Visa sökformulär

Lögarängsbadet – nya utebadet

Lögarängsbadets nya simhall öppnades 8 juni 2019. Då startartade också nästa etapp, att renovera och bygga om utebadet samt riva gamla simhallen. Det nya utebadet blev färdigt sommaren 2020, men kunde tyvärr inte öppnas för allmänheten på grund av coronapandemin. Vi hoppas på ett bättre läge 2021.

Illustrationen speglar det nya utebadet.

Illustration över det nya utebadet. Den gamla utebassängen kläs in med rostfri plåt, det blir en ny barnbassäng med en splashyta och två vattenrutschbanor på en nyanlagd kulle.

När öppnar det nya utebadet?

Västerås stad har tillsammans med Medley, som driver Lögarängsbadet, kommit fram till att det på grund av coronapandemin inte går att öppna det nya utebadet i sommar. Utebadet ska ändå kunna testas under sommaren. Olika grupper av personer med funktionsnedsättning kan få möjlighet att komma och bada, i samverkan med Funktionsrätt Västerås och deras medlemsföreningar. Det handlar dock inte om något allmänt öppnande. Lögarängsbadets inomhusbad har öppet med aktiviteter hela sommaren och även Lögastrands utomhusbad finns som närliggande badplats.

Vad kommer att finnas på utebadet?

 • Stora utebassängen blir kvar. Den renoveras genom att kläs in med rostfri plåt.
 • En ny splash-yta och barnpool intill varandra.
 • Två nya vattenrutschbanor
 • Några bås för omklädning
 • Platser att vila på, både i sol och skugga

Utebadet blir cirka 850 kvadratmeter. I samband med att vi renoverar och bygger nytt utebad river vi gamla simhallen. Vi tar vara på rivningsmassorna och bygger en kulle för rutschbanorna. På så vis blir det både återvinning av material och minskat transportbehov av fyllningsmassor. Kullen upp till vattenrutschbanorna kommer ha både trappor och ramp för ökad tillgänglighet. Även stora bassängen ska kunna nås med ramp.

Varför renoveras utebadet?

Det nuvarande utebadet är utdömt. Stora bassängen är otät och läcker in/ut vatten. Barnpoolerna har blivit sneda för marken har satt sig. Reningen är undermålig och kloreringen fungerar inte bra utifrån dagens krav.

Var det inte så att stora bassängen skulle försvinna?

2017 gjordes den första förstudien för ett mindre utomhusbad. Den resulterade i en skiss och en uppskattad budget på 18–23 miljoner kronor. I den fanns inte renovering av stora bassängen med av kostnadsskäl. Det fanns en stark vilja att behålla den stora bassängen samt att komplettera med ramp till vattenrutschbanorna för ökad tillgänglighet. Därför omarbetades förslaget och projektet fick en större budget. I och med att bygget av nya simhallen ligger under budget kunde pengar skjutas till utebadet.

Vad kommer det att kosta?

Upprustningen av utebadet bedöms kosta cirka 44 miljoner kronor.

Vem ska driva utebadet?

Det är inte klart vem som ska ha ansvar för driften av utebadet.

Vad händer med det gamla badet?

Den gamla simhallen vid Lögarängsbadet har rivits. Vi har tagit vara på rivningsmassorna och av dem byggt en kulle för vattenrutschbanorna. På så vis blir det både återvinning av material och minskat transportbehov av fyllningsmassor.

Konstverket ”En baddare i badet” av P O Ultvedts blir kvar. Byggnaden där konstverket sitter på ska inte rivas nu. Huset kommer att användas av föreningsverksamhet. Vad som händer i framtiden med placeringen, om byggnaden måste rivas, får vi utreda då.

Nya Lögarängsbadet, visionsbild från Liljewall arkiteter över entrén på utsidan.

Entrén på utsidan

Ett citat från podden

Entrén på insidan

Polen med bastun i bakgrunden som är belyst

Bastu

Bild från filmen om Lögarängsbadet

Film från Facebook

Nya simhallen på Lögarängsbadet

8 juni 2019 öppnades den nya simhallen på Lögarängsbadet. Det är ett kommunalt bad. Västerås stad äger badhuset men det drivs av Medley under en avtalsperiod.

Vad har vi byggt hittills?

Lögarängsbadets nya simhall är byggd som ett traditionellt badhus för allmänhet och föreningsliv. Badet ska inspirera och utveckla alla människors behov av vattenvana, motion, träning, tävling och social samvaro. Här ska alla känna sig välkomna och kunna utveckla sina färdigheter i vatten efter egna förutsättningar. Här bedrivs skolundervisning. Här har föreningslivet sin verksamhet. Exempel på idrotter som du kan delta i via föreningslivet är simning, vattengympa, kanotslalom, kanotpolo, vattenpolo, fri- och sportdykning och undervattensrugby.

