Logotyp
Visa sökformulär

Mat och måltidsmiljö på servicehus och äldreboenden

Projektet SMAK – Mat och måltidsmiljö för äldre i särskilt boende lyfter den betydelse matglädje har för hälsan och välbefinnandet.

Få inspiration och tips på facebook

Följ gärna SMAK-projektet på facebook. Då får du veta vad som är på gång i projektet just nu. På facebook tipsar vi också om hur det går att förbättra maten och måltidsupplevelsen för äldre.

Länk till SMAKs facebooksidalänk till annan webbplats

Vi vill skapa den bästa måltidsupplevelsen

I Västerås stad vill vi skapa ett gott liv för våra äldre. Till det hör att erbjuda bästa möjliga mat och måltidsupplevelse för alla äldre på våra särskilda boenden. Projektet SMAK utvecklar tillsammans med verksamheterna i Västerås stad metoder för att höja kvaliteten på den äldres måltidsupplevelse och därmed bidra till en god livskvalitet. SMAK stödjer och inspirerar verksamheternas arbete med mat och måltidsmiljö. Syftet är ytterst att skapa ett långsiktigt bestående arbete kring mat och måltidsupplevelse för våra äldre.

Varför satsar vi på måltider?

Äldre som får tillräcklig energi och näring från dygnets alla måltider kan bevara sin hälsa, förebygga undernäring och sjukdom och få bästa möjliga effekt av medicinsk behandling. En äldre som tycker att maten är tilltalande och äter upp den, har goda förutsättningar att täcka sitt energi- och näringsbehov. Att tillgodose olika behov och önskemål kräver god kommunikation och samverkan mellan flera yrkesprofessioner. Projektet involverar olika personalgrupper som får möjlighet att utveckla sitt arbete med dagens alla måltider. Den äldre ska alltid kunna känna sig trygg med att personal som arbetar nära har tillräcklig kunskap för att erbjuda passande måltider i lämplig miljö.

En kvinna visar en broschyr för vårdpersonal.

I projektet SMAK utbildas personalen på plats i verksamheten.

Det här gör vi

Projektet bidrar med kunskap och kvalitetshöjande rutiner i vardagen. Kunskapen och rutinerna hjälper personalen att prioritera och göra bra val varje dag. Verktygen som vi använder är vedertagna modeller, som vi har brutit ned till mallar och checklistor för att all personal ska kunna följa dem. I projektet stöttar vi personalen i deras eget utvecklingsarbete. Det handlar om att arbeta utifrån de förutsättningar som finns i verksamheten och få en jämn kvalitet. Projektledaren utbildar personalen på plats ute i verksamheten och ser till att de följer rutinerna som har tagits fram gemensamt. Personalen kan alltid höra av sig till projektledaren för att få mer kunskap och råd.

Utbildningspaket

Vi har tagit fram ett utbildningspaket. Den första delen är en tvåtimmarsföreläsning inklusive workshop, där vi går igenom till exempel näringslära och vad som händer med vårt förhållande till mat när vi blir äldre och sinnena försämras. Vi ger konkreta tips hur personalen kan göra för att se till att äldre äter och dricker, till exempel påminna den äldre om att dricka, se till att maten är vacker och tilltalande och att den syns på tallriken genom att ha en färgad tallrik eller mat med olika färg. Projektledaren ger kunskap och personalen får sedan diskutera vad de behöver på sin enhet. Tillsammans sätter vi upp mål för enheten under projekttiden.

Del två i utbildningspaketet är en praktisk kurs, där personalen får använda de kunskaper som de har fått i del ett. De får testa att göra aptitretare och tillreda näringstäta mellanmålsalternativ. Principen är att det ska vara enkelt att laga, för då är det lättare att det görs. Efter del två är personalen redo att testa SMAK-konceptet på sin enhet.

Så här jobbar vi

Därför startade vi projektet

Inom Västerås stad har vi utvecklat konceptet framtidens mat. Syftet är att främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos barn, ungdomar och äldre. Utifrån framtidens mat har stadens äldrenämnd beslutat om en särskild satsning kring maten och måltidsupplevelsen för äldre på särskilda boenden. Projektet SMAK – Mat och måltidsmiljö för äldre i särskilt boende startades hösten 2016 och pågår under två år.

Projektet SMAK har uppmärksammats i media under våren.

Länk till reportage om SMAK på SvT Västmanland 22 januari 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till inslag om SMAK i Sveriges radio P4 Västmanland 5 juni 2017länk till annan webbplats

Kontakta oss

Jenny Radeck

projektledare SMAK

Telefon: 021-39 20 22

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Inspirationsdag och workshop om framtidens moderna äldreboenden

    Västerås stad bjuder in andra kommuner och fastighetsägare till två heldagar om framtidens äldreboenden 18-19 april. Vi har ett preliminärt program men vill gärna veta vad just du som jobbar med modernisering av äldreboenden tycker att vi ska diskutera. 

  • Ombyggnad av Röda torget skjuts upp

    Tekniska nämnden avvaktar med att bygga om Röda torget till cirkulationsplats. Många intressenter berörs och många synpunkter har kommit in under remisstiden. Därför vill tekniska nämnden undersöka om det nuvarande förslaget är den bästa lösningen. Vi vill även vänta på delutredningen om kollektivtr...

  • Första halvan av 50-talskajens renovering är klar

    Den första delen av 50-talskajens renovering i Västerås hamn är klar enligt uppsatt plan. Vecka 50 pausades arbetet med att förstärka och renovera 50-talskajen i Västerås hamn. Arbetet planeras att återupptas igen i mars 2018.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?