Logotyp
Visa sökformulär

Välfärdsteknologi på äldreboenden

Västeråsmodellen är ett projekt som är mycket framgångsrikt. Projektet har skapat en modell där teknik kombinerat med nya arbetssätt förbättrar livskvaliteten för personer med demenssjukdom. Två äldreboenden har varit piloter i satsningen - Klockarkärlekens äldreboende och Hälleborgs äldreboende.

Det här är Västeråsmodellen

Det unika med Västeråsmodellen är samspelet mellan teknik, boendemiljö och arbetsmetod. Syftet med modellen är att minska generella begränsningsåtgärder på äldreboenden för personer med demenssjukdom. Så här var utgångsläget:

 • Boende på äldreboendet visade oro och frustration över låsta dörrar och blev störda vid tillsyn på natten
 • Generella larm utlöstes ofta vilket skapade oväsen och rädsla
 • Personalen ägnade mycket tid åt att avleda och distrahera boenden som ville ta sig ut

Från generella larm till individuella

Klockarkärlekens äldreboende med 39 lägenheter var först ut med en behovskartläggning där alla blev lyssnade till: boende, anhöriga och personal. Det var viktigt att Västeråsmodellen fick växa fram i dialog med berörda. Ett flexibelt larmsystem med sensorer runtom på boendet installerades. Larmen är ljudlösa och individanpassade. Personalen har bärbara mottagare och kan utifrån den boendes förmåga att klara sig själv styra när larm ska utlösas.

Förbättrad boendemiljö och arbetsmiljö

Nu råder ett lugn på äldreboendet. Hemvister har ersatt avdelningar, alla dörrar är olåsta. Utifrån den egna förmågan rör sig de boende självständigt inne och ute. Våningar och dörrkarmar är färgmarkerade så att det är lätt att orientera sig. Personalen kan styra sin tid och vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, de stödjer istället för att bevaka. Efter sex månader med öppna dörrar hade antalet fall halverats och behovsmedicineringen vid oro gått ner med mer än hälften. Västeråsmodellen har sedan testats på ett stort äldreboende, Hälleborg med 120 lägenheter, med samma goda resultat. 

Följ med på ett besök till Klockarkärlekens äldreboende

Så här jobbar vi

Basfakta om projektet

Västerås stad började redan 2005/2006 att arbeta med modern informations- och kommunikationsteknik inom äldrenämndens ansvarsområde. Flera projekt har startat och Västerås ligger långt fram när det gäller införande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. 2013 startade det ettåriga projektet Välfärdsteknologi på äldreboenden. Projektet har redovisat så goda resultat att det har förlängts till och med 2017.

Syftet var att kartlägga behov av, möjligheter med och konsekvenser av en ökad teknikanvändning på äldreboende. Projektet fick delta i regeringens satsning kring teknisk utveckling för personer med nedsatt beslutsförmåga. Syftet var att utvärdera om generella begränsningsåtgärder i boendemiljön kunde minskas med stöd av nya tekniska lösningar och en förändrad inom- och utomhusmiljö. Projektets insatser på Klockarkärlekens och Hälleborgs äldreboenden har påvisat att en utveckling behöver ske inom dessa områden:

 1. Ny arbetsmetod och nytt synsätt
 2. Verksamhetsstyrd boendemiljö
 3. Verksamhetsstyrd teknik

Därför har en modell som omfattar dessa tre områden utvecklats - Västeråsmodellen - en modell för att minska generella begränsningsåtgärder i den fysiska boendemiljön. Begreppet Västeråsmodellen har under projektets gång breddats. Till en början var Västeråsmodellen namnet på den juridiska modell som möjliggör för personer med nedsatt besluts- och samtyckesförmåga att få ta del av teknik som stödinsats men har nu breddats till att omfatta arbetsmetod, boendemiljö och teknikanvändning.

Under 2017 kommer projektet att:

 • breddinföra  Västeråsmodellen. Alla äldreboenden för personer med demenssjukdom ska få  kunskap om modellen. Verksamheter i fastigheter som är nybyggda, om- eller tillbyggda kommer att få utökat metodstöd.
 • fortsätta bedriva piloten för trygghetskamera på äldreboende. Projekt ska tillsammans med verksamhet få en fördjupad kunskap kring att forma arbetsmetoder. Ställda tekniska funktionskrav ska följas upp.
 • sprida projektets tidigare erfarenheter av att använda surfplatta till aktivering och stöd för kommunikation till alla boenden för äldre.

