Visa sökformulär

Aktörer i projekt Mälarporten

Flera samarbetande aktörer gör idéerna genomförbara. Idag driver Västerås stad projekt Mälarporten tillsammans med flera andra aktörer.

Ett oslagbart läge med närhet till resor, citykärnan och hamnområdet. Visionen är unika kvarter där det industriella arvet bevaras och blandas med nya lösningar, spännande gestaltning och hållbart, smart byggande. Det finns många som vill vara med och utveckla den här delen av Västerås. I området är flera fastighetsägare och verksamheter etablerade, och än fler finns det plats för. Med en tydlig gemensam vision, erbjuder vi stor kreativ frihet för alla entreprenörer och partners.

Tillsammans bygger vi <västerås>!

Några av projektets aktörer och deras roller

Klövern äger fastigheterna i kvarteret Sigurd 3, och kommer där att bygga nya bostäder och kontor inom planen för resecentrum. Kontakt: Asko Heikkinen, Affärsenhetschef.

Kungsleden äger fastighet och mark norr om spåren inom resecentrums detaljplan.
Kontakt: Krister Johansson, Projektledare Utvecklingsfastigheter, 021-40 44 91.

Jernhusen äger tillsammans med Västerås stad centralstationen, och förvaltar densamma.
Kontakt: Maria Hägerdal, Affärsutvecklare.

Kollektivtrafikförvaltningen ansvarar för länets busstrafik för länets kollektivtrafik och har ett kundcenter i stationshuset. Bedriver verksamhet på centralstationen och bussterminalen.
Kontakt: Marie Christensson, Marknadschef.

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen, byggandet och driften av järnvägar. Trafikverket äger och ansvarar för spår, plattformar och plattformsförbindelser som för resenären till och från tåget. Trafikverket ansvarar även för trafikinformationsutrustning.
Kontakt: Har du frågor om den långsiktiga planeringen kontakta Linda Berntsen, samhällsplanerare. Vid andra frågor till trafikverket kontakta kundtjänst, 0771-92 19 21.

Aktörer Västerås nya resecentrum

För att bygga ett nytt resecentrum i Västerås är det många aktörer som behöver samarbeta. Många är delaktiga i hela projekt Mälarporten, men en del aktörer är främst involverade i den del av projektet som berör just resecentrum. Jernhusen äger dagens tågstation tillsammans med Västerås stad. Klövern, och Kungsleden äger fastigheter inom området för detaljplanen. Kollektivtrafikmyndigheten och Trafikverket har verksamheter som i högsta grad påverkar, och påverkas av, projektet. Dessa aktörer och Västerås stad har gemensamt kommit fram till målbilden för resecentrum. Om du är intresserad av att läsa den, hittar du den under "relaterade dokument" här nedan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?