Västerås stads grafiska profil

Här hittar du information om Västerås stads grafiska profil. Du kan bland annat ladda ner Västerås stads logotyp, se vilka färger och typsnitt som används och ta del av exempel på formgivet material.

Grafiska element från Västerås stads grafiska profil.

Västerås stads grafiska profil är en beskrivning av organisationens visuella identitet. Den talar om hur vårt kommunikationsmaterial ska se ut, hur vi använder vår logotyp och vilket formspråk med typsnitt och färger vi använder. Genom att följa riktlinjerna i den grafiska profilen ger vi kommunikationen ett trovärdigt och professionellt intryck.

Alla verksamheter i ­Västerås stad ska följa profilen. På så sätt blir det enklare för västeråsare och andra att känna igen när Västerås stad är avsändare. Internt skapar vi dessutom en ökad känsla av ­samhörighet mellan våra olika verksamheter.

Beslutad i fullmäktige

Västerås stads grafiska profil gäller hela organisationen och är beslutad i kommunfullmäktige. Den grafiska profilen ska hjälpa västeråsare och andra att identifiera verksamheter som är helt eller delvis finansierade av skattemedel. Den ska också förmedla en känsla av utveckling, framtidstro och trygghet.

Grunden är att Västerås stads verksamheter använder den grafiska profilen i sin helhet. På det sättet bygger vi tillsammans på våra styrkor och lyfter varandra. Det gäller särskilt för övergripande kommunikation och samhällsinformation av olika slag. Kommunfullmäktige har dock beslutat att det går att frångå den grafiska profilen i vissa fall:

 • Vid myndighetsutövning eller förvaltningsspecifika frågor, där det är särskilt viktigt att en enskild förvaltning framgår som avsändare. I sådana fall kan logotypen kompletteras med förvaltningens namn. Det är dock viktigt att detta görs för att underlätta för mottagaren – inte för att skapa intern samhörighet.
 • För konkurrensutsatta verksamheter och andra verksamheter i staden med behov att profilera sig på ett särskilt sätt. I dessa fall är det tillåtet att gå ifrån den grafiska profilen i fråga om färger och typsnitt. Det är dock viktigt att det finns en igenkännlighet med stadens grafiska profil – och stadens logotyp ska användas.

Vad innebär fullmäktiges beslut?

 • Det normala är att Västerås stads verksamheter följer den grafiska profilen, men i exempelvis samverkansprojekt med andra aktörer gäller andra regler. Förvaltningarnas kommunikatörer vet mer om vad som gäller.
 • Västerås stad använder inga andra logotyper än den som kommunfullmäktige beslutat om, varken för att profilera enheter, verksamheter eller egna projekt som Västerås stad driver.

 

Västerås stads logotyp med stadsvapnet är vårt viktigaste visuella kännetecken. Logotypen ska därför alltid finnas med, tydligt, i all vår kommunikation.

Logotypen får inte användas i andra syften eller sammanhang än där kommunen står som arrangör, medverkar eller är avsändare. Logotypen kan användas av exempelvis leverantörer, men då krävs skriftlig överenskommelse.

Logotypen får inte ändras, förutom storleksmässigt. Minsta tillåtna storlek på logotypen är 15 mm hög (stadsvapen + text). Förhållandet mellan ­skölden och texten är fast och proportionerna får inte ändras. Det är aldrig ­tillåtet att lägga till någon mer text under Västerås stad i logotypens grundform.

Logotypen finns i två varianter. Grundformen har texten centrerad under skölden, medan den alternativa varianten har texten till höger om skölden.

Varianter av logotypen.

Det finns även en variant med förvaltningsnamn under Västerås stad, till höger om ­skölden. Varianten finns, men vi använder helst Västerås stads gemensamma logotyp. För korrekta förvaltningslogotyper, kontakta kommunikationsenheten. Det är inte tillåtet att skapa egna varianter.

