Logotyp
Visa sökformulär

Mobilt arbetssätt

I Västerås stad har vi infört ett mobilt arbetssätt för alla som arbetar
inom vård och omsorg. Det betyder att vi ofta har en dator med oss
när vi jobbar. Vi ser många fördelar och här berättar vi varför vi satsar på ett nytt arbetssätt.

Varför har vi datorn med oss när vi jobbar med människor?

Mobilt arbetssätt innebär att vi som arbetar inom vård och omsorg har med oss en dator när vi träffar kunder. Det har flera fördelar. Med datorn kan vi hämta, visa och uppdatera all information om kundens vård - direkt där vi är. Kunden kan se vad vi skriver i journaler och planer. Samtidigt får våra kollegor automatiskt de senaste uppgifterna, vilket hjälper dem att fatta patientsäkra och rättssäkra beslut.

När vi träffar patienten kan vi alltid hämta, visa och uppdatera exempelvis journal och vårdplan direkt på plats. Det gör det enklare att:

 • Ge bra svar direkt på frågor som uppstår
 • Undvika missförstånd och kontrollera att allt blir rätt
 • Patient och anhöriga kan diskutera och påverka hur vården och omsorgen ska vara
 • Visa träningsprogram och demonstrationsfilmer. Ofta känns träningen roligare och enklare om det finns ett bra stöd av ljud, bild eller film.

Datorn gör arbetet enklare, trevligare och säkrare.

Grafik som beskriver vinsterna med ett mobilt arbetssätt

Vad betyder mobilt arbetssätt?

Med mobilt arbetssätt menar vi i första hand att man har ett arbetssätt för informationshantering, dokumentation och andra typer av registreringar som kan göras var helst det behövs och att man därför inte är bunden till ett kontor eller en fast dator.

Det innebär att all personal som arbetar inom Sociala nämndernas förvaltnings verksamheter, också på uppdrag, behöver kunna använda sig av bärbara datorer, surfplattor eller smarta telefoner i sitt dagliga arbete i mötet med invånare.

Se filmen som visar hur mobil teknik används inom hemsjukvård och av sjuksköterskor på särskilda boenden. Vi får möta Karin som är sjuksköterska, fysioterapeuten Johanna och arbetsterapeuten Sofi och se vilka vinster i vardagen ett mobilt arbetssätt ger. Filmen är fyra minuter lång och riktar sig till dig som är medarbetare i Västerås stad och som jobbar med, ska börja jobba med eller är intresserad av hur vi jobbar med mobilt arbetssätt. 

Här nedanför hittar du en kortversion av filmen som riktar sig till dig som är anhörig, kund eller allmänt intresserad av hur vi jobbar med mobilt arbetssätt i Västerås stad. Filmen är två och en halv minuter lång.

Så här jobbar vi

Därför startade vi projektet

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har satt som mål att Sverige ska vara bäst i världen på digitalisering och e-hälsa år 2025. Syftet med det är att göra det enklare för människor att få en god och jämlik hälsa och välfärd: Digitala hjälpmedel gör att olika tjänster för hälsa är tillgängligt även för den som har svårt att lämna sitt hem. Det kan vara personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte har samma förutsättningar som andra att delta i samhället eller ta del av service. Digitalisering kan utveckla och stärka människors resurser för större självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Projektet Implementering av mobilt arbetssätt startade hösten 2015 och pågår till 31 december 2017.

Bakgrund till projektet är fem olika pilotprojekt som genomfördes 2014 och som handlade om mobil hälso- och sjukvårdsdokumentation inom både äldreboenden och hemsjukvård. Erfarenheterna från pilotprojekten har visat många grundförutsättningar som måste vara tillgodosedda för att man ska lyckas genomföra den stora förändring som digitaliseringen innebär.

En av förutsättningarna är att det går att koppla upp sin bärbara enhet till internet där man befinner sig, i mötet med patienten. Det krävs också engagerade chefer och medarbetare som tar till sig arbetssättet. Projektet kan därför ses som tvådelat; den första delen handlar om att stödja arbetet med attityd- och beteendeförändringar medan den andra delen handlar om att ge de tekniska förutsättningarna.

Kontakta oss

Ina Tidvall

Projektledare

Telefonnummer: 021-39 14 38

Ann Östling

Strateg

Sociala nämndernas förvaltning

Telefonnummer: 021-39 15 44 

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Inspirationsdag och workshop om framtidens moderna äldreboenden

  Västerås stad bjuder in andra kommuner och fastighetsägare till två heldagar om framtidens äldreboenden 18-19 april. Vi har ett preliminärt program men vill gärna veta vad just du som jobbar med modernisering av äldreboenden tycker att vi ska diskutera. 

 • Ombyggnad av Röda torget skjuts upp

  Tekniska nämnden avvaktar med att bygga om Röda torget till cirkulationsplats. Många intressenter berörs och många synpunkter har kommit in under remisstiden. Därför vill tekniska nämnden undersöka om det nuvarande förslaget är den bästa lösningen. Vi vill även vänta på delutredningen om kollektivtr...

 • Första halvan av 50-talskajens renovering är klar

  Den första delen av 50-talskajens renovering i Västerås hamn är klar enligt uppsatt plan. Vecka 50 pausades arbetet med att förstärka och renovera 50-talskajen i Västerås hamn. Arbetet planeras att återupptas igen i mars 2018.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?