Visa sökformulär

Björnöbron

Det ska bli enklare och säkrare att ta sig till och från Björnön. En ny och bredare bro ska ersätta den gamla.

Illustration över nya Björnöbron

Björnöbron. Illustration: Degree of freedom engineers

Om projektet

Den nuvarande betongbron mellan fastlandet och Björnön är från 1954 är enfilig och och klarar inte längre vikten från brandbilar. Därför behöver den ersättas. Den nya stålbron blir tvåfilig och får även gång- och cykelbana. Den nya bron blir klar våren 2022.

Går det att ta sig till Björnön under byggtiden?

Ja. Den gamla bron rivs inte förrän den nya är på plats. Däremot kommer det att vara trångt kring bron.

Hur går brobygget till?

Först flyttades tusentals musslor för att de inte ska störas av arbetet. Själva bygget börjar med att barriärer byggs för att hålla vattnet borta. Sedan görs formar där bropelarna gjuts. Därefter byggs bron på land och skjuts ut på plats.

Påverkar bygget djurlivet?

Nej, det ska det inte göra. Mellan mars och september får arbete inte ske i vattnet för att grumlingen inte ska störa fiskar och andra vattenlevande djur.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

 • Dialog med boende på Hammarby

  Under samrådstiden i januari och februari i år fick Stadsbyggnadsförvaltningen in flera synpunkter på detaljplaneförslaget. Många hade frågor och synpunkter och därför vill Stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med hyresvärdarna Ikano Bostad och Willhem bjuda in till ett dialogmöte för att svara på...

 • Dialogmöte med närboende vid Hammarby

  Under samrådstiden i januari och februari i år fick Stadsbyggnadsförvaltningen in flera synpunkter på detaljplaneförslaget. Många hade frågor och synpunkter och därför vill Stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med hyresvärdarna Ikano Bostad och Willhem bjuda in till ett dialogmöte för att svara på...

Nytt i Västerås

 • Fri parkering på Rudbeck

  Även i år blir det fri parkering på Rudbeckianska gymnasiets skolgård vissa helger.

 • Västerås är en del av totalförsvaret

  Det försämrade säkerhetspolitiska läget i världen har gjort att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska stärkas. Här kan du läsa mer om vilket ansvar Västerås stad har, och vad du själv kan göra för att höja din egen beredskap inför en tänkbar allvarlig samhällsstörning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?