Visa sökformulär

Producera och dela el på Sätra

Västerås stad arbetar tillsammans med Mälarenergi, Mälardalens universitet samt en av de kommande byggaktörerna i den nya stadsdelen Sätra i ett projekt för energigemenskap. Projektet har beviljats medel från Energimyndighetens innovationsprogram för energieffektivt byggande och boende.

Projekt med stöd av Energimyndigheten

Projektet utreder hur möjligheten för förnybar energiproduktion i området kan maximeras och undersöker också möjligheten att Sätra blir en gemensam så kallad virtuell energigemenskap. Mälardalens universitet utreder tillsammans med Mälarenergi den verkliga potentialen för solelproduktion/konsumtion samt nätnyttan.

Solceller på Sätra

Illustration av möjliga solceller på Sätra. Illustration: Sweco.

Projektet ska arbeta för att hitta möjligheter för fastighetsägarna att producera och dela solel och annan förnybar el samt att dela denna mellan byggnader och fastigheter. Sätras projekt är unikt eftersom det undersöker virtuell energigemenskap, storlek på området, brukare, inblandade aktörer och möjligheten för utveckling och implementering av resultatet från förstudien redan i byggnationsfasen av stadsdelen.

Eftersom Sätras vision är att det ska vara lätt att leva hållbart är energi och delning av energi en viktig del. Projektet pågår fram till våren 2023 och redovisas i ett slutseminarium och rapport.

Kontakta oss

Projektet Sätra

Hitta hit

Hitta hit

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås