Logotyp
Visa sökformulär

Utveckling Bäckby

Stadsdelen Bäckby, som byggdes som en del av miljonprogrammet under slutet av 1960- och början av 1970-talet, står inför en stor omvandling. Inom kort påbörjas förändringen som bland annat kommer att ge stadsdelen fler bostäder, ny huvudgata, ny fotbolls- och aktivitetsplan och nya lokaler för service och handel.

En flygbild över Bäckby centrum som det ser ut nu, med markering för området där detaljplan 1824 planeras
En visionsbild över det område som ska växa fram med nya hus och grönt stråk i Bäckby centrum enligt detaljplan 1824

Illustration: FOJAB arkitekter

Nu börjar vi bygga!

Nu börjar arbetet med att bygga en tillfällig väg. Den ska se till så att du ska kunna åka buss under tiden som Välljärnsgatan byggs om. Läs mer om det längre ner på sidan. Bygget av den tillfälliga vägen kommer att innebära svårigheter att ta sig fram till olika platser i centrala Bäckby.

Området som berörs

Den tillfälliga vägen är cirka 240 m lång och går från parkeringen vid vårdcentralen till vändplanen vid Smältverksgatan. När Välljärnsgatan byggts om kommer den tillfälliga vägen att tas bort.

Fotbollsplanen

Den tillfälliga vägen kommer att gå där fotbollsplanen är idag. Det innebär att vi kommer att flytta fotbollsmålen till en yta utanför Rösegårdsskolan.

Tidplan:

 • 2018, februari–april: Tillfällig väg för busstrafik byggs.
 • 2018, maj–december: Den nya sträckningen av den nuvarande Välljärnsgatan byggs.
 • 2018, juni–december: Den nya fotbollsplanen och aktivitetsytan byggs.
 • 2019, mars–september: En mindre skatepark och omklädningsrum byggs.

Aktivitetsyta och multisportplan

Intill den nya fotbollsplanen kommer en aktivitetsyta att byggas. Där kommer man kunna utöva parkour, pingis, boule och många fler sporter på en mulitsportplan.

Visionsbild av den framtida nya huvudgatan vid Bäckby centrum.

Illustration: FOJAB arkitekter

Visionsbild över den framtida nya fotbollsplanen och aktivitetsområdet på Bäckby.

Illustration: FOJAB arkitekter

Framtidsplanen: Över 500 nya bostäder på Bäckby

Det är ett högt tryck på bostadsmarknaden i Västerås. Därför har vi som mål att i kommunen bygga 1000 nya bostäder om året de kommande åren. I planen för Bäckby finns 560 nya bostäder de närmaste åren. Det som kommer att bli klart först är fyra sexvåningshus med totalt 160 lägenheter i kvarteret Välljärnet (vid korsningen Välljärnsgatan/Lisjögatan). I de fyra husen byggs 80 enrumslägenheter på 35 kvm och 80 tvårumslägenheter på 45 kvm. Inflyttning sker vintern 2018/2019.

Utöver de första 160 lägenheterna pågår planering för ytterligare 400 nya bostäder vid Bäckby centrum. De flesta av bostäderna kommer att byggas i form av flerbostadhus men det kommer också att bli ett antal radhus. Första inflyttning väntas kunna ske under 2019.

Den nya bebyggelsen kommer att ge Bäckby tydliga gaturum, där husen har entréer mot gatan och tydligt avgränsade gröna och lummiga innergårdar.

Bostads AB Mimer, Boklok och Ikano Bostad är de företag som bygger bostäderna.

Läs mer om planerna för Bäckby på www.bäckby.nu.länk till annan webbplats

Ny huvudgata, aktivitetsplan och uppdaterat grönt stråk

För att göra Bäckby mer tillgängligt för framtidens kollektivtrafik kommer en ny huvudgata att dras mellan Välljärnsgatan och Smältverksgatan, snett över den nuvarande fotbollsplanen. När den nya huvudgatan är på plats kommer långa bussar, så kallade BTR-bussar (Bus Rapid Transit), att kunna trafikera området. Längs med gång- och cykelbanor kommer ny belysning att sättas upp. Byggstart för huvudgatan och aktivitetsområdet samt uppsättning av ny belysning sker under 2018.

