Drömfabriken vy från Karl IX:s väg

Drömfabriken - en ny invånararena i Skultuna

Drömfabriken, den nya invånararenan i Skultuna, kommer bland annat att bestå av en ny byggnad med Persboskolan, bibliotek och fritidsgård. Men Drömfabriken är mer än nya lokaler.

Drömfabriken skapar möjligheter för invånare att mötas, ta del av - och skapa - aktiviteter som ger mening för sig själva och andra. Delar av de nya lokalerna kommer att öppnas upp för föreningar och invånare efter skoltid.

Drömfabriken är den största satsningen i Skultuna på många år. Den långsiktiga byggprocessen berättar vi om här. Vi planerar för att Drömfabriken ska vara klar 2026.

Om projektet

Tanken med Drömfabriken är att öka framtidstron, framför allt hos våra barn och ungdomar. När skola, bibliotek, fritidsgård och föreningar jobbar tillsammans kan vi bättre hjälpa varje individ att nå sina mål och drömmar.

En stor del i detta är att Persboskolan, biblioteket och fritidsgården i Skultuna får nya lokaler. Alla verksamheter kommer att få plats i invånararenan Drömfabriken. Vi bygger huset så att föreningar och invånare kan använda delar av lokalerna efter skoltid. Invånararenan är till för alla men på barn och ungas villkor.

Bygget

Befintliga lokaler för Persboskolan, bibliotek och fritidsgård kommer att rivas för att göra plats för den nya byggnaden. Lokalerna är cirka 70 år gamla och inte längre anpassade efter dagens och framtidens krav och önskemål. När de nya lokalerna står färdiga är de moderna och anpassade till en digitaliserad värld.

Dagens skolgård kommer att renoveras och få ny lekutrustning. Skolgården kommer att vara en del av Drömfabriken där ute- och innemiljö bildar en helhet.

Drömfabriken-symbol

Tidplan

  • Vintern 2022/2023 togs ritningar fram.
  • Mars 2023 blev bygglovet godkänt.
  • April 2023 togs de slutgiltiga politiska besluten om investerings- och hyreskostnad.
  • Augusti-september 2023 rivs längorna vid Vallonvägen. Den 8 september är det spadtag och formell byggstart. Mälarenergi drar om fjärrvärmen och beräknar att vara klara vecka 39.
  • Under byggtiden kommer skolan, biblioteket och fritidsgården att vara igång. Skolgården kommer att vara tillgänglig även om byggplatsen kommer att vara avspärrad för allas säkerhet. De flesta elever kommer att kunna gå kvar i befintliga lokaler under byggtiden. Några elever kommer att gå i väl anpassade paviljonger.
  • Vårterminen 2026 flyttar elever och medarbetare in nya lokaler. Under 2026 hoppas vi också kunna öppna upp Drömfabriken för föreningar och invånare.
Drömfabriken fågelvy
Ny byggnad för Persboskolan, bibliotek och fritidsgård. Vy från Vallonvägen.

Följ oss i sociala medier

Följ oss i sociala medier och delta i samtal om allt möjligt som händer i Skultuna kommundel. På Facebook delar vi med oss av nyheter och diskuterar vad som händer. Du kan också ställa frågor till oss.

Skultuna kommundel, Västerås stad på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.