Visa sökformulär

Val 2018

 Den 9 september var det val i Sverige. I Västerås röstade vi till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Den 16 september fastslog valmyndighetens nämnd resultatet i riksdagsvalet. I valen till landstings- och kommunfullmäktige pågår rösträkningen och de slutliga resultaten presenteras inom kort.

Hur gick det för partierna i kommunfullmäktige?

Preliminärt resultat kommunfullmäktige i Västerås

Länk till valmyndighetens webbplats med det preliminära resultatet för Västerås kommunfullmäktigelänk till annan webbplats

Det preliminära valresultet i Västerås kommunfullmäktige ser ut så här:

M: 23,22 %
C: 6,18 %
L: 10,93 %
KD: 5,05 %
S: 28,86 %
V: 7,93 %
MP: 3,47 %
SD: 13,45 %
FI: 0,50 %
Övriga: 0,41 %

De nya ledamöterna i kommunfullmäktige tillträder efter valfullmäktige den 18 oktober. I samband med det mötet väljs också ledamöter till stadens samtliga nämnder och styrelser.

Här har vi samlat information om hur valet går till

I varje kommun finns det en valnämnd. Valnämnden är en lokal valmyndighet som utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val. Valnämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen veckan efter valdagen.

Mer information om valet hittar du på valmyndighetens webbplats val.se. Där finns bland annat:

 • information om valet på lättläst svenska, på teckenspråk och översatt till 25 andra språk
 • instruktionsfilmer för hur du röstar i vallokal, samt hur du förtidsröstar
 • information om det svenska valsystemet, rösträtten, valresultat från tidigare val, statistik, frågeforum med mera.

Har du frågor eller synpunkter om valet eller på valets genomförande? Ring Västerås stad, 021-39 00 00.

Länk till valmyndighetens egen webbplats val.selänk till annan webbplats

Vem får rösta?

Vem som har rätt att rösta i respektive val skiljer sig något.

Du har rösträtt i valet till riksdagen om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år
 • är svensk medborgare
 • och är eller någon gång har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt i valet till region- och kommunfullmäktige om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år
 • är folkbokförd i kommunen eller regionen/landstinget
 • och är svensk medborgare, EU-medborgare eller medborgare i Norge eller Island. Om du är medborgare i något annat land måste du på valdagen ha varit folkbokförd i Sverige i minst tre år.

Länk till valmyndighetens webbplats med information om rätten att röstalänk till annan webbplats

Hur gör jag för att rösta?

På valdagen röstar du genom att gå till den lokal som står skriven på ditt röstkort, eller till Stadshuset. Du kan inte rösta i någon annan vallokal.

När du kommer till vallokalen behöver du kunna visa vem du är. Du kan identifiera dig på två sätt:

 • Du visar din legitimation (id-kort, körkort eller pass)
 • Någon annan person intygar din identitet. Den som gör det måste visa sin ID-handling. Personnumret på den som intygar skrivs ned i röstlängden.

I vallokalen finns valkuvert och valsedlar. De gula använder du för att rösta i val till riksdagen, de blå använder du för att rösta till regionfullmäktige och de vita för att rösta i kommunalvalet.

Du tar med dig dina valsedlar bakom en skärm för att göra i ordning din röst. Där stoppar du i en gul valsedel för din röst till riksdagsvalet, en blå valsedel för din röst till regionfullmäktige och en vit valsedel för din röst till kommunfullmäktige.

Om du är osäker på hur du ska göra kan du be om hjälp. Du bestämmer själv vem som ska hjälpa dig. Om du kommer ensam till vallokalen kan du be någon av röstmottagarna att hjälpa dig. När du är klar med din röst lämnar du över den till röstmottagarna som antecknar dig i röstlängden innan de lägger ner din röst i valurnan. Röstmottagarna får inte berätta för någon vem du har röstat på.

Här hittar du skriftlig information och en instruktionsfilm om hur det går till att rösta i vallokal på valdagenlänk till annan webbplats.

Jag kan inte ta mig till en vallokal. Hur kan jag rösta?

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en vallokal kan du rösta med hjälp av bud. Budet måste vara minst 18 år och vara antingen anhörig, vårdare eller lantbrevbärare. För att rösta med bud behöver du en budröstningssats. Det kan du hämta i vallokaler under förtidsröstningen samt i vallokalerna under valdagen. Du kan också beställa hem en budröstningssats genom att kontakta Västerås stad på 021-39 00 00.

