Visa sökformulär

Projekt Uni+

En fördjupning av översiktsplanen för området Arosvallen, Gåsmyrevreten och Blåsboplanerna ska tas fram. Fördjupningen ska ge en stadsbyggnadsidé för området som kan ligga till grund för framtida detaljplanering och lovgivning för området.

Arbetet med projektet är vilande. Det finns inget fastställt datum när arbetet ska återupptas.

Flygbild där området för fördjupningen av översiktsplanen är inringat

Uppdrag

Uppdraget är att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för stadsdelen Gåsmyrevreten med omnejd i projektet Uni+. Syftet är att möjliggöra en balanserad komplettering i området. Planen ska redovisa huvuddragen i markanvändningen och en övergripande struktur för området. 

Tidsplan

Arbetet med fördjupning av översiktsplanen för området vid Gåsmyrevreten är vilande. Det finns inget fastställt datum när det ska återupptas.

Under första halvåret 2020
Planarkitekterna och projektgruppen arbetar vidare med en målbild och kärnvärden. Målbilden och dess kärnvärden utgör tillsammans med dokumenterade förutsättningar underlag vid upphandling av arkitekter med syfte att ta fram en fysisk struktur och innehåll för tänkt utveckling för planområdet. Den fysiska strukturen kommer utgöra underlag i fortsatt arbete med FÖP:en och dess mark- och vattenanvändningskarta.

Augusti-december 2019
Planarkitekterna och projektgruppens arbete löper vidare. Bland annat hålls en workshop för att skapa ett tydligt projektnamn.

Juni-juli
Målbilden för området tar form. Målbilden blir basen för det fortsatta arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för området. De som tidigare deltog under Open Space för en uppföljningsenkät skickad till sig.

Mars-juni
Under perioden arbetade projektet med:

 • ett Open Space-dialogtillfälle för inbjudna
 • en digital dialogkarta
 • hade en fysisk träff på högskolan för de som vill ha hjälp att fylla i kartan
 • och gjorde ett utskick till närboende.

Fler datum för dialog kommer att tillkomma. När de är fastställda publiceras de här.

Bakgrund till arbetet

Kommunstyrelsen beslutade i november 2017 att en fördjupning av översiktsplanen ska upprättas för stadsdelen Gåsmyrevreten med omnejd. Fördjupningen av översiktsplanen ska fungera som stöd för fortsatt planering och lovgivning inom området.

Syftet med en fördjupning av översiktsplanen för stadsdelen Gåsmyrevreten med omnejd och dess omgivning är att:

 • möjliggöra en balanserad komplettering i området
 • utveckla Vasagatan som ett fungerande stråk från Rocklunda till city
 • tillgodose MDH:s utvecklingsbehov. Planen ska redovisa huvuddragen i markanvändningen och en övergripande struktur.

I detta inbegrips att studera annan markanvändning på Blåsboplanerna och Arosvallen.

Mer information

Uppdragsbeskrivning för fördjupad översiktsplan för Gåsmyrevreten samt området runt Arosvallen Länk till annan webbplats.

Dialogkarta för Gåsmyrevreten Länk till annan webbplats. (kartan är stängd för kommentarer)


Prenumerera på nyheter om projekt Uni+

Är du intresserad av utvecklingen av Gåsmyrevreten och vill få löpande information när det händer saker i projektet? Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör uppdateringar om området på webben.

Hantera prenumeration

Nytt i projektet

 • Projektets namn är Uni+

  Efter en längre tids arbete med att ta fram ett projektnamn för fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gåsmyrevreten med omnejd är projektgruppen nu i mål med arbetet och kan presentera det nya namnet Uni+.

 • Namnförslag för projektet överlämnade

  I början av december överlämnade projektgruppen ett antal namnförslag till processledningsgrupp samhällsbyggnad inom Västerås stad. Processledningsgruppen har tagit ställning för ett av namnförslagen.

Kontakta oss

Felix Blomstergren

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 56