Logotyper för nedladdning

Logotypen finns i färg med svart eller vit text, och dessutom i en vit och en svart variant.

Olika varianter av logotypen.

Här kan du ladda ner logotypens olika varianter i eps- och png-format. Eps är för tryck och png är för användning digitalt eller i exempelvis Worddokument.

Fri yta

Den fria ytan för Västerås stads logotyp är halva bredden av skölden. Det är det ­utrymme som ska hållas fritt från text eller annan grafik, för att skapa lugn och tydlighet. Det är också minimiavståndet från kanten när logotypen används på exempelvis en trycksak.

Logotyp med markering för fri yta.

Färger är ett av de absolut starkaste redskapen för att stärka och bibehålla en identitet. Den mörkblå färgen är basfärgen för Västerås stad. Övriga färger är komplementfärger. Vi försöker alltid ha något mörkblått med. I andra hand kommer den ljusblå färgen. Mörkblått, ljusblått och vitt är de färger som vi oftast använder tillsammans i Västerås stad.

Den mörkblå kulören ger stadga och balanserar upp färgskalan. Både den ljusa och mörka blå tillhör samma familj som den klarblå kulören i vår logotyp.

Det går utmärkt att arbeta med transparens för de olika färgerna. Komplementfärgerna går även bra att tona i olika grad. Den mörkblå färgen är bäst otonad.

Färgerna i logotypen är avsedda för just logotypen. I undantagsfall kan även de användas som komplementfärger.

Färgkoder och koder för färg i logotyp

 

Färgkoder för användning i digitala gränssnitt

Färgkoderna i den grafiska profilen behöver justeras en aning för att fungera optimalt vid design av digitala användargränssnitt. Genom att använda korrekt justerade färgkoder uppnår vi enhetlighet i alla de digitala gränssnitt som staden tillhandahåller.

Hexakoder för konstruktion av digitala gränssnitt. Pdf, 600 kB.

 

Precis som med färger kan val av typsnitt vara något som stärker en identitet. Genom att alltid använda samma typsnitt lär vi betraktaren att förknippa typsnittet med Västerås stad som avsändare.

Västerås stads huvudtypsnitt är ­Frutiger, i en variant som är något ihoptryckt på bredden och heter Condensed. Det är ett rakt ­typsnitt, utan klackar på bokstäverna.

Det vi använder oftast är Light, den tunnaste varianten, både till rubriker och brödtext. Men det går bra att variera med övriga varianter inom samma familj.

Varianter av typsnittet Frutiger.

För längre texter kan det ibland vara mer läsvänligt att välja ett typsnitt med klackar. Då finns Goudy Old Style att tillgå.

Typsnittet Goudy Old Style.

Om vi inte har tillgång till Frutiger ersätter vi det med Calibri. Det finns i de flesta datorer. På samma sätt ersätter vi Goudy Old Style med Times New Roman.

Typsnitten Calibri och Times New Roman. 

En del saker finns det färdiga mallar för. Igenkänningen ökar när alla i Västerås stad gör på samma sätt. Dessutom är det
mer effektivt att använda en gemensam mall, istället för att alla ska skapa egna varianter.

 • Alla anställda i Västerås stad kan ladda ner en uppsättning av mallar för dokument i Word, Excel och Powerpoint. De mallarna finns under menyn dynamictemplate i respektive program. I Word finns mallar för till exempel brev, rapporter, styrdokument och månadsblad. I Excel finns mallar för bokföringsorder och adresslistor. I Powerpoint finns en presentationsmall med några olika layouter.
 • I Microsoft Outlook lägger alla anställda in en signatur som automatiskt avslutar e-postmeddelanden. Signaturen ska ha typsnittet Calibri i 11 punkters storlek. Personens namn ska vara i fet stil och övriga uppgifter i normal stil (se bild nedan).
 • Vissa produkter, som visitkort, går att beställa online via Västerås stads intranät.
 • Enhetliga namnskyltar finns att beställa via Västerås stads inköpsportal, VIP.
Visitkort och namnskyltar.
Exempel på signatur i mejl.

