Visa sökformulär

Vasagatan

Den planerade ombyggnaden av Vasagatan kommer att ske under våren och sommaren 2019. När allt är klart kommer vi bland annat ha åtgärdat sättningarna i gatan och säkrat den fortsatta driften av markvärmen. Vi kommer också få bättre trottoarer och sidoområden. Det blir ett tillgängligare och snyggare city.

Om projektet

Det är cirka 150 meter längs Vasagatan som får nya trottoarer, sidoområden samt nya slitlager på gatan. Området börjar från korsningen vid Hantverkargatan och fortsätter en bit förbi korsningen vid Smedjegatan. 

Arbetet är en del av Kraftsamling för Västerås city. Det är ett samverkansarbete mellan Västerås Citysamverkan, företag, organisationer och Västerås stad för att utveckla Västerås city. Ombyggnaden av Vasagatan är projekt 59. Olika evenemang kommer att anordnas längs Vasagatan under ombyggnadstiden.

Varför behöver Vasagatan göras om?

 • Gatan har fått stora sättningar, samtidigt som slangarna för markvärmen har börjat krypa uppåt i underlaget. Det gör att markvärmen riskerar att gå sönder
 • Trottoarerna har idag för kraftig lutning
 • Vi behöver förbättra underlaget och byta ut trasiga plattor
 • Sittbänkar behöver förnyas och få bättre arm- och ryggstöd
 • Nuvarande träd har blivit för stora och riskerar skada fasaden
 • Träden klarar inte för hård beskärning och behöver ersättas
 • Jordmånen behöver bytas ut.
Ombonad uteplats med plank, vilostol och grönskande ormbunkar.
Bilden visar folkmyller längs Vasagatan. Det är sommar och några äter glass, några sitter på uteserveringen och träden blommar längs gatan.

Så här kommer Vasagatan att se ut när allt är klart. Det blir bland annat nya träd, nyasfalterad gata och tillgängliga trottoarer. Trädsorten heter Mannaask och har vita blommor i juni samt vackra höstfärger. På sikt kommer de att bli så här stora som på bilden.

Vad förbättras?

 • Vi höjer gatunivån med cirka 20-30 cm för att kunna minska tvärlutningen på trottoaren samt förstärka markvärmda ytor
 • Tillgängligheten förbättras för alla
 • Vi byter ut träden till ett alternativ som passar bättre i stadsmiljö, så kallade Mannaaskar
 • Vi planerar träden i biokol som har många fördelar
 • Det blir nya plattor, papperskorgar, stamskydd, sittbänkar och cykelställ med bättre funktioner
 • Det blir bättre dagvattenavrinning.

Går det att komma fram längs gatan?

Under arbetets gång kommer det alltid att finnas en yta på trottoaren som gör att du kan ta dig längs Vasagatan och in till alla butiker, restauranger och bostäder. Däremot kommer gatan att vara helt eller delvis avstängd för cykel och fordonstrafik. Läs mer nedan under rubriken "Tidplan".

Hur påverkas busstrafiken?

Hållplatserna Rudbecksgatan, Smedjegatan och Stora Gatan läge C kommer att stängas av i båda riktningar under cirka 11 veckor. Under perioden går linjerna 2, 5, 6, 12, 13 och 21 längs cityringen till och från centralen. Flexlinjens hållplats på Vasagatan stängs av och flexlinjen stannar i stället vid Stora Torget och vid Snickargatan.

Tänk på att trafikomläggningar kan påverka dina bytestider, så se till att planera din resa i god tid. Läs mer under rubriken "Tidplan" nedan.

Läs mer om hur busstrafiken påverkas på vl.selänk till annan webbplats

Är butiker och restauranger öppna?

Ja, det är öppet som vanligt under hela byggtiden. Läs mer på Citysamverkans webb för att ta del av alla aktiviteter som sker under byggprojektet.

Läs mer om alla aktiviteter i citylänk till annan webbplats

Hur påverkas olika evenemang i city?

Läs mer om studentkortegenlänk till annan webbplats

Läs mer om Västerås Cityfestivallänk till annan webbplats

Varför ändras avspärrningen runt arbetsområdet?

När vi spärrar av ett arbetsområde måste vi skapa en god arbetsmiljö samt en säker yta som har tillräckligt med arbetsutrymme. Vi strävar samtidigt efter att stänga av så lite som möjligt för att behålla framkomligheten. Detta gör att avspärrningen kommer att ändras i takt med att vi behöver utföra olika arbeten.

För att säkerställa en god arbetsmiljö, klara av logistiken samt skapa nödvändigt utrymme för entreprenadmaskiner, är avspärrningen större än själva arbetsområdet. På så sätt skapar vi goda förutsättningar för en hög säkerhet och effektiv logistik. Det finns alltid en yta på trottoaren som gör att du kan ta dig längs Vasagatan och in till alla butiker, restauranger och bostäder.

