Logotyp
Visa sökformulär

Styrdokument

Västerås är en stad för alla. Du har rätt till samma service, bemötande och möjligheter att påverka oavsett vem du är, vilka förutsättningar och vilken bakgrund du har. Vi vill ta tillvara på våra olikheter och ser dem som en tillgång för att utveckla verksamheten.

Program för personer med funktionsnedsättning

Västerås stad ska vara en lättillgänglig kommun som är anpassad för kommuninvånare och besökare med funktionsnedsättningar. Programmet för personer med funktionsnedsättningar ska vara en hjälp i det arbetet.

Integrationsprogram

Integrationsprogrammet talar om vad vi ska göra för att öka mångfald och integration på ett övergripande plan. Varje nämnd och styrelse ska också ta hänsyn till detta i sin egen planering.

Jämställdhetspolicy

Västerås stad har undertecknat CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions), som är en deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Vi har därmed förbundit oss att alltid ha ett jämställdhetsperspektiv i alla våra verksamheter. detta finns beskrivet  i vår jämställdhetspolicy.

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Tyck till om kulturlivet!

    Både Västerås stad och Region Västmanland arbetar nu med handlingsplaner för kultur. Hur tycker du att kulturlivet ska utvecklas? Tyck till och påverka genom att fylla i kulturdialogens enkät. Den ligger ute till söndagen den 10 december.

  • Arbetet med Sjökrogen fortsätter

    Sedan fastigheten med Sjökrogen vid Västerås gästhamn brann har Västerås stad arbetat med att tomten ska åtgärdas, röjas eller återställas. Tyvärr har det kommit att ta en del tid för frågan att komma fram till slutet av processen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?