Visa sökformulär

Fyra Mälarstäder

Visionen om en gränslös storstadsregion runt Mälaren

Fyra Mälarstäder är ett samarbete mellan kommunerna Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Vår vision är fyra Mälarstäder i samverkan som ska uppfattas som en stark part i regionen. Tillsammans är vi en framgångsrik, Mälarnära och attraktiv aktör i en expansiv tillväxtregion utan gränser. Ordförandeskapet byts varje höst. Fram till september 2017 har Västerås stad varit ordförandekommun.

En karta över städerna som ingår i projektet fyra mälarstäder.

Mälaren som utgångspunkt

Bostäder

En av Sveriges mest expansiva regioner kräver också en expansiv bostadspolitik. Tillsammans med våra länsstyrelser delar vi kunskap och erfarenheter med varandra. Vi arbetar också intensivt för att öka tillgängligheten till hyresrätter för invånarna i och utanför regionen. Därför utreder vi nu möjligheterna med ett gemensamt kösystem för hyresrätter.

Klimat

Fyra Mälarstäder verkar aktivt för att minska klimatpåverkan och för att effektivisera energianvändningen. Vi ser till att öka förutsättningarna för att i större utsträckning nyttja återbrukade varor, samt verka för en ökad resurshållning. Genom offentlig upphandling kan vi ställa hårda krav på att våra leverantörer bidrar till en hållbar offentlig konsumtion.

Besöksnäring

Känn historiens vingslag i Mälardalen. En rik och spännande historia med allt från vikingatiden och kungaätter till dagens levande kulturliv. Vi samverkar och förbättrar för att ge invånarna förutsättningar för en rik och minnesvärd upplevelse. Detta sker bland annat genom att göra turistmål tillgängliga för alla. Det ska vara lätt att besöka vårt fantastiska landskap genom vattenleder, gästhamnar, cykel- och vandringsleder.

Näringsliv och arbetsmarknad

Tillsammans kan vi stärka och öka kompetensförsörjningen i regionen. Därför satsar vi gemensamt på att öka antalet utbildningsplatser inom områdena teknik, bygg, IT och vård och omsorg, där det finns ett uppdämt behov av kompetent personal. Vi lägger också en stor vikt på att attrahera både människor och näringsliv som tillsammans kan bidra till Mälarregionens utveckling. Allt utifrån ett integrations- och mångfaldsperspektiv.

Infrastruktur och logistik

Fyra Mälarstäder ska samarbeta och se varandras olikheter som tillgångar för att nå en större gemensam helhet. Tillsammans skapar vi en gemensam logistiknod. För att nå dit satsar vi på moderna och ambitiösa satsningar på infrastruktur. Bland annat stärker vi transportnätet på samtliga större riksvägar och utvecklar tågtrafik och spår.

För mer information och kontakt

För mer information kontakta Håkan Svärd, processägare och ansvarig för Västerås ordförandeskap i Fyra Mälarstäder.

Mejl: hakan.svard@vasteras.se
Telefon: 021-39 15 80

Se mer i Mälardalskartan

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Ett lyft för Vasagatan

    Nu är det klart att underhållsarbetet längs Vasagatan kommer att ske under våren och sommaren 2019. Det är cirka 150 meter mitt i city som får nya trottoarer, sidoområden samt ny asfalt på gatan. Området börjar från korsningen vid Vasagatan och Hantverkargatan och fortsätter en bit förbi korsningen ...

  • Rivstart startade bygget av Dockan

    En radiostyrd bil som körde uppför en ramp till en parkeringsplattform fick symbolisera byggstarten av parkeringshuset Dockan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?