Länk till delrapport 2 som beskriver projektets arbete under perioden våren 2015 till februari 2017PDF

projektet var en av finalisterna till priset Medtech4Health Innovation Award

Erika Barreby, Ulrika Stefansson och Sophie Andersson vid prisutdelningen av Medtech4Health Innovation Award där Västeråsmodellen var en av finalisterna.

För vem

För dig som söker fördjupning 

På Västerås stads youtube-kanal finns fem filmer som har spelats in på de inspirationsdagar som vi ordnar med jämna mellanrum.

Länk till Youtube där du kan se alla fem filmernalänk till annan webbplats

Del 1 Inledning

Västerås stad har sedan 2006 arbetat med välfärdsteknologi för äldre inom olika projekt. Det här är den första av fem filmer där du får ta del av en inspirationsdag kring detta ämne. Vi vill på detta sätt sprida kunskap om hur vi arbetar med välfärdsteknologi. Inspirationsdagen var riktad till medarbetare och verksamheter inom Västerås stad. (Filmens lägd är 5:05)

Del 2 Klockarkärlekens äldreboende

På Klockarkärlekens äldreboende har ny teknik, förbättringar i boendemiljön och en förändrad arbetsmetod inneburit att de boendes självständighet och integritet ökat. Tack vare denna utveckling kan nu tidigare stängda och låsta dörrar vara öppna. De boende kan själva ta en promenad i den nyskapande trädgården utan att vara beroende av att personal kan följa med dem. (Filmens längd är 41:10)

Del 3 Hälleborgs äldreboende

Hälleborgs äldreboende öppnade vid årsskiftet 2014/2015. Verksamheten har sedan starten arbetat aktiv med ny teknik. I denna film kan du höra personalen berätta om sina erfarenheter av hur ny teknik kan ge ökade möjligheter till aktivitet och delaktighet för de boende. Det handlar även om integritet utifrån den boendes individuella behov. (Filmens längd är 26:11)

Del 4 Västerås demensteam

Äldreboendena Klockarkärleken och Hälleborg är goda exempel på hur beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, BPSD-symptom, kan minskas genom förändringar i boendemiljön. I denna film från inspirationsdagen pratar vi om vad forskningen och de nationella riktlinjerna säger om miljöns betydelse för de boende. (Filmens längd är 24:15)

Del 5 Diskussion

I denna film får du se en gruppdiskussion utifrån de föreläsningar som getts under inspirationsdagen. Vi pratar om hur och varför vi format en riktlinje för införandet av trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg. Vi diskuterar även hur verksamheter kan arbeta vidare. (Filmens längd är 12:09)

Att vägleda med färg och form

Svenskt Demenscentrum besöker Klockarkärleken äldreboende. Hur gör man ett institutionsliknade boende hemtrevligt så att det passar personer med demenssjukdom?  

Vill du vara med på en inspirationsdag om framtidens äldreboende?

Med jämna mellanrum håller vi inspirationsdagar för andra kommuner och vårdföretag. Nästa tillfälle kommer att bli under våren 2018. Datum bestäms inom kort och presenteras här.

För intresseanmälan kontakta strateg Erika Barreby eller projektledare Ulrika Stefansson.

Erika Barreby
021-39 18 38
erika.barreby@vasteras.se

Ulrika Stefansson
021-39 14 97
ulrika.stefansson@vasteras.se

Inspirationsdag om framtidens äldreboende

Foton från inspirationsdagen i maj 2017

Kontakt

Relaterade dokument

Kontakta oss

Ulrika Stefansson

Projektledare

Telefon: 021-39 14 97

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Inspirationsdag och workshop om framtidens moderna äldreboenden

  Västerås stad bjuder in andra kommuner och fastighetsägare till två heldagar om framtidens äldreboenden 18-19 april. Vi har ett preliminärt program men vill gärna veta vad just du som jobbar med modernisering av äldreboenden tycker att vi ska diskutera. 

 • Ombyggnad av Röda torget skjuts upp

  Tekniska nämnden avvaktar med att bygga om Röda torget till cirkulationsplats. Många intressenter berörs och många synpunkter har kommit in under remisstiden. Därför vill tekniska nämnden undersöka om det nuvarande förslaget är den bästa lösningen. Vi vill även vänta på delutredningen om kollektivtr...

 • Första halvan av 50-talskajens renovering är klar

  Den första delen av 50-talskajens renovering i Västerås hamn är klar enligt uppsatt plan. Vecka 50 pausades arbetet med att förstärka och renovera 50-talskajen i Västerås hamn. Arbetet planeras att återupptas igen i mars 2018.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?