Visa sökformulär

Fyra Mälarstäder

Fyra Mälarstäder är ett samarbete mellan kommunerna Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Tillsammans är vi en framgångsrik, mälarnära och attraktiv aktör i en expansiv tillväxtregion med drygt 337 000 invånare och 16 000 företag.

Samarbetet inom Fyra Mälarstäder utgår från en gemensam avsiktsförklaring med tio samhällsviktiga områden.

Avsiktsförklaring för Fyra MälarstäderPDF

En karta över städerna som ingår i projektet fyra mälarstäder.

Gemensam utvecklingsplan

Med utgångspunkt från avsiktsförklaringen har en gemensam utvecklingsplan tagits fram, som visar vilken inriktning samarbetet ska ha fram till år 2050. Syftet med planen är att bidra till att utveckla kommunernas attraktionskraft och tillväxt. Utvecklingsplanen antogs av alla kommuner i samarbetet under våren 2020.

Antagen gemensam utvecklingsplanPDF

Samarbetsområden

Fyra Mälarstäder startades 2011 och vi samarbetar i dag kring många gemensamma utmaningar. Här är några exempel:

Besöksnäring

I Mälardalen finns en rik och spännande historia med allt från vikingar och kungaätter till dagens levande kulturliv. Vi samverkar och förbättrar för att ge invånarna förutsättningar för en rik och minnesvärd upplevelse. Vi ser bland annat till att våra turistmål är tillgängliga för alla: det ska vara lätt att besöka vårt fantastiska landskap genom vattenleder, gästhamnar, cykel- och vandringsleder.

Bostäder och samhällsfastigheter

En av Sveriges mest expansiva regioner kräver en expansiv bostadspolitik. Därför arbetar vi intensivt bland annat med att öka tillgängligheten till hyresrätter för invånarna i och utanför regionen. Dessutom arbetar vi med konceptbyggnader för vård- och omsorgsboenden och förskolor.

Klimat

Fyra Mälarstäder arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan och för att effektivisera energianvändningen. Vi ökar förutsättningarna för att hushålla med jordens resurser, exempelvis genom att använda fler återbrukade varor. Genom offentlig upphandling kan vi också ställa krav på att våra leverantörer bidrar till en mer hållbar offentlig konsumtion.

Infrastruktur och logistik

Med hjälp av en stabil och pålitlig infrastruktur kan vi skapa en fysisk och mental närhet mellan människor. Det ger ett större utbud av upplevelser, utbildning och samhällsservice, och på så vis ökad livskvalitet. En konkurrenskraftig infrastruktur kan också generera nya arbetstillfällen, fler företag och bättre tillgång till utbildning, vilket bidrar till tillväxt.

Tillsammans skapar Fyra Mälarstäder en gemensam logistiknod. För att nå dit satsar vi på förbättrade kollektivtrafikförbindelser mellan våra städer, via vatten, vägar och järnvägar.

Näringsliv och arbetsmarknad

Tillsammans har vi möjlighet att stärka och öka kompetensförsörjningen i Fyra Mälarstäder. Därför satsar vi på att öka antalet utbildningsplatser inom områdena teknik, bygg, IT och vård och omsorg, där det finns ett uppdämt behov av kompetent personal. Vi lägger också stor vikt vid att attrahera människor och näringsliv som tillsammans kan bidra till Mälarregionens utveckling - allt utifrån ett integrations- och mångfaldsperspektiv.

Se mer i Mälardalskartan

I Mälardalskartan har vi samlat information om pågående utvecklingsprojekt, ledig näringslivsmark och markanvisningar.

Mälardalskartanlänk till annan webbplats

Skärmklipp från kartverktyget mälardalskartan.

Kontakta oss

Christin Tjärnheden

Direktör Strategisk samhällsutveckling/verksamhetschef Strategisk samhällsutveckling

Telefon: 021-39 99 14

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?