Visa sökformulär

I motstånd växer tanken – Niclas Lindberg om bibliotekens utveckling, demokrati och att leda engagerade människor

Att ha möjlighet att få information och kunskap är ett av grundelementen i ett demokratiskt samhälle. Och att källkritik och saklig information är avgörande ser vi många exempel på i en tid då informationsspridningen går snabbt.

Här har biblioteken en stor uppgift att fylla, menar Niclas Lindberg som är chef för Västerås stadsbibliotek. Han har under lång tid varit drivande i biblioteksutvecklingen i Sverige. Ett arbete han har fått medalj från Kungliga biblioteket för. Han är även ledamot i Svenska Unescorådet och ordförande för dess kommunikationsutskott.

Möt Niclas i ett samtal om bibliotekens betydelse för demokratins utveckling, om hans stolthet över Västerås biblioteksverksamhet och om ledarskap i en verksamhet fylld av engagerade människor.

Programledare: Pia Lindhe Rudolf, kommunikatör Västerås stad och Lenny Hallgren, direktör för förvaltningen Servicepartner inom Västerås stad