Visa sökformulär

Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om nya Lögarängsbadet. Vill du ställa en egen fråga så kan du skicka den till oss via "Kontakta oss"-rutan.

När öppnar nya badet?

Nya Lögarängsbadet öppnar kl 13.00 den 8 juni 2019.

Varför ska ni bygga ett nytt bad?

Västerås behöver ett nytt bad som svarar upp mot dagens förväntningar, krav och verksamheter. Det befintliga Lögarängsbadet är uttjänt och det är inte ekonomiskt försvarbart att renovera det. Det nya Lögarängsbadet blir ett traditionellt badhus och simhall för allmänheten och föreningslivet. Det blir ett miljövänligt bad som kommer att använda energieffektiv, modern teknik.

Varför renoverar ni inte det befintliga badet?

Att renovera det befintliga badet skulle innebära stora risker med renovering och påbyggnad. Det skulle bli lika dyrt eller till och med kunna bli dyrare att renovera än att bygga ett nytt bad. Det nuvarande badet började byggas 1967 och var från början ett utomhusbad. Delar av badet byggdes sedan in 1985 och blev inomhusbad. Byggnaden har helt enkelt uppnått sin tekniska livslängd. Dessutom skulle det inte finnas något bad att använda under byggtiden.

Hur har utredningen gått till?

En gedigen badutredning, gjord 2013, ligger till grund för beslutet om att bygga nya Lögarängsbadet. I utredningen samlade vi in krav och önskemål från VHS och från verksamheterna. Utredningen presenterades i kommunstyrelsen i februari 2014.

När byggdes det nuvarande Lögarängsbadet?

Utomhusbadet (det som nu är 50-metersbassängen inomhus) stod klart 1968. Därefter är badet om- och tillbyggt i etapper. 1985 byggdes 50-metersbassängen in.

Vad är det övergripande målet med nya Lögarängsbadet?

Anläggningen ska inspirera och utveckla alla människors behov av vattenvana, motion, träning, tävling och social samvaro. Här ska alla känna sig välkomna och kunna utveckla sina färdigheter i vatten efter egna förutsättningar.

Har allmänheten kunnat påverka badets utformning?

Under hösten 2015 arbetade vi med funktions- och lokalprogrammet för badet. Då utredde vi och beslutade vilka funktioner som ska finnas inuti badet och allmänheten fick lämna synpunkter och ställa frågor. En populärversion av programmet finns här på vasteras.se (se dokument längre ned).

Var ska badet byggas?

Nya Lögarängsbadet håller på att byggas bredvid det befintliga badet. Platsen ligger väster om den nuvarande byggnaden och kallas för Malmbacken.

När började ni bygga?

Bygget startade kring årsskiftet 2016/2017.

Kommer ni att stänga nuvarande Lögarängsbadet för att bygga nytt?

Nej. Det befintliga badet är öppet samtidigt som vi bygger det nya badet. Efter att det nya badet har öppnat (preliminärt i juni 2019) kommer det nuvarande badet att rivas.

Kommer bygget att påverka öppettiderna på befintligt bad?

Nej, öppettiderna kommer inte att påverkas under byggtiden.

Hur miljövänligt blir badhuset?

Miljöbyggnad silver eller bättre. Anläggningen kommer att ha moderna, miljövänliga tekniska lösningar, vilket ger låga drifts- och förbrukningskostnader.

Frågor om utbudet:

Vad är det för badhus vi kan se fram emot?

Vi bygger ett modernt, funktionellt bad avsett för alla människor som vill plaska, simma, hoppa, motionera, tävla, basta och koppla av. Här finns mycket bra möjligheter för simskolor, babysim, vattengymnastik med mera.

Vad kommer badet att innehålla?

En 50-meters tränings-/tävlingsbassäng som kan delas i två 25-metersbassänger. Man kommer även kunna dela bassängen så att halva bassängen är 50 meter och andra halvan är 25 meter. En hopp- och multibassäng med 1- och 3-meterssviktar och trampoliner. Här finns bra möjligheter för gruppverksamhet som simskola, vattengymnastik med mera. Bassängen har två höj- och sänkbara mellangolv för en optimal, flexibel användning. En undervisningsbassäng med höj- och sänkbart mellangolv. Bassängens storlek gör det möjligt att ha två simskolegrupper samtidigt. Ett barnpoolområde för barn upp till cirka 5 år.

Hur stort är barnpoolområdet?

Barnpoolrummet är cirka 300 kvadratmeter stort. Ytan på barnpoolerna blir cirka 75 kvadratmeter.

Vad finns det som är roligt för oss som är 13 år och uppåt?