Redan idag finns ett grönt stråk genom Bäckby från norr till söder. Det gröna stråket kommer att utvecklas ännu mer, med nya planteringar och ytor för olika aktiviteter.

I Bäckby centrum kommer ett nytt torg att länka samman huvudgatan med parkstråket. Där kommer det också att bli en kollektivtrafikhållplats, ungefär där hållplatsen mot centrum finns idag.

Preliminär byggstart för torget och det gröna stråket är 2018.

Ny detaljplan för delar av Bäckby centrum

Samtidigt som vi börjar bygga nya bostäder, ny väg och ny fotbolls- och aktivitetsplan arbetar vi med en detaljplan över området söder om nuvarande centrum, dp 1824. Vi har informerat om det som planeras och sakägare (områdets närmaste grannar) har haft möjlighet att lämna synpunkter. Även allmänheten fick lämna synpunkter i den utställningsbox som vi hade på Bäckby torg i januari 2018.

Mer information om detaljplan 1824 kan du läsa genom att klicka här.

Omröstning gatunamn – ädelstenar populärt 

När utställningsboxen stod på Bäckby torg i januari 2018 kunde den som ville rösta på vilket namntema de nya gatorna ska få. Stort tack – dels till alla som röstade och dels till alla som bidragit med synpunkter på detaljplaneförslaget.

En övervägande majoritet röstade för att de nya gatorna ska få namn på temat ädelstenar. Så nu jobbar vi vidare med att reda ut hur många nya gator det blir och vilken gata som ska heta vad.

Synpunkter på planförslaget och arbetet framöver

Tack också för alla synpunkter på planförslaget, vi arbetar just nu med att sammanställa dem. Utifrån de synpunkter som vi kan ta hänsyn till kan det bli mindre ändringar i förslaget. En del av synpunkterna handlar om önskemål kring hur det ska vara på Bäckby generellt. Där är det andra insatser som behövs än justeringar i detaljplanen.

En pratbubbla där någon säger att det är bra att det blir förändring på Bäckby.

Här är några av synpunkterna som vi har fått på planförslaget:

 • Jättebra idé! Äntligen så blir det ändring häromkring. Som någon som bott här hela mitt liv så har jag sett få planer och idéer konkretiseras. Känns skönt att det äntligen är Bäckbys tur.
 • Ser bra ut – fast bygg inte så mycket höghus, max 3 våningar. Det är inte Manhattan!
 • Tycker att det är ganska tragiskt att inte något utav höghusen blir bostadsrätter som jag personligen var intresserad att köpa. Vill gärna bo högt upp för det är enligt min åsikt finast.
 • Jag är trebarnsmamma och mina barn och jag önskar oss en trevlig lekpark i området. Jag kan se att ingen sådan är utritad.
 • Önskar en snabb busslinje till stan. Linje 1 tar 20 min – inte ok! Alternativt en mindre taxibuss och gärna ett järnvägsstopp.
 • Parkeringarna för vårdcentralen och folktandvården måste finnas för att vårdcentralen ska fungera och finnas kvar. Planera in utbyggnad av vårdcentral då området växer & därmed kommer att få fler listade patienter!

Om allt går som planerat kommer en uppdaterad version av detaljplanen att lämnas till byggnadsnämnden den 26 april. Då kan du se och tycka till om det justerade planförslaget i utställningsboxen på torget i Bäckby centrum i maj.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 •   Betongmistlar avtäckta

  Idag avtäcktes Betongmistlarna - de alternativa betongsuggorna som kommer att placeras på olika platser i centrala Västerås.

 • Byggstart Bäckby bussgata

  Den här veckan började Västerås stad att bygga en tillfällig gata mellan parkeringen vid Bäckby centrum, snett över fotbollsplanen och bort till Välljärnsgatan. Gatan byggs för att busstrafiken ska kunna köra under tiden Välljärnsgatan byggs om.

 • Nu börjar vi bygga på Bäckby

  I vårt arbete med utveckling av Bäckby har vi stött på kommentarer om att utvecklingen går så långsamt. Det var då det, nu kommer det att gå undan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?