I det här avsnittet har vi valt att visa olika exempel på material som följer den grafiska profilen. Västerås stads grafiska profil ger utrymme för stor variation, men vissa inslag är återkommande och viktiga för igenkänningen (till exempel den mörkblå färgen, logotypen och typsnittet). Hämta inspiration från våra exempel och reflektera gärna över vad det är som gör att allt känns som Västerås stad, trots olikheterna.

För mer inspiration och exempel, kontakta Västerås stads kommunikationsenhet.

Affischer

Affisch med trivselregler
Affisch hälsosamma skolresor.
Affisch rent Västerås.
Affisch invigning östra mälarstrand

Annonser

Annons jubileum Herrgärdet.
Annons donationsfond
Annons cyklist tyck till.
Annons Musikhjälpen.
Annons nytt resecentrum.

Flyers

Flyer plastbanta.
Flyer plastbanta tips.
Flyer jobba som sjuksköterska.
Flyer jobba i Västerås stad.
Vykort framsida, ombyggnation Bäckby. 
Vykort baksida, ombyggnation Bäckby. 
Vykort framsida, inbjudan Gåsmyrevreten.
Vykort baksida, inbjudan Gåsmyrevreten.

Rollup

Exempel på rollup.

Skylt

Skylt Mälarpromenaden.
Skylt fanapassage.
Skylt njut av skogen. 
Skylt hinderbana.
Skylt - nu byter vi ut träden.
Skylt - vi tömmer för grodorna.

Vepa

Vepa för Mälarporten.
Vepa Vasagatan.
Vepa - start hinderbana.
Vepa markduk. 

Koncept – Skultunabadet

Skylt Skultuabadet. 
Skylt omklädningsrum. 
Skylt glass. 
Skylt café.
Nyckelbandskort badvärd. 
Nyckelbandskort badvärd.  
Informationsblad med priser och öppettider.
Meny och priser för Skultunabadets café.
Skylt minigolf. 
Skylt utgång. 

Koncept – Rent Västerås

Rent Västerås - reklam på baksida av en buss. 
Rent Västerås - reklam på sidan av en buss.  
Rent Västerås - buss med illustration av äppelskrutt och bananskal på sidan. 

Koncept –  returfabriken

Returfabriken adresslapp. 
Returfabriken adresslapp.
Vykort med information om returfabriken. 
Information om returfabriken.

Koncept – Mälarpromenaden

Fönsterdekaler Mälarporten.
Fönsterdekaler Mälarporten.
Skyltning Mälarpromenaden på tågstationen.
Skylt Mälarpromenaden. 
Skylt Mälarpromenaden. 

Tips!

Tänk på detta vid produktion eller beställning av trycksaker eller liknande:

 • Tänk på vem du vill nå med din trycksak och utforma både layout och text efter din målgrupp.
 • Tänk på att inte ha allt för långa rader. En text bör delas upp av mellanrubriker eller i stycken för att inte bli svår att läsa.
 • Gör inte textspalten för bred, då orkar inte ögat följa raden och läsbarheten försämras. Gör hellre två spalter på sidan.
 • Lägg gärna in bilder men tänk på att skildra stadens mångfald i ditt bildval. Det är också viktigt att du har fått godkännande att använda bilden, både från den som tagit bilden och från de som medverkar på den.
 • Ett vitt utrymme skapar balans och gör sidan lugn, pressa inte in allt för mycket på sidan!
 • Kom ihåg att vi alltid skriver Västerås stad med litet s i stad.

Film är en viktig del av Västerås stads kommunikation. Det finns ett antal olika verktyg för att producera film, och de färdiga filmerna kan sedan användas i flera olika kanaler.

Västerås stads grafiska profil gäller även för film, men ibland kan det finnas begränsningar i verktygen som gör att det inte går att ha rätt typsnitt eller exakt rätt färger. I de fallen väljer vi typsnitt och färger som är så lika profilens som möjligt.

