Logotyp
Visa sökformulär

Nationell strategi för barnets rättigheter i Sverige

Riksdagen antog år 2010 en ny Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Strategin består av nio principer som uttrycker grundläggande förutsättningar
för att stärka barnets rättigheter i Sverige.

De nio principerna

 • All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen
 • Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang
 • Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem
 • Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken
 • Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap
 • Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta
  denna kunskap i berörda verksamheter
 • Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan
 • Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn
 • Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.
Foto: Pia bildN

Familjecentrum Vallby

Rubrik

Text

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Du som är anhörig kan få hjälp och stöd

  Är du anhörig till någon som är sjuk? Vårdar du en närstående? Vi vet att det kan kännas ensamt och jobbigt ibland. Västerås stad erbjuder anhörigstöd för att stötta dig och ge dig kraft. Här kan du läsa mer om vårens utbud av stöd och aktiviteter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?