Visa sökformulär

Kundundersökningar för bygg, mark och miljö

Vi gör en undersökning om service en gång om året. I den har vi bland annat med områden som bygglov, markupplåtelser och miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Om resultatet av undersökningen

I NKI-servicemätning, som undersökningen heter, mäts både Nöjd-kund-index och ett antal service­faktorer. Från och med 2015 svarar både företag, privat­personer och andra intressenter på frågorna i under­sökningen. Resultatet gäller mätningen som pågick under hela 2017. Vi redovisar här lite kort för varje kategori. Du kan läsa hela under­sökningen i en PowerPoint-fil längre ner på sidan.

Bygglov

Nöjd-kund-index i snitt på 61. De olika service­faktorerna har följande resultat:

 • Information 63
 • Tillgänglighet 59
 • Bemötande 68
 • Kompetens 65
 • Rättssäkerhet 69
 • Effektivitet 53

Förslag till för­bättring för ökad nöjdhet är att se över rutiner för ökad effektivitet och tillgänglighet. Fram­för allt för­mågan att hålla överens­komna tids­ramar och möjligheten att komma i kontakt med rätt person.

Miljö- och hälsoskyddstillsyn

Nöjd-kund-index i snitt på 73. De olika service­faktorerna har följande resultat:

 • Information 75
 • Tillgänglighet 77
 • Bemötande 83
 • Kompetens 76
 • Rättssäkerhet 75
 • Effektivitet 80

Förslag till för­bättring för ökad nöjd­het är se över rutiner för rätts­säkerhet och In­formation. Fram­för allt möjlig­heten att för­bättra in­forma­tionen om processer och rutiner.

Markupplåtelser

Nöjd-kund-index i snitt på 76. De olika service­faktorerna har följande resultat:

 • Information 67
 • Tillgänglighet 76
 • Bemötande 79
 • Kompetens 73
 • Rättssäkerhet 72
 • Effektivitet 74

Förslag till för­bättring för ökad nöjd­het är att se över rutiner kring information, effektivitet och kompetens.

Stadshuset med vy från Fiskartorget

Är du intresserad av äldre undersökningar, hör av dig till Jennie Sträng på Västerås marknad och näringsliv AB.

Kontakta oss

Jennie Sträng

Näringslivsutvecklare

Västerås marknad & näringsliv AB

Telefon: 021-39 01 28

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Nu inventerar vi byggnader med kulturvärden

  Under mars inleds årets byggnadsinventering av Västmanlands läns museums byggnadsantikvarier i ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västmanland, Västerås stad och Västmanlands läns museum.

 • Västerås stad deltar i Mipim

  Idag åker en delegation från Västerås stad till investerarmässan Mipim i Frankrike. Investeringar i Västerås är nödvändiga för att staden ska utvecklas och vara en livskraftig plats att leva på. Med ett blomstrande näringsliv och hållbara investeringar ökar förutsättningarna för att finansiera andra...

 • Vad ska vi göra åt soporna?

  Nu är det dags för Västerås att få en ny plan för avfall, en renhållningsordning. Med hjälp av dina kloka synpunkter kan vi se till så att planen blir riktigt bra. VafabMiljö har tagit fram ett förslag med mål och åtgärder som ska göra vår avfallshantering smartare. Den har du nu chansen att tycka t...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?