Hopptorn med 1- och 3-meterssviktar och trampoliner. Badet är också anpassat för flytbara stora leksaker, som vi framför allt kommer att ta fram på helger och skollov. Kanske är du nyfiken på föreningslivets olika vattensporter, till exempel olika över- och undervattenssporter? Föreningar med aktiviteter som vattengympa, kanotslalom, kanotpolo, vattenpolo, fri- och sportdykning, undervattensrugby med mera kommer att kunna hålla sin träning på badet.

Blir det några vattenrutschbanor?

Nej, inte inomhus. En utredning pågår om utomhusbadets innehåll och hur omgivningen ska utformas.

Om jag vill träna, vad kan jag då hitta på?

Motionssimning och vattengymnastik kommer att finnas på anläggningen. Vi bygger även ett gym på cirka 800 kvadratmeter.

Kommer det att finnas någon relaxavdelning?

Nej, någon renodlad relaxavdelning planeras inte på nya Lögarängsbadet. Det finns på andra ställen i Västerås, bland annat på Kokpunkten. Det kommer att finnas avslappningsytor utanför basturna samt sittytor på olika ställen i badet. Det kommer också att finnas en liten varmpool bredvid den gemensamma bastun i det stora bassängrummet.

Hur många omklädningsrum finns det?

Det blir totalt åtta olika omklädningsrum med cirka 600 skåpplatser.

Finns det möjlighet att bada avskilt?

Ja. Undervisningsbassängen kommer att utformas så att möjlighet finns för avskilt bad.

Kommer det att finnas bastu?

Ja, det kommer att finnas bastu på dam- och herravdelningarna samt en gemensam bastu i det stora bassängrummet.

Kommer det att finnas någon servering?

Ja, servering kommer att finnas. Vi kommer att placera serveringen så att den kan nås både via entréhallen och från barnpoolområdet.

Hur många läktarplatser finns det?

Det kommer att finnas cirka 400 fasta läktarplatser vid 50-metersbassängen. Vid SM i simning kommer 1 300 läktarplatser att kunna ordnas med tillfälliga läktare. Det finns också cirka 100 läktarplatser vid hopp- och multibassängen.

Vem kommer att äga och driva badet?

Nya Lögarängen är, precis som det nuvarande, ett kommunalt bad. Det ägs av Västerås stad och politikerna bestämmer om entréavgifterna, men det drivs av Medley under en avtalsperiod.

Vad kommer det att kosta att besöka det nya badet?

Entrén för vuxna blir 70 kronor, ungdom 12-19 år 50 kronor, barn 4-11 år 40 kronor, barn 0-3 år i betalande vuxens sällskap badar gratis.

Rabattkort, årskort och övriga priser hittar du i listan med avgifter för 2019.PDF

Frågor om tillgänglighet:

Hur jobbar ni med tillgänglighet i projektet?

Redan i funktions-och lokalprogramsskedet hade vi kontakter med VHL/DHR samt stadens samordnare för tillgänglighet, Pelle Forsberg. Samarbetet och lösningar har sedan utvecklats i byggnadsprogrammet. I samband med bygglov har speciellt utsedd sakkunnig på tillgänglighet granskat och gett ett utlåtande.

Är badet anpassat för mig som har en funktionsnedsättning?

Ja. Badet kommer att vara anpassat för personer med funktionsnedsättning. Bland annat finns lyftplan för rullstolar med mera i varje bassäng. Under byggnadsskedet medverkar en sakkunnig för tillgänglighet. Personen bevakar tillgänglighetsfrågan och följer processen ända fram till att badet öppnar.

Hur tar jag mig till badet med kollektivtrafik?

Det kommer att finnas en busshållplats vid nya Lögarängsbadet, så du kan ta bussen till badet precis som idag.

Kommer det att finnas parkeringsplatser?

Ja, det kommer att finnas cirka 200 parkeringsplatser, 12 parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning, som har särskilt tillstånd och särskilda parkeringsplatser för el-mopeder.

Vad kommer det att finnas för omklädningsrum?

På badet kommer det att finnas omklädning för dam och herr med låsbara skåp, dusch och bastu. Det kommer även att finnas fem separata omklädningsrum varav två är utrustade med taklift. Här finns möjlighet för personer med funktionsnedsättning att byta om. Även den som önskar byta om avskilt kan använda ett sådant omklädningsrum. Utanför dessa omklädningsrum finns cirka 20 skåp där man kan låsa in sina kläder.

Vad betyder det att badet ska HBTQ-certifieras?

Alla som kommer till Lögarängsbadet ska känna sig välkomna och respektfullt behandlade. Därför kommer nya Lögarängsbadet att HBTQ-certifieras. Personalen utbildas i samhällsnormer och hur vi jobbar med ett gott bemötande. Målet är att skapa en miljö där alla, både besökare och personal, känner sig inkluderade och välkomna.

