 71 200 arbetstillfällen. Cirka 14 300 personer pendlar in till kommunen för att arbeta. Flest inpendlare kommer från de närliggande kommunerna Hallstahammar, Sala och Surahammar. Många västeråsare pendlar också ut från kommunen, drygt 11 600 personer. Drygt en tredjedel av utpendlarna har sitt arbete i Stockholms län.

Västerås stad och Västmanlands läns landsting är de största arbetsgivarna i Västerås. Inom den privata sektorn sysselsätter ABB, Bombardier och ICA flest människor.

Arbetsmarknad och sysselsättning i Västerås december 2015

 • Arbetstillfällen: 71 227
 • Förvärvsarbetande västeråsare: 68 501
 • Inpendlare: 14 347 (personer boende i annan kommun som arbetar i Västerås)
 • Utpendlare: 11 621 (personer boende i Västerås som arbetar i annan kommun)

I statistiken ingår förvärvsarbetande 16 år och äldre. Samtliga uppgifter avser 2015-12-31. Det är en viss eftersläpning och för år 2017 är den senaste statistiken vad gäller arbetsmarknad från år 2015.

Klicka här för att läsa mer om arbetspendlingPDF 

Källa: Statistiska Centralbyrån

Boende och byggnation

Bostadsbyggandet har varit relativt högt i Västerås under 2000-talet. Helt nya bostadsområden har vuxit fram och förändrat stadsbilden. I genomsnitt har nybyggnationen inneburit drygt 470 nya bostäder per år under 2000-talet. År 2016 färdigställdes över 895 nya bostäder, vilket innebar det högsta färdigställandet av bostäder i Västerås under 2000-talet.

Lägenhetsbestånd och bostadsbyggande i Västerås

 • Lägenhetsbestånd: 70 072 lägenheter
 • Färdigställda lägenheter genom nyproduktion: 895 lägenheter
 • Färdigställda lägenheter genom ombyggnation: -
 • Färdigställda lägenheter totalt: 895 lägenheter
 • Pågående byggnation: 1 267 lägenheter

Lägenheter avser både småhus och lägenheter i flerbostadshus. Färdigställda lägenheter totalt avser nyproduktion plus ombyggnation. Lägenhetsbestånd och pågående byggnation avser 2016-12-31. Färdigställda lägenheter avser helåret 2016.

Klicka här för att läsa mer om bostadsbyggandet i VästeråsPDF

Källa: Utredning och statistik, Västerås stad

Befolkning

Folkmängden i Västerås uppgick till 150 134 vid årsskiftet 2017/2018. Mer statistik om Västerås befolkningen hittar du på sidan Befolkninglänk till annan webbplats.

Inkomster

Medianinkomst år 2016 för personer som bodde i Västerås 2016-12-31.

Medianinkomst för personer 20+ år

 • Män: 321 600 kronor
 • Kvinnor: 236 000 kronor

Medianinkomst för personer 20-64 år

 • Män: 346 700 kronor
 • Kvinnor: 279 800 kronor

Medianinkomst avser sammanräknad förvärvsinkomst. Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Det är en viss eftersläpning och för år 2018 är den senaste statistiken vad gäller inkomster från år 2016.

Källa: Statistiska Centralbyrån

Utbildning

Av Västerås befolkning i åldrarna 25-64 år har mer än fyra av tio eftergymnasial utbildning. Ungefär lika stora andelar har gymnasial som eftergymnasial utbildning. Befolkningens utbildningsnivå varierar mycket beroende på vilka åldersgrupper som studeras i statistiken. Ju fler yngre personer som ingår, desto högre är också den genomsnittliga utbildningsnivån.

I åldern 16-64 år var 16 100 personer i utbildning år 2015. Det motsvarar ungefär 18 procent av befolkningen i den åldersgruppen.

Utbildningsnivå för befolkningen (25-64 år) i Västerås 2016-12-31

Utbildning i andelar av totalt 100%

 • Förgymnasial utbildning: 12 %
 • Gymnasial utbildning: 43,1 %
 • Eftergymnasial: 43,7 % (inkluderar även forskarutbildning)
 • Uppgift saknas: 1,3%

Källa: Statistiska Centralbyrån

Politik

Statistik om valen 2014 och mandatfördelningen till kommunfullmäktige i Västerås kommun hittar du på sidan Valresultat, mandatfördelninglänk till annan webbplats.

Kontakta oss

Konsultcenter

För frågor angående statistik om Västerås

021-39 17 55

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Trångt på Kopparbergsvägen

  I korsningen Kopparbergsvägen/Östra Ringvägen pågår hyvlingsarbeten från och med klockan 14 tisdagen den 23 oktober till och med klockan 12 fredagen den 26 oktober. På grund av arbetet är framkomligheten begränsad. Välj om möjligt annan väg.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?