Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§1-19

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2024-01-31
Datum då anslag tas ner: 2024-02-22

Sekreterare: Sofi Simonsson