Logotyp
Visa sökformulär

Hållbara företagsidéer får stöd

Vi vill göra världen bättre, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Genom projekten Take Off och Crossover skapar vi en kreativ plats där detta kan bli verklighet.

Nya företag och fler människor i arbete

Crossover riktar sig till personer som har en idé som kan lösa problem i samhället. Take Off vänder sig till personer som har svårt att få ett jobb på grund av nedsatt arbetsförmåga. Personerna som deltar kommer att få tillgång till samma affärsnätverk som idag hjälper människor med företagsidéer att gå från idé till företag. Projekten samarbetar med målet att fler människor ska få ett arbete och att nya typer av företag startas, vilket också bidrar till att göra världen bättre.

Take Off

Idag finns det tusentals personer med nedsatt arbetsförmåga som har svårt att hitta tillbaka till arbetslivet i Västerås. Ett av initiativen för att få fler människor i arbete är projektet Take Off. I projektet samarbetar Västerås stad med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Kommunen samarbetar också med organisationer inom företagsutveckling och företagare i Västerås största satsning någonsin på området. Under tre år ska fler bli anställda i sociala företag eller starta egna. Idén är att låta deltagarna utbildas i företagande och testa sina affärsidéer. De kommer att få tillgång till samma nätverk som idag hjälper människor med företagsidéer att gå från idé till företag.

Logotype Europeiska socialfonden

Alla som börjar i Take Off får en grundkurs i hur man driver företag och kunskap om vad socialt företagande är. Vad som händer efter det är upp till deltagaren att bestämma tillsammans med sin handläggare i projektet. Metoden har testats med gott resultat i ett tidigare projekt och vidareutvecklas för att erbjudas till över tusen personer. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden. Det sker i samarbete mellan Västerås stad, Västerås Science Park, Create, Coompanion, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Take Off-deltagare praktiserar på ett hunddagis. Bilden visar en man och en kvinna som är ute och går med en hund på en skogsväg.

Som Take Off-deltagare får du gå kurser för att lära dig att driva ett företag. Du kan även få praktisera. Här praktiserar deltagare på ett hunddagis, för att förstå företagandet bakom. Foto: Per Groth

Det här vill Take Off uppnå

Fler ska bli anställda eller delägare i företag med fokus på social hållbarhet. Vi vill också utveckla och sprida metoden Take Off som ett nationellt och internationellt föregångsexempel på hur personer med nedsatt arbetsförmåga kan komma tillbaka i arbete.

Kolla in filmerna

Här nedanför kan du se två filmer som handlar om Take Off.

Crossover stöttar samhällsentreprenörer

Det finns entreprenörer som strävar efter att förbättra samhället genom sina företag. Det finns samtidigt en outnyttjad kapacitet hos invånare som vill hitta lösningar på samhällsutmaningar. I Västerås sker nu en kraftsamling för social hållbarhet och projektet Crossover bidrar till detta genom att stötta samhällsentreprenörer. Crossover skapar en plats och en metod där entreprenörer kan utveckla sin företagsidé så att den blir socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västerås stad, Västerås Science Park och Create.

Logotype Europeiska regionala utvecklingsfonden
En man och en kvinna sitter och pratar vid ett bord. Framför sig på bordet har de en bärbar dator.

Crossover vill stärka entreprenörer som strävar efter att förbättra samhället med sina företag. Rikard Lundgren, grundare av Food2Change, får råd av Liena Ljungström, projektledare för Crossover. Foto: Per Groth

Det här vill Crossover uppnå

Målet med projektet Crossover är att stärka samhällsentreprenörens företagsidé med hjälp av en företagscoach och skapa en mötesplats, där näringslivet, små och medelstora företag samt innovationssystemet utbyter kunskap och idéer. Crossover skapar ett nytt sätt att stödja hållbart företagande. Målet är att det förblir en väl fungerande verksamhet även när den treåriga projekttiden är slut 2019.

Vad menas med samhällsentreprenörskap och socialt företag? Jo, det är ett företag som:

 • Är hållbart, såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt hållbart.
 • Löser en samhällsutmaning.
 • Återinvesterar vinsten, bland annat i att få sina anställda att växa som individer och har som syfta att integrera personer i arbetliv och samhälle.

Kolla in filmen

Här nedanför kan du se en film där Rikard Lundgren, Food2Changes grundare, berättar om vad Crossover har betytt för honom.

Kontakta oss

Carin Torstensson

Projektledare Take Off

Telefon: 021-39 11 38

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Liena Ljungström

Projektledare Crossover

Telefon: 021-490 02 78

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Inspirationsdag och workshop om framtidens moderna äldreboenden

  Västerås stad bjuder in andra kommuner och fastighetsägare till två heldagar om framtidens äldreboenden 18-19 april. Vi har ett preliminärt program men vill gärna veta vad just du som jobbar med modernisering av äldreboenden tycker att vi ska diskutera. 

 • Ombyggnad av Röda torget skjuts upp

  Tekniska nämnden avvaktar med att bygga om Röda torget till cirkulationsplats. Många intressenter berörs och många synpunkter har kommit in under remisstiden. Därför vill tekniska nämnden undersöka om det nuvarande förslaget är den bästa lösningen. Vi vill även vänta på delutredningen om kollektivtr...

 • Första halvan av 50-talskajens renovering är klar

  Den första delen av 50-talskajens renovering i Västerås hamn är klar enligt uppsatt plan. Vecka 50 pausades arbetet med att förstärka och renovera 50-talskajen i Västerås hamn. Arbetet planeras att återupptas igen i mars 2018.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?