Visa sökformulär

Bussgatan får statliga pengar

Sätra ska redan från det att de första bostadshusen är klara för inflytt ha fungerande kollektivtrafik. Under våren 2022 började bussgatan att byggas och kommer att gå genom hela området.

Bussgatan under arbete

Västerås stad har sökt och fått pengar av Trafikverket för hållbar stadsutveckling och en av satsningarna är bussgatan i Sätra. Trafikverket vill med pengarna ge möjlighet att öka andelen hållbara personresor som görs med kollektivtrafik, gång och cykel. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Arbete med bussgatan på Sätra

Den kommande bussgatan på Sätra. Bild: Per Groth.

Bussgatan har börjat byggas och ska vara klar i november 2024, en månad innan den första Sätrabon flyttar in. Totalt beräknas bussgatan kosta 8 miljoner kronor, och bidraget från Trafikverket är 4 miljoner. Totalt har Västerås stad fått drygt 22 miljoner kronor för tolv åtgärder för att främja hållbara stadsmiljöer.

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås