Diarium och arkiv

Diariet är ett register som vi använder för att hålla reda på alla handlingar. Här dokumenterar vi den kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter, som till exempel post som vi har tagit emot eller skickat. Du kan söka i diariet och läsa de handlingar som är offentliga.

Om verksamheten

Nästan alla brev och handlingar som skickas till och från kommunen är allmänna och offentliga. Det innebär att alla får läsa dem.

Vi registrerar all post som kommer till oss varje dag i kommunens diarier. Oftast är det brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Men det kan också vara till exempel fakturor, bokföring, e-post, video- eller bandupptagningar. Att en handling är diarieförd innebär dock inte att den är offentlig, utan även sekretessbelagda handlingar registreras i diariet.

För vem?

Du får söka och läsa de offentliga handlingarna i diariet. Om en handling är sekretessbelagd får du inte ta del av den.

Hur går det till?

Om du vill söka efter ärenden i kommunens diarium tar du kontakt med respektive förvaltning. Kontaktuppgifter till våra förvaltningar hittar du under förvaltningar och nämnder.

Förvaltningar och nämnder

Avgift per sida

Om du vill begära ut en handling som består av 21 sidor eller fler tar vi ut en avgift på 4 kronor per sida.

Avgift vid större sidor

För A3-format eller större, 21 sidor eller fler tar vi ut en avgift på 6 kronor per sida.

CD eller DVD

Vid lagring på cd eller dvd tar vi ut en avgift för själva skivan på 10 kronor per styck för cd, och 5 kronor per styck för dvd.

USB-minne

För ett usb-minne tar vi ut en avgift på 90 kronor per styck.

Så här jobbar vi

Vi registrerar all post som kommer till oss varje dag i kommunens diarier. Varje förvaltning respektive nämnd har sitt eget diarium som sköts av en registrator.

Kontakt

Relaterade dokument