Logotyp
Visa sökformulär

Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om nya Lögarängsbadet. Vill du ställa en egen fråga så kan du maila den till oss. E-postformulär och kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Varför har ni stängt av delar cykelvägen på baksidan av Lögarängsbadet?

Den 15 november börjar vi sanera förorenad mark på området där det nya badet ska byggas. I samband med detta och inför kommande byggnation stänger vi av gång- och cykelvägen som går insidan av den "lagun" som finns på baksidan av badet. Vägen kommer att vara avstängd fram till maj 2018. Det går fortfarande bra att promenera och cykla, genom att istället ta vägen över den bro som går över lagunens mynning.

Det finns ett pokéstop på gräsytan som man inte kommer åt nu när ni spärrat av, vad gör ni åt det?

Vi har uppmärksammat att många pokémonspelare berörs av avspärrningen. På området som nu är avspärrat finns ett pokéstop, lekställningen som har formen av en blå och gul fisk. Vi har kontaktat spelägaren Niantic och ansökt om att flytta ut pokéstopet och i stället placera det på den bro som går utanför lagunen. VI håller tummarna för att de godkänner vår ansökan!

Varför ska ni bygga ett nytt bad?

Västerås behöver ett nytt bad som svarar upp mot dagens förväntningar, krav och verksamheter. Det befintliga Lögarängsbadet är uttjänt och det är inte ekonomiskt försvarbart att renovera det. Det nya Lögarängsbadet blir ett traditionellt badhus och simhall för allmänheten och föreningslivet. Det blir ett miljövänligt bad som kommer att använda energieffektiv, modern teknik.

Vad är det övergripande målet med nya Lögarängsbadet?

Anläggningen ska inspirera och utveckla alla människors behov av vattenvana, motion, träning, tävling och social samvaro. Här skall alla känna sig välkomna och kunna utveckla sina färdigheter i vatten efter egna förutsättningar.

Hur jobbar ni med tillgänglighet i projektet?

Redan i funktions-och lokalprogramsskedet hade vi kontakter med VHL/DHR samt stadens samordnare för tillgänglighet, Pelle Forsberg. Samarbetet och lösningar har sedan utvecklats i byggnadsprogrammet. I samband med bygglov har speciellt utsedd sakkunnig på tillgänglänghet granskat och gett ett utlåtande. Bevakningslista finns upprättad för detaljprojekteringsskedet som skall följas.

Kan ni ge exempel på hur tillgängligt nya Lögarängsbadet kommer att bli?

Hela byggnaden har hög fysisk tillgänglighet för personer med särskilda behov, exempelvis personer med funktionsnedsättningar. Exempel på detta är följande:

 • 12 stycken uppmärkta parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning, som har särskilt tillstån
 • Lutningar på gångvägar 1:20 (bättre än BBR krav 1:12)
 • Särskilda parkeringsplatser för el-mopeder.
 • Taktila ledstråk som kontrasterar i ljushet mot omgivande ytor. Detta finns utomhus fram till entrén och inomhus från entrén fram till kassan. 
 • Färgsättning överallt i kontrasterande ljushet
 • Kassadisken är utformad med en lägre del som höjdmässigt passar barn och personer i rullstol
 • Hörslinga finns i kassa/reception/servering, läktare samt sammanträdesrum.
 • Ett stort antal tillgängliga RWC finns i anläggningen
 • Ett av de tre omklädningsrummen fungerar för personer med särskilda behov. Där finns det separata ”hytter” med egen dusch.
 • Dessa fungerar även om den enskilde har ledsagare/anhörig med annat kön. En av ”hytterna” har brits och taklyft
 • Höj- och sänkbar botten i undervisningsbassängen respektive hopp/multi-bassängen
 • Lyftplan till samtliga bassänger + en portabel lyft
 • Två personhissar, en i entréhallen och en från omklädning och en till friskvårdslokaler
 • Trappor med ledstänger på båda sidor till samtliga bassänger
 • Möjlighet för rullstolsburna att komma in på balkong och se på verksamheten och tävlingar

Varför renoverar ni inte det befintliga badet?

För att det skulle innebära stora risker med renovering och påbyggnad. Det skulle bli lika dyrt eller till och med dyrare att renovera än att bygga ett nytt bad. Det nuvarande badet byggdes från början som ett utomhusbad, år 1967. Delar av badet byggdes sedan in 1985 och blev inomhusbad. Byggnaden har helt enkelt uppnått sin tekniska livslängd. Dessutom skulle det inte finnas något bad att använda under byggtiden.

Hur har utredningen gått till?

En gedigen badutredning, gjord 2013, ligger till grund för beslutet om att bygga nya Lögarängsbadet. I utredningen samlade vi in krav och önskemål från VHS och från verksamheterna. Utredningen presenterades i kommunstyrelsen i februari 2014.

Vad har projektet för budget?

