Visa sökformulär

Ett område som suddar ut gränser

Västerås stad har en vision för år 2026 - Staden utan gränser. Projekt Mälarporten verkar för att skapa en stadsdel i ett helt fantastiskt läge som knyter ihop flera av stadens viktiga områden och destinationer. Samtidigt som den knyter staden Västerås närmare världen runt omkring. 

Nu skapar vi stadens nya favoritplatser

Västerås växer och nu genomför vi en av de djärvaste satsningarna någonsin inom stadsutveckling. I projekt Mälarporten skapar vi en stad i staden, en brygga mellan pulsen i city och Mälarens vatten, där innovation präglar varenda kubikmeter. Resecentrum blir ett helt nytt landmärke mitt i en öppen och kreativ stadsmiljö, full av liv och möten mellan boende, besökare, resenärer och de som jobbar här.

Att Västerås är en stad med fantastiska värden är ingen nyhet för oss som bor här. Men ryktet sprider sig snabbt. Vi blir 1600 personer fler varje år, och om bara 30 år passerar vi 200 000. Det är bra! Fler invånare betyder mer kompetens, fler företag och fler jobb. Det i sin tur gör att vi kan skapa en ännu bättre och vackrare stad, där vi gillar att leva. För att välkomna alla nya västeråsare, behöver vi erbjuda mark och möjligheter till etablering och bostäder i bra lägen. Att vi blir fler och att resandet i regionen ökar, ställer krav på ett resecentrum anpassat för framtiden med bra tillgänglighet och samordning för alla trafikslag – tåg, buss, bil, båt, cykel och gång.

I området kring resecentrum har vi fantastiska möjligheter att skapa något nytt och spektakulärt, som också möter efterfrågan på mark och bostäder. En ny, levande stadsdel och en naturlig brygga mellan city, Mälaren och intilliggande områden. Ett första möte med Västerås att vara stolt över, som gynnar både västeråsare, vårt näringsliv och vår miljö. Det nya resecentrumet blir med unik arkitektur en ny siluett för Västerås och knyter samman hela området med flera entréer och passager över spåren. Stadsdelens kvarter får en skön mix av bostäder, företag, restauranger och service. Arvet från de gamla industrierna bevaras för att ge området karaktär och spännande kontraster mellan det historiska och det framtida. Här kan du doppa fötterna i Mälaren ena minuten, och i nästa stund vara mitt i citypulsen. Ena timmen är du hemma i soffan eller på konferens, och i nästa i Stockholm eller på resande fot till en annan del av Sverige, Europa och världen.

En helt ny stadsdel växer fram. Mellan city och Mälaren, på en yta stor som hundra fotbollsplaner, bygger vi framtidens kvartersmiljö och ett nytt resecentrum. Vilket blir just din nya favoritplats här?

Så här bidrar Mälarporten till Västerås stads översiktsplan och strategier för hållbar utveckling

  • Attraktiv regionstad: Resecentrum blir en knutpunkt i regionen där det kommer bli lätt för invånare i hela länet att resa till och byta transportsätt.
  • Balanserad komplettering: Vi utnyttjar ödetomter och gamla industrifastigheter till att bygga bostäder, promenadstråk och parker och utökar på det sättet city.
  • Levande innerstad: Resecentrum och den nya stadsdelen ska vara tillgänglig och trygg för alla. Där ska det finnas trevliga mötesplatser i form av parker, torg och olika affärsverksamheter.
  • Kulturarv och utveckling i samklang: I området finns några kulturminnesmärkta fastigheter som kommer att bevaras och få nya fastigheter som grannar. Det blir en intressant stadsdel där nytt och gammalt blandas.
  • Enkelt att gå och cykla: Resecentrum kommer att erbjuda passager för cyklister och gående dygnets alla timmar alla dagar i veckan. I stadsdelen kommer det finnas cykelvägar som knyter an till det befintliga nätet av cykelvägar i närområdet. För gående kommer det finnas trevliga promenadstråk längs vattnet. Det ska bli lättare och säkrare att ta sig till, från och förbi resecentrum.
  • Kollektivtrafiken som ryggrad: Resecentrum blir en knutpunkt för resande med tåg, buss och taxi.

Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på denna sida dig?