Visa sökformulär

Utveckling Bäckby

Stadsdelen Bäckby, som byggdes som en del av miljonprogrammet under slutet av 1960- och början av 1970-talet, står inför en stor omvandling. Vi har nu påbörjat förändringen som bland annat kommer att ge stadsdelen fler bostäder, ny huvudgata, ny fotbolls- och aktivitetsplan och nya lokaler för service och handel.

Visionsbild av den framtida nya huvudgatan vid Bäckby centrum.

Illustration: FOJAB arkitekter

Visionsbild över den framtida nya fotbollsplanen och aktivitetsområdet på Bäckby.

Illustration: FOJAB arkitekter

Framtidsplanen: Över 500 nya bostäder på Bäckby

Det är ett högt tryck på bostadsmarknaden i Västerås. Därför har vi som mål att i kommunen bygga 1000 nya bostäder om året de kommande åren. I planen för Bäckby finns 560 nya bostäder de närmaste åren. Först ut är fyra sexvåningshus med totalt 160 lägenheter i kvarteret Välljärnet (vid korsningen Välljärnsgatan/Lisjögatan). Där finns 80 enrumslägenheter på 35 kvm och 80 tvårumslägenheter på 45 kvm.

Utöver de första 160 lägenheterna pågår planering för ytterligare 400 nya bostäder vid Bäckby centrum. De flesta av bostäderna kommer att byggas i form av flerbostadshus men det kommer också att bli ett antal radhus. Första inflyttning väntas kunna ske under 2019.

Den nya bebyggelsen kommer att ge Bäckby tydliga gaturum, där husen har entréer mot gatan och tydligt avgränsade gröna och lummiga innergårdar.

Bostads AB Mimer, Boklok och Ikano Bostad är de företag som bygger bostäderna.

Läs mer om bostadsbolagens planer för Bäckby på www.bäckby.nu.länk till annan webbplats

Fler satsningar på Bäckby

För att göra Bäckby mer tillgängligt för framtidens kollektivtrafik har vi dragit en ny huvudgata. Bäckby Torggata går mellan Välljärnsgatan och Smältverksgatan, snett över den tidigare fotbollsplanen. I framtiden kommer långa bussar, så kallade BRT-bussar (Bus Rapid Transit), att kunna trafikera området. Längs med gång- och cykelbanor har ny belysning satts upp.

Det gröna stråket blir ännu trevligare – byggstart mars 2019

Redan idag finns ett grönt stråk genom Bäckby från norr till söder. Det gröna stråket kommer att utvecklas ännu mer, med nya planteringar och ytor för olika aktiviteter. Första etappen startar i mars 2019 och beräknas bli klar i oktober 2019.

I etapp 1 byggs bland annat en scen mitt på det nuvarande torget. Lekskulptur, hängmatta, hammockar, sittgrupper, fler träd och blommor är lite av det som planeras. Det här är den nordligaste delen, som sträcker sig från Bäckbykyrkan till Bäckbyhuset. De vita delarna av skissen är byggnader.

I etapp 2 blir det huvudsakligen mer grönska intill det nya aktivitetsområdet.

Mittenpartiet sträcker sig från etapp 1 över Bäckby Torggata till etapp 2 och får utegym, sittgrupper, solstolar, bänkar, hammockar, vattenspel, klätterställning och mer grönska. Men eftersom det ska bli nya bostäder intill låter vi det byggarbetet avslutas innan vi färdigställer det gröna stråket.

Klicka på bilderna för att se detaljerna bättre.

Gröna stråket - etapp 1

Etapp 1 som börjar byggas i mars 2019 är den nordligaste delen, med start vid Bäckbykyrkan och slut strax före Bäckby Torggata.

Mittendelen av det uppdaterade gröna stråket avvaktar vi med att göra klart tills bostäderna som ska byggas intill är färdigt.

Mittendelen av det uppdaterade gröna stråket avvaktar vi med att göra klart tills bostäderna som ska byggas intill är färdiga.

Etapp 2 av det nya gröna stråket går från den tillfälliga vägen till det nya aktivitetsområdet.

Etapp 2 av det nya gröna stråket går från den tillfälliga vägen till det nya aktivitetsområdet.

Se hur det ska bli

Via länken under bilden hittar du en karta med 3D-vyer över Bäckby. Där kan du se området både uppifrån och på marknivå. Det går även att se hur solljuset faller under året.

Här hittar du en karta med 3D-vyer över Bäckby. Där går det bland annat att se hur de nya byggnationerna kommer att se ut.länk till annan webbplats

Vy från 3D-kartan över nya Bäckby centrum

Aktivitetsområde

Söder om Bäckby Torggata finns ett nybyggt aktivitetsområde. Där kan du utöva parkour, basket, boule och många fler idrotter på en multisportplan.

Fotbollsplanen och skejtpark

Vid aktivitetsområdet finns också en fotbollsplan som ska få konstgräs och omklädningsrum/läktare under våren/sommaren 2019. Intill ska det också bli en mindre skejtpark under 2019.

En flygbild över Bäckby centrum som det ser ut nu, med markering för området där detaljplan 1824 planeras
En visionsbild över det område som ska växa fram med nya hus och grönt stråk i Bäckby centrum enligt detaljplan 1824

Illustration: FOJAB arkitekter

Detaljplanen för delar av Bäckby centrum

För att göra det möjligt att bygga nya bostäder i centrum tog kommunen fram en ny detaljplan, dp 1824. Detaljplanen vann laga kraft den 23 oktober 2018.

Läs mer om detaljplan 1824 via den här länken.

De nya gatorna får namn efter ädelstenar

Innan detaljplanen godkändes av kommunfullmäktige fick de som ville tycka till – både om förslaget och om vilket namntema de nya gatorna i området ska få. En övervägande majoritet röstade för att de nya gatorna ska få namn på temat ädelstenar. Bilden är hämtad från sidan 36 i planbeskrivningen.

Förslag till nya gatunamn på Bäckby, med ädelstenar som tema.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 07.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

  • Byggnadsnämnden sammanträder den 16 maj

    Torsdagen den 16 maj sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i Röda rummet klockan 13.00. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

  • Byggnadsnämnden sammanträder den 12 juni

    Onsdagen den 12 juni sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i Röda rummet klockan 13.00. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

Nytt i Västerås

  • Start för Vasagatans lyft

    Tidigt på måndagsmorgonen stängslades cirka 150 meter av Vasagatan i centrala Västerås av. Det var inledningen på ombyggnaden som ska bli ett lyft för Vasagatan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?