Visa sökformulär

Utveckling Bäckby

Stadsdelen Bäckby, som byggdes som en del av miljonprogrammet under slutet av 1960- och början av 1970-talet, står inför en stor omvandling. Vi har nu påbörjat förändringen som bland annat kommer att ge stadsdelen fler bostäder, ny huvudgata, ny fotbolls- och aktivitetsplan och nya lokaler för service och handel.

Visionsbild av den framtida nya huvudgatan vid Bäckby centrum.

Illustration: FOJAB arkitekter

Visionsbild över den framtida nya fotbollsplanen och aktivitetsområdet på Bäckby.

Illustration: FOJAB arkitekter

Grävarbeten vid Fridhemsskolan

Nu genomför vi ett grävarbete vid Fridhemsskolan som ska vara klart i slutet av september 2019. Arbetet innebär att vi bland annat förbättrar vattenledningarna och skolområdet samt skapar en ny gata, Rubingatan.

Ett samarbete mellan Västerås stad och Mälarenergi

Vi ska bland annat byta vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar samt bygga ut fjärrvärmenätet. Arbetet påverkar cykelbanan, en bit av skolgården och en bit av den stora parkeringen. Gatan som går från korsningen vid Välljärnsgatan och fram till skolan, kommer att byggas om och erhålla namnet Rubingatan. 

Preliminär tidplan

30 april - slutet av september: Ett grävarbete pågår längs cykelbanan utanför skolområdet. Vi lägger ner nya ledningar för vatten-, spillvatten- och dagvatten. Arbetet påverkar framkomligheten på cykelbanan, men det kommer alltid att finnas en väg förbi arbetsområdet.

3 – 16 juni: Vi schaktar av grönytan på skolområdets östra sida. Därefter går vi vidare till den västra sidan. Arbetet kommer inte att påverka trafiken till och från skolan.

17 juni – 17 augusti: Skolans parkering är avstängd. All parkering ska istället ske vid den närliggande, tillfälliga parkeringen som är iordninggjord. Se skyltning på plats. För att undvika att det blir trångt och rörigt på parkeringen, kan du vid på- och avstigning använda Stångjärnsgatan istället, men det är inte tillåtet att blockera vändplatsen.

Från och med den 18 augusti: Den ordinarie parkeringen är klar och du kan åter använda den för parkering samt på- och avstigning. Nu finns det fler parkeringar vid skolan. Även trafiksituationen och logistiken i skolområdet har förbättrats.

Slutet av september: När allt är klart kopplar Mälarenergi in de nya ledningarna.

4 oktober: Rubingatan att öppnas för allmän trafik. Ytan med körplåtarna (vid transformatorstationen) kommer att tas bort och ersättas med gräsmatta och gångstig. Använd därför Rubingatan för att nå den nya parkeringen.

10 oktober: Vi utför grävning på skolområdet för att kunna koppla in belysningen på området. Arbetet beräknas vara klart inom en vecka.

Bra att veta

Cykelbanan kommer att återställas i sitt ursprungliga skick. Beroende på hur markförhållandena ser ut kan vi behöva ta bort hela eller delar av buskaget mellan skolan och cykelbanan för att kunna schakta för ledningar.

Varför gör vi det här?

 • Vi säkrar framtida leveranser av vatten-, spillvatten- och dagvatten
 • Vi bygger ut fjärrvärmenätet så att fler fastigheter kan ansluta sig
 • Vi möjliggör exploateringen för Mimer och BoKlok
 • Vi utökar parkeringsmöjligheterna vid skolan
 • Vi förbättrar trafiksituationen och logistiken i skolområdet

För mer information

Aktuella nyheter om ledningsarbetet vid Fridhemsskolan hittar du på bäckby.nulänk till annan webbplats

Framtidsplanen: Över 500 nya bostäder på Bäckby

Det är ett högt tryck på bostadsmarknaden i Västerås. Därför har vi som mål att i kommunen bygga 1000 nya bostäder om året de kommande åren. I planen för Bäckby finns 560 nya bostäder de närmaste åren. Först ut är fyra sexvåningshus med totalt 160 lägenheter i kvarteret Välljärnet (vid korsningen Välljärnsgatan/Lisjögatan). Där finns 80 enrumslägenheter på 35 kvm och 80 tvårumslägenheter på 45 kvm.

Utöver de första 160 lägenheterna pågår planering för ytterligare 400 nya bostäder vid Bäckby centrum. De flesta av bostäderna kommer att byggas i form av flerbostadshus men det kommer också att bli ett antal radhus. Första inflyttning väntas kunna ske under 2019.

Den nya bebyggelsen kommer att ge Bäckby tydliga gaturum, där husen har entréer mot gatan och tydligt avgränsade gröna och lummiga innergårdar.

Bostads AB Mimer, Boklok och Ikano Bostad är de företag som bygger bostäderna.