I april 2014 tog kommunstyrelsen beslut om en kostnadsram på 352 mkr, baserat på 2012 års prisläge. I kostnaden ingår rivning av det befintliga badet samt saneringar av marken. Det har tillkommit önskemål om friskvårdslokaler och nuvarande investeringsram ligger på 370 mkr.

Kommer ni stänga nuvarande Lögarängsbadet för att bygga nytt?

Nej. Det befintliga badet kommer att vara öppet medan vi bygger det nya badet. När det nya badet öppnar kvartal 1 2019 kommer det nuvarande badet att rivas.

Kommer det påverka öppettiderna på befintligt bad?

Nej, öppettiderna kommer inte att påverkas under byggtiden.

Vad kommer badet att innehålla?

En 50-meters tränings/tävlingsbassäng som kan delas i 2 stycken 25-metersbassänger. Man kommer även kunna dela bassängen så halva bassängen är 50 meter och andra halvan är 23 meter. En hopp- och multibassäng med 1 och 3 meters sviktar och trampoliner. Här finns bra möjligheter för gruppverksamhet som simskola, vattengymnastik med mera. Bassängen har 2 höj- och sänkbara mellangolv för en optimal, flexibel användning. En undervisningsbassäng med höj- och sänkbart mellangolv. Bassängens storlek möjliggör 2 simskolegrupper samtidigt. Ett barnpoolområde för barn upp till ca 5 år.

Var ska badet byggas?

Nya lögarängsbadet kommer att byggas bredvid det befintliga badet. Platsen ligger väster om den nuvarande byggnaden och kallas för Malmbacken.

Kommer det finnas parkeringsplatser?

Ja, det kommer att finnas cirka 200 parkeringsplatser.

Kommer ni att bygga om utebadet också?

Nej, inte i det här skedet. Dock har kultur- idrotts och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur man ska göra med utebadet. Utredning pågår.

Vad händer med Kristiansborg?

Det nya lögarängsbadet kommer att täcka in det som idag sker på Kristiansborg i form av skolundervisning, simträning och föreningsliv. Kristiansborgsbadet tas därefter över av Actic/Reiton. I Kristiansborgsbadet kan du fortsätta motionssimma i 25-metersbassängen och det romerska badet kommer att finnas kvar. De nya ägarnas planer är att renovera och utveckla friskvårdsverksamheten för vuxna vid Kristiansborgsbadet när de tar över. Det sker när Nya Lögarängsbadet öppnar omkring maj 2019.

När byggdes det nuvarande Lögarängsbadet?

Utomhusbadet (det som nu är 50-metersbassängen inomhus) stod klart 1968. Därefter är badet om- och tillbyggt i etapper. 1985 byggdes 50-metersbassängen in.

Varför bygger ni ett nytt bad när staden precis lagt pengar på Kokpunkten?

Nya Lögarängsbadet och Kokpunkten har helt olika funktioner. Kokpunkten erbjuder ett actionbad med äventyrsfokus och relax. Vi bygger ett traditionellt, kommunalt bad för motion, undervisning och föreningsverksamhet.

När börjar ni bygga?

Enligt planeringen så kommer byggstart att ske kring årsskiftet 2016/2017.

Kommer allmänheten att kunna påverka badets utformning?

Under hösten 2015 arbetade vi med funktions- och lokalprogrammet för badet. Då utredde vi och beslutade vilka funktioner som skall finnas inuti badet och allmänheten fick lämna synpunkter och ställa frågor. En populärversion av programmet finns här på vasteras.se (se dokument längre ned).

När öppnar nya badet?

Nuvarande bedömning är att badet kommer öppna i maj 2019.

Vad kostar det att bygga det nya badet?

Kalkyler från 2012 beräknar att det kommer att kosta cirka 352 mnkr. Eventuellt nytt bad utomhus ingår inte i budgeten.

Vad kommer det att kosta att besöka det nya badet?

Det är inte beslutat ännu.

Vad kommer det finnas för omklädningsrum?

På badet kommer det finnas omklädning för dam och herr med låsbara skåp, dusch och bastu. Det kommer även att finnas fem separata omklädningsrum varav två är utrustade med taklift. Här finns möjlighet för personer med funktionsnedsättning att byta om. Även den som önskar byta om avskilt kan använda ett sådant omklädningsrum. Utanför dessa omklädningsrum finns ca 20 skåp där man kan låsa in sina kläder.

Vad betyder det att badet skall HBTQ-certifieras?

Alla som kommer till Lögarängsbadet ska känna sig välkomna och respektfullt behandlade. Därför kommer nya Lögarängsbadet att HBTQ-certifieras. Personalen utbildas i samhällsnormer och hur vi jobbar med ett gott bemötande. Målet är att skapa en miljö där alla, både besökare och personal, känner sig inkluderade och välkomna.

Är badet anpassat för mig som har en funktionsnedsättning?

Ja. Badet kommer att vara anpassat för personer med funktionsnedsättning. Bland annat finns lyftplan för rullstolar med mera i varje bassäng. Under byggnadsskedet medverkar en sakkunnig för tillgänglighet. Personen bevakar tillgänglighetsfrågan och följer processen ända fram till att badet öppnar.