Kommer det att finnas en särskild rehab-bassäng?

Nej. Det är Region Västmanlands ansvar att hålla med rehab-bassänger. Däremot kommer undervisningsbassängen på badet att kunna användas för rehab-ändamål. Det är en framtida verksamhetsfråga hur badets vattenytor/bassänger kommer att användas.

Kan ni ge exempel på hur tillgängligt nya Lögarängsbadet kommer att bli?

Hela byggnaden har hög fysisk tillgänglighet för personer med särskilda behov, exempelvis personer med funktionsnedsättningar. Exempel på detta är följande:

 • 12 stycken uppmärkta parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning, som har särskilt tillstånd.
 • Lutningar på gångvägar 1:20 (bättre än BBR krav 1:12).
 • Särskilda parkeringsplatser för el-mopeder.
 • Taktila ledstråk som kontrasterar i ljushet mot omgivande ytor. Detta finns utomhus fram till entrén och inomhus från entrén fram till kassan. 
 • Färgsättning överallt i kontrasterande ljushet.
 • Kassadisken är utformad med en lägre del som höjdmässigt passar barn och personer i rullstol.
 • Hörslinga finns i kassa/reception/servering, läktare samt sammanträdesrum.
 • Ett stort antal tillgängliga handikapptoaletter finns i anläggningen.
 • Ett av de tre omklädningsrummen fungerar för personer med särskilda behov. Där finns det separata hytter med egen dusch.
 • De separata hytterna fungerar även om den enskilde har ledsagare/anhörig med annat kön. En av hytterna har brits och taklyft.
 • Höj- och sänkbar botten i undervisningsbassängen respektive hopp-/multi-bassängen.
 • Lyftplan till samtliga bassänger plus en portabel lyft.
 • Två personhissar, en i entréhallen och en från omklädning och en till friskvårdslokaler.
 • Trappor med ledstänger på båda sidor till samtliga bassänger.
 • Möjlighet för rullstolsburna att komma in på balkongen och se på verksamheten och tävlingar.

Frågor om kostnader och övriga bad i Västerås:

Vad kostar det att bygga det nya badet?

I april 2014 tog kommunstyrelsen beslut om en kostnadsram på 352 mkr, baserat på 2012 års prisläge. I kostnaden ingår rivning av det befintliga badet samt saneringar av marken. Det har tillkommit önskemål om friskvårdslokaler och nuvarande investeringsram ligger på 370 mkr.

Varför bygger ni ett nytt bad när staden har lagt pengar på Kokpunkten?

Nya Lögarängsbadet och Kokpunkten har helt olika funktioner. Kokpunkten erbjuder ett actionbad med äventyrsfokus och relax. Vi bygger ett traditionellt, kommunalt bad för motion, undervisning och föreningsverksamhet.

Kommer ni att bygga om utebadet också?

Nej, inte i det här skedet. Nämnden för idrott och friluftsliv beslutade i december 2018 att det ska byggas ett nytt utomhusbad intill Nya Lögarängsbadet. Det nya utomhusbadet beräknas bli färdigt till sommaren 2020.

Vad händer med Kristiansborgsbadet?

Det nya Lögarängsbadet kommer att täcka in det som idag sker på Kristiansborgsbadet i form av skolundervisning, simträning och föreningsliv. Kommunfullmäktige har efter en upphandling beslutat att Actic/Reiton får köpa Kristiansborg.
Västerås stads ansvar för badverksamheten där upphör den 2 juni 2019.

Klarar nya badhuset framtida krav, staden växer hela tiden?

Ja. Vi har dimensionerat badet så att det ska fungera även i framtiden med en växande befolkning.

Jag vill veta mer, vart vänder jag mig?

Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss via frågeformuläret längst ned på denna sida. Du kan också ringa till Kontaktcenter.

Kontakta oss

Kontaktcenter för kultur, idrott och fritid

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör kultur, idrott och fritid.

Öppettider: 07.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 5

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 12 juni

  Onsdagen den 12 juni sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i Röda rummet klockan 13.00. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

Nytt i Västerås

 • Tyck om Bjurhovda

  Nu är det dags för dig som bor i Bjurhovda att lämna förslag på platser som du vill förbättra när det gäller gator, trafik och parker i området! Markera de platser du vill förbättra i vår digitala karta.

 • Västerås stad deltar i Mipim

  Idag åker en delegation från Västerås stad till investerarmässan Mipim i Frankrike. Investeringar i Västerås är nödvändiga för att staden ska utvecklas och vara en livskraftig plats att leva på. Med ett blomstrande näringsliv och hållbara investeringar ökar förutsättningarna för att finansiera andra...

Hjälpte informationen på denna sida dig?