Oftast finns Västerås stads logotyp med i övre högra hörnet av bilden genom hela filmen. Sedan avslutas filmerna med en mörkblå färgplatta med en större variant av logotypen centrerat i bild.

YouTube Visningbild
YouTube Visningbild

Arbetskläder

Arbetskläder finns att beställa för de yrkesgrupper som behöver det. Alla arbetskläder beställs hos upphandlad leverantör och trycket är enligt mall. Här visar vi några exempel på kläder och tryck, men fler varianter finns att välja mellan hos leverantören.

Exempel på var logotypen kan placeras på t-shirts. 
Exempel på placering av logotypen på arbetskläder.

Profilkläder

Profilkläder går att ta fram utifrån behoven hos varje enskild verksamhet. När Västerås stad finns med i professionella sammanhang för att marknadsföra sig, till exempel vid mässor, beställer medverkande personal antingen kläder för ändamålet (i profilfärger) eller enas om att bära en enhetlig färg på överdelen, företrädesvis marinblå, svart eller vit. Plaggen får gärna kompletteras med enhetliga namnskyltar enligt vår grafiska profil.

Vid tryck av Västerås stads logotyp på tröjor, skjortor eller jackor passar den bra på bröstet, ärmen eller ryggen. Vi lägger aldrig annan text så nära logotypen att man kan tro att det är en del av vår logotyp. Instruktionerna för arbetskläder visar hur trycken kan placeras.

Bilar (inklusive hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar)

På bilar som används i verksamheterna ska Västerås stads logotyp finnas på framdörrarna. Färgen på bilen ska vara vit. För bilar som används i hemtjänst och hemsjukvård ska logotypen kompletteras med orden Hemtjänsten respektive Hemsjukvården vid backspegeln. Logotyp och ord ska även finnas baktill på bilen.

Måtten för de olika dekalerna är enligt bilden. Exakt placering bestämmer upphandlad bildekorleverantör i samråd med Västerås stads kommunikationsenhet.

Exempel på hur en bil kan profileras med Västerås stads logotyp. 

Cyklar (inklusive hemtjänstens cyklar)

Västerås stad har ett antal tjänstecyklar, dels i stadshuset för utlåning, dels för personal i hemtjänsten. Cyklarna har skyltar monterade på sidan med Västerås stads logotyp (se bild).

Exempel på hur en skylt som sitter på cyklarna kan se ut. 

Profilprodukter

Verksamheter som har behov av någon profilprodukt tar hjälp av sin förvaltnings kommunikatör. Utformningen av profilprodukten ska följa Västerås stads grafiska profil.

Flaggor

Västerås stads flaggor är vita med grundformen av logotypen i färg, placerad i mitten. En vanlig storlek på flagga är 150x240 cm. Den fria ytan runt logotypen kan här vara mindre än på andra ställen, eftersom det inte finns något som stör runt logotypen.

Flagga med Västerås stads logotyp. 

Fasadskyltar för Västerås stads verksamheter

Fasadskyltar för våra verksamheter ska vara tydliga och de ska synas på håll. Tydligast är det med vit botten och svart text. Text ska vara med rätt typsnitt enligt vår grafiska profil. Västerås stads logotyp ska alltid finnas med.

Fasadskyltar sitter ofta uppe i många år, därför använder vi en ren design och vi använder inte förvaltningsnamn som kan ändras.

Exempel på hur en fasadsylt för Västerås stads verksamheter kan se ut. 

Vissa verksamheter inom Västerås stad har en egen grafisk profil. Det gäller skolverksamheterna, biblioteket, kulturskolan och våra museiverksamheter. Anledning är att verksamheterna är mer konkurrensutsatta och därför tydligare behöver utmärka sig i sin marknadsföring och profilera sig som något eget.

Kontakta den specifika verksamheten för mer information om deras grafiska profil.