Visa sökformulär

Vasagatan

Den planerade ombyggnaden av Vasagatan kommer att ske under våren och sommaren 2019. När allt är klart kommer vi bland annat ha åtgärdat sättningarna i gatan och säkrat den fortsatta driften av markvärmen. Vi kommer också få bättre trottoarer och sidoområden. Det blir ett tillgängligare och snyggare city.

Om projektet

Det är cirka 150 meter längs Vasagatan som får nya trottoarer, sidoområden samt nya slitlager på gatan. Området börjar från korsningen vid Hantverkargatan och fortsätter en bit förbi korsningen vid Smedjegatan. 

Arbetet är en del av Kraftsamling för Västerås city. Det är ett samverkansarbete mellan Västerås Citysamverkan, företag, organisationer och Västerås stad för att utveckla Västerås city. Ombyggnaden av Vasagatan är projekt 59. Olika evenemang kommer att anordnas längs Vasagatan under ombyggnadstiden.

Varför behöver Vasagatan göras om?

 • Gatan har fått stora sättningar, samtidigt som slangarna för markvärmen har börjat krypa uppåt i underlaget. Det gör att markvärmen riskerar att gå sönder
 • Trottoarerna har idag för kraftig lutning
 • Vi behöver förbättra underlaget och byta ut trasiga plattor
 • Sittbänkar behöver förnyas och få bättre arm- och ryggstöd
 • Nuvarande träd har blivit för stora och riskerar skada fasaden
 • Träden klarar inte för hård beskärning och behöver ersättas
 • Jordmånen behöver bytas ut.
Ombonad uteplats med plank, vilostol och grönskande ormbunkar.

Vad förbättras?

 • Vi höjer gatunivån med cirka 20-30 cm för att kunna minska tvärlutningen på trottoaren samt förstärka markvärmda ytor
 • Tillgängligheten förbättras för alla
 • Vi byter ut träden och jorden till alternativ som passar bättre i stadsmiljö
 • Det blir nya plattor, papperskorgar, stamskydd, sittbänkar och cykelställ med bättre funktioner
 • Det blir bättre dagvattenavrinning.

Går det att komma fram längs gatan?

Under arbetets gång kommer det alltid att finnas en yta på trottoaren som gör att du kan ta dig längs Vasagatan och in till alla butiker, restauranger och bostäder. Däremot kommer gatan att vara helt eller delvis avstängd för cykel och fordonstrafik. Läs mer nedan under rubriken "Tidplan".

Hur påverkas busstrafiken?

Hållplatserna Rudbecksgatan, Smedjegatan och Stora Gatan läge C kommer att stängas av i båda riktningar under cirka 11 veckor. Under perioden går linjerna 2, 5, 6, 12, 13 och 21 längs cityringen till och från centralen. Flexlinjens hållplats på Vasagatan stängs av och flexlinjen stannar i stället vid Stora Torget och vid Snickargatan.

Tänk på att trafikomläggningar kan påverka dina bytestider, så se till att planera din resa i god tid. Läs mer under rubriken "Tidplan" nedan.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas på vl.selänk till annan webbplats

Är butiker och restauranger öppna?

Ja, det är öppet som vanligt under hela byggtiden. Läs mer på Citysamverkans webb för att ta del av alla aktiviteter som sker under byggprojektet.

Läs mer om alla aktiviteter i citylänk till annan webbplats

Hur påverkas olika evenemang i city?

Läs mer om studentkortegen

Läs mer om Västerås Cityfestivallänk till annan webbplats

Tidplan

Vecka 10 - Cykelställen utanför Vigårda på Hantverkargatan tas bort för att ge plats för deras kommande uteservering. Cykelställen återställs till hösten igen.

4 mars - 10 mars:  Ett mindre förbättringsarbete pågår vid Vasagatan. Det är trottoaren och anslutningen mot entréerna utanför Klockmaster, Pressbyrån och Life-butiken som höjs i den mån det går, för att förbättra tillgängligheten. Under hela byggtiden kommer butikerna att ha öppet som vanligt.

15 april - 30 juni: Den 150 meter långa sträckan är helavstängd för cykel och fordonstrafik. Det innebär att det inte går att köra igenom Vasagatan, varken för busstrafik eller annan trafik. Under perioden går linjerna 2, 5, 6, 12, 13 och 21 längs cityringen till och från centralen.  Flexlinjens hållplats på Vasagatan stängs av och flexlinjen stannar i stället vid Stora Torget och vid Snickargatan. Tänk på att omläggningar kan påverka dina bytestider, så se till att planera din resa i god tid.

Det finns alltid en yta på trottoaren som gör att du kan ta dig längs Vasagatan och in till alla butiker, restauranger och bostäder.

1 juli - månadsskiftet juli/augusti: Under perioden är gatan öppen för taxi och busstrafik då minst ett körfält är öppet. I takt med att vi gör klart trottoaren och sidoområdena, flyttar vi avspärrningarna. Det finns alltid en yta på trottoaren som gör att du kan ta dig längs Vasagatan och in till alla butiker, restauranger och bostäder.

Augusti/september: Invigning! Mer information kommer senare.

Karta som visar det område som ska byggas om längs Vasagatan. Området börjar från korsningen vid Hantverkargatan och fortsätter en bit förbi korsningen vid Smedjegatan.

Karta över Vasagatan. Ombyggnationen sker inom det rödmarkerade området.

Prenumerera på meddelanden från Vasagatan

Vill du få ett meddelanden om det händer något nytt? Prenumerera gärna på våra uppdateringar genom att ange din e-postadress i fältet nedan. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan. Observera! Avsändaren heter Sitevisionproduktion@vasteras.se och ämnet Projekt Vasagatan.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 07.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Det här händer i Västerås

 • Möte om nya bostäder på Nordanby

  Välkommen på möte för ny detaljplan på Nordanby. Vi planerar bland annat för fler bostäder. Du har möjlighet att ställa frågor och tycka till. Vi har representanter på plats.

 • Ortsdialog Tortuna - var med och påverka din ort

  Västerås stad vill veta vad du som bor och verkar i Tortuna tycker om din ort och hur du tänker att orten kan förändras och förbättras. Därför bjuder vi in till ett möte med fokus på ortens identitet, boende och utemiljö.

Nytt i Västerås

 • Start för Vasagatans lyft

  Tidigt på måndagsmorgonen stängslades cirka 150 meter av Vasagatan i centrala Västerås av. Det var inledningen på ombyggnaden som ska bli ett lyft för Vasagatan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?