Visa sökformulär

Tyck till om Västerås ekologiska framtid

Vad tycker du är viktigast när Västerås nu siktar på att bli en ekologiskt hållbar stad? Tyck till om stadens program för ekologisk hållbarhet som är ute på remiss till den 1 september.

Om alla på jorden konsumerade och levde som Sveriges medelinvånare skulle det behövas 4,2 jordklot. I omställningen till ett ekologiskt hållbart Västerås kommer det att ställas krav både på invånare och på kommunen och andra organisationer för att vi ska lyckas. Därför har vi tagit fram ett program för ekologisk hållbarhet.

Cyklister på bro vid Mälaren.

Vad behöver du och vad ska vi göra?

Vad behöver DU för att kunna vara mer hållbar? Behöver du fler gång- och cykelvägar för att kunna ställa bilen, eller rent av klara dig utan bil? Behöver du bli bättre på att sopsortera, och få hjälp att göra det på ett smidigare sätt, eller behöver du få lättare att komma ut och njuta av naturområden i din närhet? Västerås stad har ett stort ansvar för en framtida hållbar utveckling. Ansvar för att bevara ekosystem när det byggs nya stadsdelar, att bygga med miljövänliga material, att se till att västeråsarna kan cykla säkert och åka med en smidig kollektivtrafik. Vad tycker du är viktigast att VI gör? Har vi missat något viktigt?

Läs igenom programmet och tyck till. Din åsikt är viktig för oss!

Länk till programmet för ekologisk hållbarhet.PDF

Klicka här om du vill läsa en kortversion av programmet.

Tyck till om programmetKortversion av programmet för ekologisk hållbarhet

En stor del av vår miljöpåverkan kommer från konsumtion av varor och tjänster. För att minska vår påverkan behövs till exempel en omställning till en mer cirkulär ekonomi där vi minskar vårt avfall och återanvänder och delar på våra prylar. Det behöver bli lättare att göra hållbara val. Men det kommer också att ställa krav på oss som invånare.

Vi behöver också ha en hållbar samhällsplanering och infrastruktur. Så som att våra bostäder byggs med klimatsmarta material, att vi ökar gång-, cykel- och kollektivtrafiken och att vi utvecklar stadsdelar som är bra både för människors hälsa och för miljön.

Vi behöver även ta hand om vår natur! Vi behöver stärka ekosystem och se till att de inte skadas när vi bygger nytt och exploaterar marken. Alla västeråsare ska ha tillgång till natur- och kulturområden, och de ska bevaras för kommande generationer.

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

Hjälpte informationen på denna sida dig?