Simhallen är dimensionerad för att kunna arrangera SM på kort bana. Badet har byggts med höga mål inom tillgänglighet. Anläggningen har moderna, miljövänliga tekniska lösningar vilket ger låga drifts- och förbrukningskostnader samtidigt som miljöpåverkan blir mindre.

Vad har det kostat?

I april 2014 tog kommunstyrelsen beslut om en kostnadsram på 352 mkr, baserat på 2012 års prisläge. I kostnaden ingår rivning av det befintliga badet samt saneringar av marken. Det har tillkommit önskemål om friskvårdslokaler och nuvarande investeringsram ligger på 410 mkr. Prognosen nu är en kostnad på 395 mkr vilket är under budget.

Vad finns på Lögarängsbadet?

Den nya simhallen har utvecklats med många flexibla lösningar så att bassänger kan användas på ett effektivt och bra vis för olika verksamheter. Där finns bland annat:

 • 50-meters tränings-/tävlingsbassäng. Går att dela av på flera sätt.
 • Hopp- och multibassäng med 1- och 3-meterssviktar och trampoliner.
 • Undervisningsbassäng med höj- och sänkbart mellangolv. Möjlighet till avskilt bad.
 • Barnpoolområde.
 • Bastu (dam- och herr- samt en gemensam bastu i stora bassängrummet).
 • Gym med modern utrustning, ca 800 kvm stort.

Vad menas med att badet är tillgänglighetsanpassat?

Hela byggnaden har hög fysisk tillgänglighet för personer med särskilda behov, exempelvis personer med funktionsnedsättningar. Exempel på detta är:

 • 12 parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning. Särskilda parkeringsplatser för el-mopeder.
 • Lutningar på gångvägar 1:20 (bättre än BBR krav 1:12).
 • Taktila ledstråk som kontrasterar i ljushet mot omgivande ytor. Utomhus fram till entrén och inomhus från entrén fram till kassan.
 • Färgsättning överallt i kontrasterande ljushet.
 • Kassadisken är utformad med en lägre del som höjdmässigt passar barn och personer i rullstol.
 • Hörslinga finns i kassa/reception/servering, läktare samt sammanträdesrum.
 • Ett stort antal tillgängliga handikapptoaletter finns i anläggningen.
 • Ett av de tre omklädningsrummen fungerar för personer med särskilda behov. Där finns det separata hytter med egen dusch. De separata hytterna fungerar även om den enskilde har ledsagare/anhörig med annat kön. En av hytterna har brits och taklyft.
 • Höj- och sänkbar botten i undervisningsbassängen respektive hopp-/multi-bassängen.
 • Lyftplan till samtliga bassänger plus en portabel lyft.
 • Två personhissar, en i entréhallen och en från omklädning och en till friskvårdslokaler.
 • Trappor med ledstänger på båda sidor till samtliga bassänger.
 • Möjlighet för rullstolsburna att komma in på balkongen och se på verksamheten och tävlingar.

Vad är det för konstverk som finns i simhallen?

Ovanför 50-metersbassängen och undervisningsbassängen finns ett konstverk av Catrin Andersson. Utanför omklädningsrummen finns ett verk av Jonas Nobel och Bella Rune. Dessa verk är gjorda på uppdrag specifikt för Lögarängsbadet. I entrén finns skulpturer av konstnären Assa Kauppi, inköpta verk som vi placerat dit.

Faktablad om konsten på LögarängsbadetPDF

Varför byggdes Lögarängens nya simhall?

Det gamla Lögarängsbadet som började byggas 1967 var uttjänt och det var inte ekonomiskt försvarbart att renovera. Byggnaden hade helt enkelt uppnått sin tekniska livslängd. Det skulle bli lika dyrt, eller till och med dyrare, att renovera än att bygga ett nytt bad. Västerås behövde ett nytt bad som svarar upp mot dagens förväntningar, krav och verksamheter.

Kommunstyrelsen tog i april 2014 beslut om att bygga en ny simhall på Lögarängen. Beslutet grundar sig på en gedigen badutredning som gjordes 2013. Det är framför allt kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen som har gjort förarbetet. Under 2015 tog vi sedan fram ett funktions- och lokalprogram för badet. Det betyder att vi utredde och beslutade om vilka funktioner som ska finnas i badet. När programmet utvecklades fick allmänheten lämna synpunkter och ställa frågor. I slutet av 2016 togs det första spadtaget till nya simhallen vid Lögarängsbadet.

Kontakta oss

Kontaktcenter för kultur, idrott och fritid

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör kultur, idrott och fritid.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 4