Visa sökformulär

Gåsmyrevreten

En fördjupning av översiktsplanen för området Arosvallen, Gåsmyrevreten och Blåsboplanerna kommer att tas fram under 2019. Fördjupningen ska ge en stadsbyggnadsidé för området som kan ligga till grund för framtida detaljplanering och lovgivning för området.

Karta med avgränsning

Området som omfattas av fördjupningen av översiktsplanen, FÖP 71 Gåsmyrevreten.


Vi har uppdraget att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för området Gåsmyrevreten med omnejd. Vi är i uppstartsfasen av arbetet och vill gärna ta del av den kunskap och de åsikter som finns om området med syftet att ta fram en stadsbyggnadsidé. 

Vad händer nu?

25 januari - 24 februari
Berätta för oss om din favoritplats, en plats du vill förbättra, vad du saknar i området eller vilka platser du använder ofta, genom att fylla i en digital dialogkarta. Vill du ha hjälp att lämna din kommentar i kartan är du välkommen till träffen på MDH den 4 februari.

4 februari 2019
Vi vill veta vad du tycker! Välkommen att träffa representanter från Västerås stad på Mälardalens högskola rum R1-122 mellan klockan 18.00 och 20.00. Berätta för oss om din favoritplats, en plats du vill förbättra, vad du saknar i området eller vilka platser du använder ofta, genom att fylla i en digital dialogkarta. Uppgifterna du fyller i är anonyma. Om du vill ha hjälp med att fylla i kartan kan vi hjälpa dig på plats. Du har också möjlighet att tala med stadens representanter.
Länk till dialogkartanlänk till annan webbplats

20 februari 2019
Workshop för inbjudna med syftet att arbeta tillsammans kring en gemensam målbild för området. 

Mars-juni
Fler datum för dialog kommer att tillkomma under 2019. När de är fastställda publiceras de här.

Bakgrund till arbetet med FÖP 71

Kommunstyrelsen beslutade i november 2017 att en fördjupning av översiktsplanen ska upprättas för stadsdelen Gåsmyrevreten med omnejd. Fördjupningen av översiktsplanen ska fungera som stöd för fortsatt planering och lovgivning inom området.

Syftet med en fördjupning av översiktsplanen för Gåsmyrevreten och dess omgivning är att:

  • möjliggöra en balanserad komplettering i området
  • utveckla Vasagatan som ett fungerande stråk från Rocklunda till city
  • tillgodose MDH:s utvecklingsbehov. Planen ska redovisa huvuddragen i markanvändningen och en övergripande struktur.

I detta inbegrips att studera annan markanvändning på Blåsboplanerna och Arosvallen.

Mer information

Länk till Dialogkarta över områdetlänk till annan webbplats

Länk till uppdragsbeskrivninglänk till annan webbplats

Prenumerera på nyheter om Gåsmyrevreten

Är du intresserad av utvecklingen av Gåsmyrevreten och vill få löpande information när det händer saker i projektet? Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör uppdateringar om området på webben.

Nytt i projektet

  • Tack för en bra träff

    Tack alla ni som kom till träffen på Mälardalens högskola för att diskutera, ställa frågor och fylla i dialogkartan.

  • Hitta till rätt lokal på högskolan

    Vi hoppas att du vill komma och prata med oss om området Gåsmyrevreten mellan klockan 18 och 20.00 måndagen den 4 februari. Här kan du läsa mer om hur du hittar rätt.

Kontakta oss

Helena Hansson

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 10 43

Felix Blomstergren

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 56

Hjälpte informationen på denna sida dig?