Visa sökformulär

Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-06-04 00.00

Paragrafer: §§ 76-77

Justeringsdatum: 2019-06-11 00.00

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-12
Datum då anslag tas ner: 2019-07-04

Sekreterare: Arasteh Heinemann