Visa sökformulär

Projekt och utvecklingsarbete

MISTEL

Projektet MISTEL ger innovatörer inom vård och omsorg möjlighet att bolla idéer och tankar med de som slutligen ska använda produkterna och tjänsterna. Användarna får i sin tur möjlighet att dela med sig av sina specifika kunskaper, behov och önskemål. En central del är att innovatören får testa sina idéer i verkliga miljöer, det vill säga hemma hos äldre och personer med funktionsnedsättning och på särskilda boenden. MISTEL erbjuder också innovatörerna en särskild testlägenhet. Projektet är ett samarbete med innovations­myndigheten VINNOVA.

Länk till webbsida där du kan se vad som händer just nu i projektet MISTELlänk till annan webbplats

E-hemtjänst

E-hemtjänst är ett begrepp som innebär ett nytt sätt att få delar av hemtjänsten utförd med hjälp av ny kommunikationsteknik. I projektet utvecklar vi metoder för att kunna erbjuda enklare tillsyn och påminnelser med hjälp av till exempel bildtelefoni och andra lättanvända tekniska lösningar. Några exempel på användningsområden för e-hemtjänst är:

 • Påminnelser för att ta medicin, äta, gå till dagverksamhet eller göra ett träningsprogram.
 • Schemalagd tillsyn nattetid.
 • Kommunikation med hemtjänsten med hjälp av tolk.

Värdegrund

Enligt socialtjänstlagens nationella värdegrund ska äldreomsorgens verksamheter fokusera på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. I Värdegrunds­projektet arbetar vi med att höja kvaliteten i äldreomsorgen i Västerås stad, och att göra det tydligare vad du kan förvänta dig av vår äldreomsorg. Projektet kommer bland annat att formulera ett antal så kallade värdighetsgarantier. Värdighetsgarantierna ska vara kommunens konkreta löften för att de du ska få ett värdigt liv och ökat välbefinnande när du är gammal. Projektet genomför också värdegrundsutbildningar för till exempel chefer, hälso- och sjukvårdspersonal och biståndshandläggare.

Connect

Västerås deltar tillsammans med Göteborg i ett nordiskt projekt, CONNECT (Collecting Nordic Best Practice Within Welfare Technology). I projektet, som finansieras av Nordiska ministerrådet, ingår två kommuner från respektive land.

Syftet med projektet är att staka ut en gemensam väg mot ökad användning av modern välfärdsteknologi. Att utbyta erfarenheter är en viktig del i projektet. Inom projektet är ambitionen att ge verktyg till processen att införa välfärdsteknologi. Erfarenheterna visar att många gånger startas projekt som inte lyckas, antingen på grund av bristande förarbeten, eller för att implementering i ordinarie verksamhet misslyckas.

Projektet har delat in arbetet i följande steg: Vision, strategi, kommunikation, behovsanalys, marknadsanalys, utvärderingsmodell, upphandling, implementering och utvärdering. Nu är det tre första stegen klara och finns att ta del av. I projektet hoppas vi att många vill ta del av det pågående arbetet och lämna synpunkter! I första hand lämnas synpunkter och kommentarer till Dennis Soendergaard.

Länk till Nordens Välfärdscenter egen webbplats, Connectlänk till annan webbplats

Det här händer i Västerås

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 29 augusti

  Torsdagen den 29 augusti sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i Röda rummet klockan 13.00. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 26 september

  Torsdagen den 26 september sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i Röda rummet klockan 13.00. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 17 oktober

  Torsdagen den 17 oktober sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i Röda rummet klockan 13.00. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

Nytt i Västerås

Hjälpte informationen på denna sida dig?