Visa sökformulär

Namnförslag för projektet överlämnade

I början av december överlämnade projektgruppen ett antal namnförslag till processledningsgrupp samhällsbyggnad inom Västerås stad. Processledningsgruppen har tagit ställning för ett av namnförslagen.

Ett av de presenterade namnen är utvalt. Vad händer nu?

– Med största sannolikhet blir det namnet som processledningsgruppen förordar. Nu följer en förankringsprocess internt, berättar Helena Hansson, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

Stadsdelen Gåsmyrevreten behåller sitt namn. Det är projektet som byter namn, stämmer det?

– Ja, det stämmer bra, säger Helena Hansson. Stadsdelen Gåsmyrevreten behåller sitt namn på kartan. Projektet som innehåller framtagande av en ny fördjupning av översiktsplan för högskoleområdet, Arosvallen, Fågelsången och Blåsboplanerna med omnejd byter namn.

Nyhetsbild

Så, vad blir namnet?

– Jag måste be att få återkomma om det, säger Helena Hansson.

Publicerad

Senast ändrad