Visa sökformulär

Nyheter från projektet Mälarporten

  • Efter samråd- Vad händer nu?

    Åsa Rudhage är planarkitekt och ansvarig för detaljplanen för Västerås nya resecentrum. Detaljplanen var ute på samråd före jul under ett par veckor. Åsa berättar om vad som har hänt efter det och vad som händer framöver.

    Publicerad 17 maj 2019 03:40
  • Utredning om gång- och cykelflöden i Mälarporten har levererats

    För att säkerställa flöden genom Västerås, förbi vägar och järnväg som kan uppfattas som barriärer, har staden gått vidare för att förbättra förslaget för Västerås nya resecentrum. Spacescape tillfrågades av Jernhusen, Kungsleden, Klövern, Trafikverket och Västerås stad att göra en gång- och cykelfl...

    Publicerad 17 maj 2019 12:50