Du som inte kan ta dig till vallokal och inte har någon som kan vara bud, kan få hjälp av ambulerande röstmottagare. Om du behöver hjälp med det, ring Västerås stad på 021-39 00 00.

Här kan du läsa mer om vilken hjälp du kan fålänk till annan webbplats.

Jag vill rösta i förtid. Hur gör jag?

Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan du förtidsrösta. Förtidsröstningen pågår mellan den 22 augusti och den 9 september. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal du vill i hela Sverige. I Västerås kommer du att kunna rösta på 16 platser i kommunen.

Här kan du se var förtidsröstningslokalerna finns och deras öppettiderlänk till annan webbplats.

För att förtidsrösta måste du ha med dig både id-handling och röstkort. Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa sin id-handling. Om du inte har ditt röstkort med dig, kan röstmottagarna skriva ut ett nytt röstkort åt dig.

Här finner du skriftlig information och en instruktionsfilm om hur förtidsröstningen går tilllänk till annan webbplats.

Alla förtidsröster skickas tillsammans med röstkortet till den kommun där väljaren är folkbokförd. Valnämnden i respektive kommun skickar sedan ut rösten till rätt valdistrikt och vallokal där det antecknas i röstlängden som en preliminär röst för att möjliggöra ångerröstning på valdagen. När lokalen stänger läggs valkuverten i valurnan medan röstkortet sparas separat och lämnas till valnämnden.

Jag bor utomlands. Hur kan jag rösta?

Om du är utomlands kan du rösta på en ambassad eller ett konsulat. Du behöver inget röstkort för att få rösta på utlandsmyndigheten, men måste legitimera dig. Förutom svenskt pass och legitimation gäller lokala officiella legitimationer som giltiga id-handlingar.

Jag är bortrest samtidigt som det är val. Hur kan jag rösta?

Från och med den 22 augusti kan du förtidsrösta. Om du är bortrest under hela röstningsperioden (22 augusti – 9 september) kan du brevrösta. För att brevrösta behöver du en brevröstningssats, som du beställer från Västerås stad eller från valmyndigheten. Brevröstningssatsen innehåller allt du behöver för att kunna rösta från utlandet. Du kan även rösta på svenska ambassader eller konsulat utomlands.

Vill du beställa en brevröstningssats från Västerås stad? Ring 021-39 00 00.

Vad är ett röstkort?

I god tid innan valdagen får du ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress. Röstkort skickas till alla som har rösträtt. Röstkortet innehåller information om vilket valdistrikt du tillhör och adress till den vallokal du ska rösta i på valdagen. Dessutom står det vilka val du har rösträtt i.

Om du ska förtidsrösta i en röstningslokal måste du ha med dig ditt röstkort. När du röstar i din vallokal eller på en utlandsmyndighet är det inget krav att du ska ta med röstkortet, men det underlättar arbetet för röstmottagarna.

Röstkortetlänk till annan webbplats innehåller också information om din rösträttlänk till annan webbplats samt vallokalens adress och öppettider. På valdagen röstar du i din vallokal.

När får jag mitt röstkort?

Röstkorten skickas ut från Valmyndigheten och du får ditt röstkort i brevlådan mellan den 16 och 22 augusti.

Vad gör jag om jag inte har fått något röstkort eller om röstkortet har kommit bort?

Hör av dig till Västerås stad på 021-39 00 00 så kan du få hjälp att skriva ut ett nytt röstkort.

Uppgifterna på mitt röstkort stämmer inte. Vad gör jag?

Uppgifterna på röstkortet hämtas i folkbokföringsregistret 30 dagar före valdagen. Om felaktigheten som finns på röstkortet beror på något som skedde innan 30 dagar före valdagen kan du få rättelse i röstlängden. Om uppgifterna på ditt röstkort inte stämmer ska du snarast möjligt kontakta Länsstyrelsen i Västmanland på telefon 010-224 90 00. Växeln har öppet måndag-fredag klockan 08.00-16.30

Hur länge har vallokalerna öppet?

Vallokalerna är öppna klockan 08.00–20.00 under valdagen.

Jag har redan röstat men har ångrat mig. Hur gör jag?

Om du har förtidsröstat kan du ångerrösta genom att gå och rösta i din vallokal på valdagen. Om du har röstat i vallokal på valdagen går det inte att ångra din röst.

Vem pratar jag med om jag tycker att något i vallokalen eller röstningslokalen är fel?

