Visa sökformulär

Gåsmyrevreten

En fördjupning av översiktsplanen för området Arosvallen, Gåsmyrevreten och Blåsboplanerna kommer att tas fram under 2019. Fördjupningen ska ge en stadsbyggnadsidé för området som kan ligga till grund för framtida detaljplanering och lovgivning för området.

Karta med avgränsning

Området som omfattas av fördjupningen av översiktsplanen, FÖP 71 Gåsmyrevreten.


Vi har uppdraget att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för området Gåsmyrevreten med omnejd. Vi är i uppstartsfasen av arbetet och vill gärna ta del av den kunskap och de åsikter som finns om området med syftet att ta fram en stadsbyggnadsidé. 

Tidsplan

Juni-juli
Målbilden för området tar form. Målbilden blir basen för det fortsatta arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för området. De som tidigare deltog under Open Space för en uppföljningsenkät skickad till sig.

Mars-juni
Under perioden arbetade vi med:

 • ett Open Space-dialogtillfälle för inbjudna
 • en digital dialogkarta
 • hade en fysisk träff på högskolan för de som vill ha hjälp att fylla i kartan
 • och gjorde ett utskick till närboende.

Fler datum för dialog kommer att tillkomma under 2019. När de är fastställda publiceras de här.

Bakgrund till arbetet

Kommunstyrelsen beslutade i november 2017 att en fördjupning av översiktsplanen ska upprättas för stadsdelen Gåsmyrevreten med omnejd. Fördjupningen av översiktsplanen ska fungera som stöd för fortsatt planering och lovgivning inom området.

Syftet med en fördjupning av översiktsplanen för Gåsmyrevreten och dess omgivning är att:

 • möjliggöra en balanserad komplettering i området
 • utveckla Vasagatan som ett fungerande stråk från Rocklunda till city
 • tillgodose MDH:s utvecklingsbehov. Planen ska redovisa huvuddragen i markanvändningen och en övergripande struktur.

I detta inbegrips att studera annan markanvändning på Blåsboplanerna och Arosvallen.

Mer information

Länk till uppdragsbeskrivninglänk till annan webbplats

Länk till dialogkartalänk till annan webbplats (kartan är stängd för kommentarer)

Prenumerera på nyheter om Gåsmyrevreten

Är du intresserad av utvecklingen av Gåsmyrevreten och vill få löpande information när det händer saker i projektet? Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör uppdateringar om området på webben.

Hantera prenumeration

Nytt i projektet

 • Idag skickar vi ut en uppföljningsenkät

  Arbetet med Gåsmyrevreten fortsätter! Projektgruppen har arbetat vidare med materialet som arbetades fram under Open Space-tillfället och formulerat förslag till mål och kärnvärden.

 • Samråd för ny detaljplan inom FÖP-området

  Detaljplaneområdet för Kristiansborgsbadet ligger inom området Gåsmyrevreten, för vilket en fördjupningen av översiktsplanen nu tas fram. Är du intresserad av området Gåsmyrevreten i stort kanske också denna detaljplan är något för dig att ta del av?

Kontakta oss

Helena Hansson

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 10 43

Felix Blomstergren

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 56

Hjälpte informationen på denna sida dig?