Visa sökformulär

Val 2022

Söndag den 11 september genomfördes val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022.

Allmän information om val

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommuner utför sina uppdrag.

Medborgarna väljer politiker till kommunfullmäktige

Vart fjärde år väljer medborgarna politiker till kommunfullmäktige. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen. För att få rösta i kommunalvalet ska man dels ha fyllt 18 år senast på valdagen samt uppfylla något av villkoren att man är:

  • svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen
  • medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island och har varit folkbokförd i Sverige i minst 30 dagar
  • Medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen.

Den som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag.

Information om hur en kommun fungerar.

Information om kommunfullmäktige.

Val2022