Visa sökformulär

Mobilt arbetssätt

I Västerås stad har vi infört ett mobilt arbetssätt för alla som arbetar
inom vård och omsorg. Det betyder att vi ofta har en dator med oss
när vi jobbar. Vi ser många fördelar och här berättar vi varför vi satsar på ett nytt arbetssätt.

Varför har vi datorn med oss när vi jobbar med människor?

Mobilt arbetssätt innebär att vi som arbetar inom vård och omsorg har med oss en dator när vi träffar kunder. Det har flera fördelar. Med datorn kan vi hämta, visa och uppdatera all information om kundens vård - direkt där vi är. Kunden kan se vad vi skriver i journaler och planer. Samtidigt får våra kollegor automatiskt de senaste uppgifterna, vilket hjälper dem att fatta patientsäkra och rättssäkra beslut.

När vi träffar patienten kan vi alltid hämta, visa och uppdatera exempelvis journal och vårdplan direkt på plats. Det gör det enklare att:

 • Ge bra svar direkt på frågor som uppstår
 • Undvika missförstånd och kontrollera att allt blir rätt
 • Patient och anhöriga kan diskutera och påverka hur vården och omsorgen ska vara
 • Visa träningsprogram och demonstrationsfilmer. Ofta känns träningen roligare och enklare om det finns ett bra stöd av ljud, bild eller film.

Datorn gör arbetet enklare, trevligare och säkrare.

Grafik som beskriver vinsterna med ett mobilt arbetssätt

Vad betyder mobilt arbetssätt?

Med mobilt arbetssätt menar vi i första hand att man har ett arbetssätt för informationshantering, dokumentation och andra typer av registreringar som kan göras var helst det behövs och att man därför inte är bunden till ett kontor eller en fast dator.

Det innebär att all personal som arbetar inom Sociala nämndernas förvaltnings verksamheter, också på uppdrag, behöver kunna använda sig av bärbara datorer, surfplattor eller smarta telefoner i sitt dagliga arbete i mötet med invånare.

Se filmen som visar hur mobil teknik används inom hemsjukvård och av sjuksköterskor på särskilda boenden. Vi får möta Karin som är sjuksköterska, fysioterapeuten Johanna och arbetsterapeuten Sofi och se vilka vinster i vardagen ett mobilt arbetssätt ger. Filmen är fyra minuter lång och riktar sig till dig som är medarbetare i Västerås stad och som jobbar med, ska börja jobba med eller är intresserad av hur vi jobbar med mobilt arbetssätt. 

Här nedanför hittar du en kortversion av filmen som riktar sig till dig som är anhörig, kund eller allmänt intresserad av hur vi jobbar med mobilt arbetssätt i Västerås stad. Filmen är två och en halv minuter lång.

Så här jobbar vi

Därför startade vi projektet

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har satt som mål att Sverige ska vara bäst i världen på digitalisering och e-hälsa år 2025. Syftet med det är att göra det enklare för människor att få en god och jämlik hälsa och välfärd: Digitala hjälpmedel gör att olika tjänster för hälsa är tillgängligt även för den som har svårt att lämna sitt hem. Det kan vara personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte har samma förutsättningar som andra att delta i samhället eller ta del av service. Digitalisering kan utveckla och stärka människors resurser för större självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Projektet Implementering av mobilt arbetssätt startade hösten 2015 och pågår till 31 december 2017.

Bakgrund till projektet är fem olika pilotprojekt som genomfördes 2014 och som handlade om mobil hälso- och sjukvårdsdokumentation inom både äldreboenden och hemsjukvård. Erfarenheterna från pilotprojekten har visat många grundförutsättningar som måste vara tillgodosedda för att man ska lyckas genomföra den stora förändring som digitaliseringen innebär.

En av förutsättningarna är att det går att koppla upp sin bärbara enhet till internet där man befinner sig, i mötet med patienten. Det krävs också engagerade chefer och medarbetare som tar till sig arbetssättet. Projektet kan därför ses som tvådelat; den första delen handlar om att stödja arbetet med attityd- och beteendeförändringar medan den andra delen handlar om att ge de tekniska förutsättningarna.

Kontakta oss

Ina Tidvall

Projektledare

Telefonnummer: 021-39 14 38

Ann Östling

Strateg för hälso- och sjukvårdsfrågor

Telefonnummer: 021-39 15 44 

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Ett lyft för Vasagatan

  Nu är det klart att underhållsarbetet längs Vasagatan kommer att ske under våren och sommaren 2019. Det är cirka 150 meter mitt i city som får nya trottoarer, sidoområden samt ny asfalt på gatan. Området börjar från korsningen vid Vasagatan och Hantverkargatan och fortsätter en bit förbi korsningen ...

 • Högstadieskola planeras på Bryggargården

  Bryggargården kan komma att byggas om till en skola. Det står klart sedan fastighetsnämnden beslutat att köpa fastigheten och den drygt 3300 kvadratmeter stora tomten. Tanken är att bygga en högstadieskola för cirka 500 elever.

 • Pratande soptunnor invigdes i Vasaparken

  Kasta skräp - och hör sen! Det är budskapet bakom de tre soptunnor som på fredagen invigdes längs det stora promenadstråket i Vasaparken. Avsikten är att med roliga fakta få människor att minska nedskräpningen.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?