Fristad Västerås

Från och med maj 2024 är Västerås stad ansluten som fristad genom organisationen International Cities of Refuge Network (ICORN). Som fristad betyder det att Västerås stad välkomnar en förföljd fristadskonstnär som lever under hot om repressalier och som behöver en fristad för att kunna uttrycka sig.

Beslutat av kommunfullmäktige

Att Västerås stad skulle ansluta sig till ICORN och bli fristad beslutades av kommunfullmäktige i februari 2022. Västerås konstmuseum har tilldelats det övergripande ansvaret för fristadsprogrammet, på uppdrag av kulturnämnden.

Som fristad förbinder sig Västerås stad att vara värd för fristadskonstnären under två år. Då ansvarar staden för boende och ska underlätta för fristadskonstnärens integration i staden, både socialt och professionellt. Dessutom får fristadskonstnären ett tvåårigt stipendium och en arbetsplats. Att vara fristad är ett löpande och långsiktigt engagemang.

Fristadskonstnär är ett brett begrepp som bland annat innefattar journalister, konstnärer, poeter, skribenter, curatorer, författare, bloggare, musiker, skådespelare, fotografer och regissörer.

Så här går det till

Utsatta konstnärer i behov av en fristad ansöker om ett fristadsresidens via ICORN.

Därefter matchas konstnärernas profiler och skyddsbehov med tillgängliga fristäder världen över. ICORN presenterar ett fåtal sökande konstnärer för fristaden som därefter väljer ut en kandidat. Urvalet sker under största sekretess, och baseras på vilken kandidat som fristaden tror sig kunna ge bäst förutsättningar och stöd.

För att underlätta konstnärens integration i fristaden tillsätts en fristadskoordinator som hjälper konstnären att få en trygg och fungerande vardag. I Västerås stad delas det praktiska och stöttande ansvaret mellan Västerås konstmuseum och Integrationsenheten.

Det här är ICORN

International Cities of Refuge Network (ICORN) är en internationell medlemsorganisation för städer, kommuner och regioner som erbjuder skydd åt fristadskonstnärer i riskzonen.

Nätverket verkar för yttrandefrihet, försvarandet av demokratiska värderingar och främjandet av internationell solidaritet.

Sedan 2006 har fler än 300 hotade konstnärer, författare och journalister välkomnats till fristäder världen över. Idag finns 86 fristäder varav 25 i Sverige.

Mer information om ICORN

Statens kulturråd är den myndighet som har ansvar för att driva fristadsfrågorna i Sverige.

Statens kulturråd


Kontakta oss

Frej Berglind Drake

Fristadskoordinator

Telefon: 021-39 24 81

frej.berglind.drake@vasteras.se