Läs mer om bostadsbolagens planer för Bäckby på www.bäckby.nu.länk till annan webbplats

Fler satsningar på Bäckby

För att göra Bäckby mer tillgängligt för framtidens kollektivtrafik har vi dragit en ny huvudgata. Bäckby Torggata går mellan Välljärnsgatan och Smältverksgatan, snett över den tidigare fotbollsplanen. I framtiden kommer långa bussar, så kallade BRT-bussar (Bus Rapid Transit), att kunna trafikera området. Längs med gång- och cykelbanor har ny belysning satts upp.

Det gröna stråket blir ännu trevligare – byggstart mars 2019

Redan idag finns ett grönt stråk genom Bäckby från norr till söder. Det gröna stråket kommer att utvecklas ännu mer, med nya planteringar och ytor för olika aktiviteter. Första etappen startar i mars 2019 och beräknas bli klar i oktober 2019.

I etapp 1 byggs bland annat en scen mitt på det nuvarande torget. Lekskulptur, hängmatta, hammockar, sittgrupper, fler träd och blommor är lite av det som planeras. Det här är den nordligaste delen, som sträcker sig från Bäckbykyrkan till Bäckbyhuset. De vita delarna av skissen är byggnader.

I etapp 2 blir det huvudsakligen mer grönska intill det nya aktivitetsområdet.

Mittenpartiet sträcker sig från etapp 1 över Bäckby Torggata till etapp 2 och får utegym, sittgrupper, solstolar, bänkar, hammockar, vattenspel, klätterställning och mer grönska. Men eftersom det ska bli nya bostäder intill låter vi det byggarbetet avslutas innan vi färdigställer det gröna stråket.

Klicka på bilderna för att se detaljerna bättre.

Gröna stråket - etapp 1

Etapp 1 som börjar byggas i mars 2019 är den nordligaste delen, med start vid Bäckbykyrkan och slut strax före Bäckby Torggata.

Mittendelen av det uppdaterade gröna stråket avvaktar vi med att göra klart tills bostäderna som ska byggas intill är färdigt.

Mittendelen av det uppdaterade gröna stråket avvaktar vi med att göra klart tills bostäderna som ska byggas intill är färdiga.

Etapp 2 av det nya gröna stråket går från den tillfälliga vägen till det nya aktivitetsområdet.

Etapp 2 av det nya gröna stråket går från den tillfälliga vägen till det nya aktivitetsområdet.

Se hur det ska bli

Via länken under bilden hittar du en karta med 3D-vyer över Bäckby. Där kan du se området både uppifrån och på marknivå. Det går även att se hur solljuset faller under året.

Här hittar du en karta med 3D-vyer över Bäckby. Där går det bland annat att se hur de nya byggnationerna kommer att se ut.länk till annan webbplats

Vy från 3D-kartan över nya Bäckby centrum

Aktivitetsområde

Söder om Bäckby Torggata finns ett nybyggt aktivitetsområde. Där kan du utöva parkour, basket, boule och många fler idrotter på en multisportplan.

Fotbollsplanen och skejtpark

Vid aktivitetsområdet finns också en fotbollsplan som ska få konstgräs och omklädningsrum/läktare under våren/sommaren 2019. Intill ska det också bli en mindre skejtpark under 2019.

En flygbild över Bäckby centrum som det ser ut nu, med markering för området där detaljplan 1824 planeras
En visionsbild över det område som ska växa fram med nya hus och grönt stråk i Bäckby centrum enligt detaljplan 1824

Illustration: FOJAB arkitekter

Detaljplanen för delar av Bäckby centrum

För att göra det möjligt att bygga nya bostäder i centrum tog kommunen fram en ny detaljplan, dp 1824. Detaljplanen vann laga kraft den 23 oktober 2018.

Läs mer om detaljplan 1824 via den här länken.

De nya gatorna får namn efter ädelstenar

Innan detaljplanen godkändes av kommunfullmäktige fick de som ville tycka till – både om förslaget och om vilket namntema de nya gatorna i området ska få. En övervägande majoritet röstade för att de nya gatorna ska få namn på temat ädelstenar. Bilden är hämtad från sidan 36 i planbeskrivningen.

Förslag till nya gatunamn på Bäckby, med ädelstenar som tema.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Bjurhovdagaraget fortfarande stängt

  Parkeringsgaraget under Bjurhovda centrum som brandskadades under söndagen är fortfarande stängt. Tidigast på tisdag eftermiddag kan garaget öppnas.

 • Första spadtaget vid Viktor Larssons plats

  Med ett symboliskt första spadtag startade Anna Thunell, ordförande i tekniska nämnden och Jonas Bresser, verksamhetschef vid Växhuset ombyggnaden av Viktor Larssons plats.

 • Skidlopp och kungabesök när Vasagatan invigdes

  Efter flera månaders intensivt arbete invigdes nyrenoverade Vasagatan under pompa och ståt på torsdagseftermiddagen. Sammanlagt är det cirka 150 meter av de värst utsatta delarna av gatan som fått en ordentlig ansiktslyftning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?