Visa sökformulär

Projektets namn är Uni+

Efter en längre tids arbete med att ta fram ett projektnamn för fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gåsmyrevreten med omnejd är projektgruppen nu i mål med arbetet och kan presentera det nya namnet Uni+.

Fram till nu har namnet Gåsmyrevreten använts om arbetet med denna FÖP. Namnet Gåsmyrevreten kommer att finnas kvar för området. Men projektet med att ta fram en ny FÖP och detaljplaner samt framtida byggnation och anläggning byter nu alltså namn till Uni+.

Namnet är framarbetat för att spegla och ge utrymme till den komplettering och utveckling som området står inför.

bild Uni+

Namnet Uni+ ska spegla den utveckling som området står inför.

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) för Uni+ och dess omgivning är att möjliggöra en balanserad komplettering i området, att utveckla Vasagatan som ett fungerande stråk från Rocklunda till city samt tillgodose MDH:s utvecklingsbehov till universitet och att stärka campusområdet som centrum för innovation och lärande. Planen ska redovisa huvuddragen i markanvändningen och en övergripande struktur för området. Projektet Uni+ som helhet ska ge en stadsbyggnadsidé och vara ett stöd i efterföljande planeringsinsatser och beslut. Projektet ska visa en balanserad komplettering för att möta upp stadens behov av att tillgodose en växande befolkning över tid. Och samtidigt möjliggöra ett miljömässigt smart och flexibelt område med en hållbar struktur som kan anpassas till nya förutsättningar. Planeringen har sin utgångspunkt i Agenda 2030.

Publicerad

Senast ändrad