Vad är Mannaask och hur fungerar biokol?

Mannaask (Fraxinus ornus, 'Obelisk') är ett medelstort, torktåligt träd som passar för stadsmiljö. Det har väldoftande, vita blommor i juni och får fina höstfärger. Vi planterar träden först efter att ombyggnationen är klar. Men vi använder inte vanlig jord, utan så kallad biokol. Biokolet tillverkas i en process som heter pyrolys, där växtmaterial förkolnas under hög temperatur i en syrefattig miljö. Kolet laddas därefter med en näringslösning som binds i kolet. Näringen blir sedan tillgänglig för träden under lång tid. Detta ger planteringar som håller bättre och minskar samtidigt utsläppen av växthusgaser.

Läs mer om biokol och se vår landskapsingenjör förklara i en filmlänk till annan webbplats

Tidplan

Vecka 10 - Cykelställen utanför Vigårda på Hantverkargatan tas bort för att ge plats för deras kommande uteservering. Cykelställen återställs till hösten igen.

4 mars - 10 mars:  Ett mindre förbättringsarbete pågår vid Vasagatan. Det är trottoaren och anslutningen mot entréerna utanför Klockmaster, Pressbyrån och Life-butiken som höjs i den mån det går, för att förbättra tillgängligheten. Under hela byggtiden kommer butikerna att ha öppet som vanligt.

15 april - 30 juni: Den 150 meter långa sträckan är helavstängd för cykel och fordonstrafik. Det innebär att det inte går att köra igenom Vasagatan, varken för busstrafik eller annan trafik. Under perioden går linjerna 2, 5, 6, 12, 13 och 21 längs cityringen till och från centralen.  Flexlinjens hållplats på Vasagatan stängs av och flexlinjen stannar i stället vid Stora Torget och vid Snickargatan. Tänk på att omläggningar kan påverka dina bytestider, så se till att planera din resa i god tid. Det finns alltid en yta på trottoaren som gör att du kan ta dig längs Vasagatan och in till alla butiker, restauranger och bostäder.

16 maj kl. 07.00-11.00: I samband med att Mälarenergi byter ut två ventiler i gatan, behöver de stänga av vattnet. Avstängningen berör fastigheterna på Vasagatan 15, 20 och 20A. Vid frågor, kontakta Mälarenergi på tel. 021-39 50 00.

1 juli - månadsskiftet juli/augusti: Under perioden är gatan öppen för taxi och busstrafik då minst ett körfält är öppet. I takt med att vi gör klart trottoaren och sidoområdena, flyttar vi avspärrningarna. Det finns alltid en yta på trottoaren som gör att du kan ta dig längs Vasagatan och in till alla butiker, restauranger och bostäder.

Augusti/september: Vi planterar nya träd, Mannaaskar. Det blir också en invigning! Mer information kommer senare.

Karta som visar det område som ska byggas om längs Vasagatan. Området börjar från korsningen vid Hantverkargatan och fortsätter en bit förbi korsningen vid Smedjegatan.

Karta över Vasagatan. Den röda markeringen visar det område som får ny markvärme och förbättrad tillgänglighet. I takt med att man utför olika arbeten, kommer avspärrningen runt området att ändras.

Prenumerera på meddelanden från Vasagatan

Vill du få ett meddelanden om det händer något nytt? Prenumerera gärna på våra uppdateringar genom att ange din e-postadress i fältet nedan. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan. Observera! Avsändaren heter Sitevisionproduktion@vasteras.se och ämnet Projekt Vasagatan.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 07.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

 • Möte om nya bostäder på Nordanby

  Välkommen på möte för ny detaljplan på Nordanby. Vi planerar bland annat för fler bostäder. Du har möjlighet att ställa frågor och tycka till. Vi har representanter på plats.

 • Ortsdialog Tortuna - var med och påverka din ort

  Västerås stad vill veta vad du som bor och verkar i Tortuna tycker om din ort och hur du tänker att orten kan förändras och förbättras. Därför bjuder vi in till ett möte med fokus på ortens identitet, boende och utemiljö.

Nytt i Västerås

 • Faunapassagen invigdes med Näcken

  När landshövding Minoo Akhtarzand med hjälp av en grävmaskin lyfte upp luckan och lät vattnet strömma in i faunapassagen vid Fiskartorget inleddes en ny tid i Svartåns historia.

 • Ja till Stora Torgets gestaltningsprogram

  På onsdagen sa tekniska nämnden ja till gestaltningsprogrammet för Stora Torget och Bondtorget. Byggstart är planerad till hösten 2020 och invigningen till våren 2022.

Hjälpte informationen på denna sida dig?