Visa sökformulär

Projektområdet

Här nedanför kan du se exakt vilket område i Västerås projekt Mälarporten omfattar.

En pusselbit mitt i staden

Området som omfattas av projekt Mälarporten utgör en viktig pusselbit i utvecklingen av Västerås. Vi tillgängliggör ett område som är både Mälarnära och centralt, som gränsar till många olika stadsdelar i Västerås. Idag består området av många döda ytor och industrier. I framtiden ska här finnas bostäder och levande stadsmiljöer. Ett nytt resecentrum ska förenkla för dem som vill röra sig mellan staden och vattnet.

Projektområdet består till större delen av stadsdelen Kungsängen, men sträcker sig även in i stadsdelarna Östra hamnen och Lillåudden.

Projektområde Mälarporten

Hundra fotbollsplaner att skapa något bra av

Området som omfattas i projektet sträcker sig från är Hamngatan till Pilgatan och från Södra Ringvägen till Östra Hamnen och bort förbi Lantmännens silo och avloppsreningsverket, fram till Ångkraftverket som huserar Kokpunkten och Steam hotel. Hela området är cirka 55 hektar stort (1 hektar är 10 000 kvadratmeter). I området finns idag främst parkeringar och industriverksamheter.

Resecentrum är en del av projekt Mälarporten

Västerås nya resecentrum planeras inom ramen för projekt Mälarporten. Detaljplanen för resecentrum är den första som tas fram för området. Som du ser på kartan nedan omfattar den även Kvarteret Sigurd 3, som ligger väster om järnvägsspåren. Läs mer om Västerås nya resecentrum här.

Gränser för Mälarporten och resecentrums detaljplan

Det här händer i Västerås

  • Möte om nya bostäder på Barkarö

    Välkommen på möte för ny detaljplan på Barkarö. Det gäller fastigheten Barkaröby 8:6 med flera. Vi planerar för nya bostäder och gång- och cykelväg. Du har möjlighet att ställa frågor och tycka till. Vi har representanter på plats.

  • Möte om fler bostäder och förskola på Skallberget

    Välkommen på möte för ny detaljplan på Skallberget. Det gäller fastigheten Björnen 4 med flera. Vi planerar bland annat för fler bostäder och en förskola. Du har möjlighet att ställa frågor och tycka till. Vi har representanter på plats.

Nytt i Västerås

  • Västerås fixar foder

    Västerås stad hjälper djuren i torkan! Vi fick en fråga från en invånare som undrade om vi kan hjälpa till med att skänka foder till djur. Vi vill naturligtvis gärna hjälpa till och erbjuder därför bönder att klippa en del av stadens grönytor och använda gräset som foder.

Hjälpte informationen på denna sida dig?