Finns det möjlighet att bada avskilt?

Ja. Undervisningsbassängen kommer att utformas så möjlighet finns för avskilt bad.

Kommer det finnas bastu?

Ja, det kommer att finnas bastu på dam- och herravdelning samt en gemensam bastu i det stora bassängrummet.

Kommer det att finnas någon relaxavdelning?

Nej, någon renodlad relaxavdelning planeras inte på nya Lögarängsbadet. Det finns på andra ställen i Västerås, bland annat på Kokpunkten. Det kommer att finnas avslappningsytor utanför basturna samt sittytor på olika ställen i badet. Det kommer också att finnas en liten varmpool bredvid den gemensamma bastun i det stora bassängrummet.

Hur stort är barnpoolområdet?

Barnpoolrummet är ca 300 m2 stort. Ytan på barnpoolerna blir ca 75 m2.

Hur många omklädningsrum finns det?

Det kommer att finnas totalt 8 olika omklädningsrum med ca 600 skåpsplatser.

Hur tar jag mig till badet med kollektivtrafik?

Bussen kommer att passera Lögarängen precis som den gör idag.

Hur många läktarplatser finns det?

Det kommer att finnas ca 400 fasta läktarplatser vid 50-metersbassängen. Vid SM i simning kommer 1 300 läktarplatser att kunna ordnas med tillfälliga läktare. Det finns också ca 100 läktarplatser vid hopp- och multibassängen.

Om jag vill träna, vad kan jag då hitta på?

Motionssimning och vattengymnastik kommer att finnas på anläggningen. Vi bygger även ett gym på ca 800 m2.

Kommer det att finnas någon servering?

Ja, servering kommer att finnas. Vi kommer att placera serveringen så att den kan nås både via entréhallen och från barnpoolområdet.

Jag vill veta mer, var vänder jag mig?

Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss via e-postformuläret längst ned på denna sida. Du kan också ringa till Kontaktcenter.

Vad är det för badhus vi kan se fram emot?

Vi bygger ett modernt, funktionellt bad avsett för alla människor som vill plaska, simma, hoppa, motionera, tävla, basta och koppla av. Här finns mycket bra möjligheter för simskolor, babysim, vattengymnastik med mera.

Blir det några vattenrutschbanor?

Nej, inte inomhus. Parkbadte har rutschkanor idag och kommer troligen att ha det även i framtiden. En utredning pågår om parkbadets innehåll och hur omgivningen ska utformas.

Vad finns det som är roligt för oss som är 13 år och uppåt?

Hopptorn med 1 och 3 meters sviktar och trampoliner. Badet är också anpassat för flytbara stora leksaker, som vi framför allt kommer att ta fram på helger och skollov. Kanske är du nyfiken på föreningslivets olika vattensporter, t ex olika över- och undervattenssporter? Vattengympa, kanotslalom, kanotpolo, vattenpolo, fri- och sportdykning, undervattensrugby med mera kommer att hålla sin träning på badet.

Hur miljövänligt blir badhuset?

Miljöbyggnad silver eller bättre. Anläggningen kommer att ha moderna, miljövänliga tekniska lösningar, vilket ger låga drifts- och förbrukningskostnader.

Kommer det att finnas en särskild rehab-bassäng?

Nej. Det är Landstingets ansvar att hålla med rehab-bassänger. Däremot kommer undervisningsbassängen på badet att kunna användas för rehab-ändamål. Det är en framtida verksamhetsfråga hur badets vattenytor/bassänger kommer att användas.

Klarar nya badhuset framtida krav, staden växer hela tiden?

Ja. Vi har dimensionerat badet så att det ska fungera även i framtiden med en växande befolkning.

Kontakta oss

Kontaktcenter för kultur, idrott och fritid

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör kultur, idrott och fritid.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 5

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Inspirationsdag och workshop om framtidens moderna äldreboenden

  Västerås stad bjuder in andra kommuner och fastighetsägare till två heldagar om framtidens äldreboenden 18-19 april. Vi har ett preliminärt program men vill gärna veta vad just du som jobbar med modernisering av äldreboenden tycker att vi ska diskutera. 

 • Ombyggnad av Röda torget skjuts upp

  Tekniska nämnden avvaktar med att bygga om Röda torget till cirkulationsplats. Många intressenter berörs och många synpunkter har kommit in under remisstiden. Därför vill tekniska nämnden undersöka om det nuvarande förslaget är den bästa lösningen. Vi vill även vänta på delutredningen om kollektivtr...

 • Första halvan av 50-talskajens renovering är klar

  Den första delen av 50-talskajens renovering i Västerås hamn är klar enligt uppsatt plan. Vecka 50 pausades arbetet med att förstärka och renovera 50-talskajen i Västerås hamn. Arbetet planeras att återupptas igen i mars 2018.

Hjälpte informationen på denna sida dig?