Du pratar i första hand med röstmottagarna på plats. I andra hand kontaktar du valnämnden i Västerås stad och valkansliet genom att ringa Västerås stad, 021-39 00 00.

Vissa händelser kan även vara förbjudna enligt Brottsbalken kapitel 17 och ska anmälas till polisen. Det är till exempel förbjudet att försöka hindra eller förvanska resultatet av ett val eller en omröstning. Det är också förbjudet att ge eller ta emot belöning för att rösta på ett visst sätt eller för att inte rösta alls. Man får heller inte ta reda på hur någon annan har röstat.

Vad kan jag rösta på?

Som väljare röstar du på ett parti och har samtidigt möjlighet att ge en kandidat en särskild personröst.

På valmyndighetens webbplats www.val.selänk till annan webbplats kan du läsa mer om vilka partier och kandidater du kan rösta på.

Vad är de blanka valsedlarna till för?

De blanka valsedlarna är till för att väljaren ska kunna skriva dit ett partinamn. Om ett partinamn skrivs till så blir valsedeln en giltig röst på det partiet. Om den blanka valsedeln används som den är så räknas den som en ogiltig valsedel och påverkar inte mandatfördelningen mellan partierna. I valresultatet redovisas hur många som har röstat blankt.

Vem kan bli vald?

För att kunna bli vald till riksdagen, region- samt kommunfullmäktige behöver man uppfylla kraven som finns för rösträtt i respektive val. Personer som blir valda till en politisk församling måste dessutom ha samtyckt till kandidaturen.

Hur röstade Västerås i valet 2014?

Får jag kryssa för mer än en kandidat på valsedeln?

Nej, du kan bara personrösta på en kandidat. Om du sätter två eller fler kryss räknas inget av personkryssen, utan din röst räknas som en röst på partiet.


Vad händer om jag stryker ett eller flera kandidatnamn på valsedeln?

Det spelar ingen roll om du har strukit över ett eller flera kandidatnamn på en valsedel. Valsedeln räknas som om strykningen aldrig har gjorts.

Får jag själv skriva till kandidatnamn på en valsedel?

Ja, om partiet inte har anmält sina kandidater, det vill säga skyddat sin lista från tillskrivna namn. Det står på valsedeln om kandidaterna är anmälda eller inte. Dessutom måste kandidaten ha samtyckt till kandidaturen.

När räknas rösterna i allmänna valet?

Alla röster räknas två gånger. Först räknas rösterna i varje vallokal efter att röstmottagningen är avslutad, sedan kontrollräknas alla röster av länsstyrelsen med start på måndagen efter valdagen.

Får jag vara närvarande när rösterna räknas?

Ja, all rösträkning är offentlig och vem som helst kan komma och se på hur det går till.

Vad gör en röst ogiltig?

Det är länsstyrelsen som under den slutliga rösträkningen bedömer valsedlarna och beslutar om en röst är ogiltig och därmed inte räknas till något parti. En röst är ogiltig exempelvis om:

 • ytterkuvertet för bud- eller brevröstning är felaktigt ifyllt
 • partiet har inte anmält deltagande i valet
 • valsedeln är blank, det vill säga saknar partinamn
 • valkuvertet innehåller två eller flera valsedlar från olika partier
 • valsedeln på något sätt har kännetecken som kan göra att rösten kan kopplas till väljaren.

När är valresultatet klart?

Den slutliga rösträkningen vid de allmänna valen beräknas vara klar på onsdagen efter valet. Valresultatet beräknas vara fastställt på torsdagen efter valet.

Jag vill överklaga valresultatet. Hur gör jag?

Du har rätt att överklaga valresultatet om:

 • du företräder ett parti som har deltagit i valet
 • du har varit röstberättigad vid valet enligt röstlängden
 • du har varit kandidat som blivit utsedd till ledamot, efterträdare eller ersättare.

Om du vill överklaga valresultatet gör du det skriftligen, via brev eller e-post. I din överklagan talar du om vad som är fel eller vilka misstag som kan ha begåtts, och du skickar din överklagan till Valprövningsnämnden. För att Valprövningsnämnden ska kunna avgöra om du har rätt att överklaga valresultatet måste du uppge din identitet. Om du vill överklaga valresultatet kan du göra det tidigast dagen efter valdagen och senast tio dagar efter att valresultatet har kungjorts.

Hjälpte informationen på denna sida dig?