Logotyp
Visa sökformulär

Kundundersökningar för bygg, mark och miljö

Vi gör en undersökning om service en gång om året. I den har vi bland annat med områden som bygglov, markupplåtelser och miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Om resultatet av undersökningen

I NKI-servicemätning, som undersökningen heter, mäts både Nöjd-kund-index och ett antal service­faktorer. Från och med 2015 svarar både företag, privat­personer och andra intressenter på frågorna i under­sökningen. Resultatet gäller mätningen som pågick under hela 2016. Vi redovisar här lite kort för varje kategori. Du kan läsa hela under­sökningen i en PowerPoint-fil längre ner på sidan.

Bygglov

Nöjd-kund-index i snitt på 60. De olika service­faktorerna har följande resultat:

 • Information 63
 • Tillgänglighet 62
 • Bemötande 66
 • Kompetens 65
 • Rättssäkerhet 68
 • Effektivitet 49

Förslag till för­bättring för ökad nöjdhet är att se över rutiner för ökad effektivitet. Fram­för allt för­mågan att hålla överens­komna tids­ramar.

Miljö- och hälsoskyddstillsyn

Nöjd-kund-index i snitt på 75. De olika service­faktorerna har följande resultat:

 • Information 77
 • Tillgänglighet 80
 • Bemötande 83
 • Kompetens 78
 • Rättssäkerhet 77
 • Effektivitet 78

Förslag till för­bättring för ökad nöjd­het är se över rutiner för hand­läggning när det gäller rätts­säkerhet och effektivitet.

Markupplåtelser

Nöjd-kund-index i snitt på 69. De olika service­faktorerna har följande resultat:

 • Information 66
 • Tillgänglighet 72
 • Bemötande 73
 • Kompetens 69
 • Rättssäkerhet 67
 • Effektivitet 74

Förslag till för­bättring för ökad nöjd­het är att se över rätts­säkerheten med möjlig­het att fram­föra och lämna syn­punkter.

Stadshuset med vy från Fiskartorget

Är du intresserad av äldre undersökningar, hör av dig till Jennie Sträng på Västerås marknad och näringsliv AB.

Kontakta oss

Jennie Sträng

Näringslivsutvecklare

Västerås marknad och näringsliv AB

Telefon: 021-39 01 28

Det här händer i Västerås

 • Näringslivsträff om Kvicksund

  Den 6 mars anordnar Västerås stad och Eskilstuna kommun en träff med näringslivet i Kvicksund. Den riktar sig till dig som företagare på orten. Välkommen med dina tankar och hur Kvicksund kan utvecklas!

Nytt i Västerås

 • Gångstråk vid Stadsträdgården

  Nu gör vi det möjligt att komma närmare mälarstranden. Vid Stadsträdgården bygger vi ett två kilometer långt gångstråk.

 • Northvolts vd: "Västerås är starkt kompetensmässigt" 

  Northvolt plockade för en tid sen ut 8 svenska kommuner och 2 finska som man kunde tänka sig att placera sin batterifabrik i. Därefter valde företaget ut två kommuner – Västerås och Skellefteå, som nu tampas om att få batterifabriken. Nu närmar det sig ett beslut. På torsdagen besökte Northvolts vd ...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?