Visa sökformulär

Arbeta som röstmottagare

Söndagen den 11 september 2022 är det allmänna val och du kan redan nu göra en intresseanmälan för att arbeta under valet.

Om att arbeta som röstmottagare

För att valet skall kunna genomföras rättssäkert och effektivt krävs många engagerade medarbetares medverkan och lång planering. Västerås kommer att ha 92 valdistrikt på valdagen och mottagning av förtidsröstning på ett 10-tal platser. Över 700 personer kommer att vara engagerade. Att arbeta som röstmottagare är ett ansvarsfullt myndighetsuppdrag som bidrar till grunden i den svenska demokratin. Det är den kommunala valnämnden som ansvarar för genomförandet av val och som bestämmer vilka som kan få uppdraget som röstmottagare.

Intresseanmälan

Om du vill arbeta som röstmottagare under valet anmäler du dig här:

https://vasteras.mobilise.se/Applicant.aspx?arr=9102674 Länk till annan webbplats.

Om länken inte fungerar prova att kopiera den och klistra in den i din webbläsare.

Vilka uppdrag finns det som röstmottagare?

Röstmottagare i förtidsröstning
Röstmottagarna sitter två tillsammans och tar emot förtidsröster på bibliotek och andra offentliga platser.
Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen. Öppettider och omfattning på inlämning av förtidsröster ökar sista veckan före valdagen. Tjänstgöring sker i huvudsak på dagtid men kvällar och helger förekommer också.

Röstmottagare i valdistrikt på valdagen
På valdagen är vallokalerna öppna från 08:00-20:00. Under dagen tjänstgör röstmottagarna efter fastställt schema under cirka 9 timmar. När röstningen avslutas tjänstgör alla röstmottagare med sammanräkningen tills alla resultat är klara. Vanligtvis är de klara före midnatt.

Ordförande i valdistrikt
En röstmottagare tjänstgör som ordförande i valdistriktet. Ordförande ska ha goda kunskaper om val och leder arbetet i valdistriktet.

Vice ordförande i valdistrikt
Vice ordförande ska ha goda kunskaper om val och leder arbetet i valdistriktet när ordförande inte tjänstgör.

Lokalansvarig
Detta uppdrag ser olika ut beroende på vilken lokal valdistriktet har placerats och lokalens yttre förutsättningar. Det finns lokalansvariga som bara gör i ordning lokaler och svarar för öppning och stängning. I andra fall arbetar lokalansvarig även som röstmottagare i valdistriktet.
Kövärd
I vissa lokaler finns kövärdar som hänvisar väljare rätt och organiserar eventuella köer. Kövärden tjänstgör schemalagt 6 timmar under valdagen. Inför folkomröstningen 2021 har vi digitaliserat handledningen för röstmottagare och allt utbildningsmaterial finns nu på denna hemsida. Vi kommer även att tillhandahålla en utskriven handledning i varje valurna.

Krav på röstmottagare

För samtliga uppdrag krävs att man genomgår utbildning och valnämndens test. Först då kan man förordnas som röstmottagare. För samtliga uppdrag krävs:

• Noggrannhet, gott bemötande och samarbetsförmåga.

• Uppdraget kräver god kunskap i svenska. Kunskap i stora invandrarspråk och minoritetsspråk är meriterande.

• För att kunna arbeta som röstmottagare/röstmottagare vid förtidsröstning, måste personen fyllt 18 år senast vid tjänstgöringsdagen.

• Enligt direktiv från valmyndigheten får högst två röstmottagare från samma familj tjänstgöra i samma distrikt.

• Vårdad klädsel utan politiska symboler.

• Att ha grundläggande IT- kunskap då kommunikationen med Valkansliet
till stor del sker digitalt.

Utbildning

Vallagen 3 kap 5§ ”Som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning som behövs för uppdraget. Lag (2014:301).” Det ställs stora krav på kommunernas valnämnder i att rekrytera och utbilda röstmottagarna så att de är väl rustade för sitt uppdrag. Du får genomgå utbildning om du utses till röstmottagare.

Ersättningar

Om arbetet sker på valdag
Arbetsdagen påbörjas på valdagens morgon och avslutas när rösträkningen är avslutad på kvällen/natten.

För uppdragen utgår arvode som inkluderar ersättning för utbildningen.
Arvoden följer riksdagsledamotarvodet och ser ut som nedan om det skulle vara val idag:

• Röstmottagare 2800 kronor för hela uppdraget inklusive utbildning
• Ordförande 4400 kronor för hela uppdraget inklusive utbildning
• Vice ordförande 3600 kronor för hela uppdraget inklusive utbildning
• Lokalansvarig differentierad ersättning
• Kövärd men inte rösträknare 1500 kronor
• Reserv valdagen 700 kronor om inte inkallelse till tjänstgöring sker.

Vid inkallelse utgår ersättning för uppdraget enligt ovan och ingen ersättning för att man står på reservlista.

• Milersättning utgår endast vid hämtning och lämningen av röster.

Om arbetet sker under tiden för förtidsröstning
Arbete sker på tilldelade arbetspass vid någon av våra förtidsröstningslokaler.

• Röstmottagare i förtidsröstning får timpenning enligt kommunalt avtal på 175 kronor.

• Milersättning utgår endast vid hämtning och lämningen av röster.

Ingen ersättning för bil-, parkerings- eller förtäringskostnader utgår.

Kontaktuppgifter

Val2022