Logotyp
Visa sökformulär

Utveckling Bäckby

Stadsdelen Bäckby, som byggdes som en del av miljonprogrammet under slutet av 1960- och början av 1970-talet, står inför en stor omvandling. Inom kort påbörjas förändringen som bland annat kommer att ge stadsdelen fler bostäder, ny huvudgata, ny fotbolls- och aktivitetsplan och nya lokaler för service och handel.

En flygbild över Bäckby centrum som det ser ut nu, med markering för området där detaljplan 1824 planeras
En visionsbild över det område som ska växa fram med nya hus och grönt stråk i Bäckby centrum enligt detaljplan 1824

Illustration: FOJAB arkitekter

Över 500 nya bostäder på Bäckby

Det är ett högt tryck på bostadsmarknaden i Västerås. Därför har vi som mål att i kommunen bygga 1000 nya bostäder om året de kommande åren. I planen för Bäckby finns 560 nya bostäder de närmaste åren. Det som kommer att bli klart först är fyra sexvåningshus med totalt 160 lägenheter i kvarteret Välljärnet (vid korsningen Välljärnsgatan/Lisjögatan). I de fyra husen byggs 80 enrumslägenheter på 35 kvm och 80 tvårumslägenheter på 45 kvm. Inflyttning sker vintern 2018/2019.

Länk till Mimers sida om Välljärnet.länk till annan webbplats

Utöver de första 160 lägenheterna pågår planering för ytterligare 400 nya bostäder vid Bäckby centrum. De flesta av bostäderna kommer att byggas i form av flerbostadhus men det kommer också att bli ett antal radhus. Första inflyttning väntas kunna ske under 2019.

Den nya bebyggelsen kommer att ge Bäckby tydliga gaturum, där husen har entréer mot gatan och tydligt avgränsade gröna och lummiga innergårdar.

Bostads AB Mimer, Boklok och Ikano Bostad är de företag som bygger bostäderna.

Visionsbild av den framtida nya huvudgatan vid Bäckby centrum.

Illustration: FOJAB arkitekter

Visionsbild över den framtida nya fotbollsplanen och aktivitetsområdet på Bäckby.

Illustration: FOJAB arkitekter

Ny huvudgata, aktivitetsplan och uppdaterat grönt stråk

För att göra Bäckby mer tillgängligt för framtidens kollektivtrafik kommer en ny huvudgata att dras mellan Välljärnsgatan och Smältverksgatan, snett över den nuvarande fotbollsplanen. En nytt aktivitetsområde för fotboll, skate, parkour, boule och kulturevenemang kommer att byggas söder om den nya huvudgatan. När den nya huvudgatan är på plats kommer långa bussar, så kallade BTR-bussar (Bus Rapid Transit), att kunna trafikera området. Längs med gång- och cykelbanor kommer ny belysning att sättas upp. Byggstart för huvudgatan och aktivitetsområdet samt uppsättning av ny belysning sker under hösten 2017.

Redan idag finns ett grönt stråk genom Bäckby från norr till söder. Det gröna stråket kommer att utvecklas ännu mer, med nya planteringar och ytor för olika aktiviteter.

I Bäckby centrum kommer ett nytt torg att länka samman huvudgatan med parkstråket. Där kommer det också att bli en kollektivtrafikhållplats, ungefär där hållplatsen mot centrum finns idag.

Preliminär byggstart för torget och det gröna stråket är 2018.

Samråd om detaljplan – vintern 2017/2018

Samtidigt som vi börjar bygga nya bostäder, ny väg och ny fotbolls- och aktivitetsplan arbetar vi med en detaljplan över området söder om nuvarande centrum, dp 1824. Innan detaljplanen blir beslutad kommer vi att informera om det som planeras och sakägare (områdets närmaste grannar) kommer att ha möjlighet att lämna synpunkter.

Mer information om detaljplan 1824 och samrådet kan du läsa genom att klicka här.

Vad tycker du att de nya gatorna i Bäckby ska ha för tema på sina namn? Detta är förslag på teman. Namnen behöver inte bli exakt som exemplen.Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Ombyggnad av Röda torget skjuts upp

    Tekniska nämnden avvaktar med att bygga om Röda torget till cirkulationsplats. Många intressenter berörs och många synpunkter har kommit in under remisstiden. Därför vill tekniska nämnden undersöka om det nuvarande förslaget är den bästa lösningen. Vi vill även vänta på delutredningen om kollektivtr...

  • Första halvan av 50-talskajens renovering är klar

    Den första delen av 50-talskajens renovering i Västerås hamn är klar enligt uppsatt plan. Vecka 50 pausades arbetet med att förstärka och renovera 50-talskajen i Västerås hamn. Arbetet planeras att återupptas igen i mars 2018.

  • Lyft för trähusbygge på Öster Mälarstrand

    På torsdagsmorgonen började företaget K2A att montera sitt hyreshus i trä på Öster Mälarstrand. Som en jättelik byggsats lyftes den ena modulen efter den andra och staplades på det som så småningom ska bli 116 hyreslägenheter. 

Hjälpte informationen på denna sida dig?