Visa sökformulär

Västerås hamn

Västerås hamn - en del i en större plan

Hamnen i Västerås rustas och utvecklas för att kunna ta emot större fartyg och större godsvolymer. Utvecklingen av Västerås hamn ingår tillsammans med hamnen i Köping i Mälarprojektet, en av Sveriges största sjöfartsprojekt.

Genom att skapa förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv, så att vi kan behålla och få nya företag att etablera sig här tryggar vi arbetsmarknaden och skapar nya möjligheter. De investeringar som görs nu kommer att komma både vår och framtida generationer till godo.

Hamnarna i Västerås och Köping öppnar porten till Skandinaviens ledande tillväxtregion.

Bild: illustration fartyg

Mälarprojektet förbättrar sjöfartens infrastruktur

Regeringen har avsatt pengar för att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren, det så kallade Mälarprojektet.

I juni 2015 antog kommunstyrelsen i Västerås en utvecklingsplan av Västerås hamn. Västerås och Köping har lovat staten att respektive hamn ska förbättras för att kunna ta emot fler och större fartyg och godsmängder. Detta sker i samarbete mellan kommunerna Västerås och Köping och det kommunalt helägda bolaget Mälarhamnar AB.

Ökade sjötransporter - säkrare och klimatsmartare

EU och den svenska regeringen har beslutat att godstransporterna inom sjöfarten ska öka. Eftersom väg och järnväg i Europa och i Sverige är överbelastade behöver gods istället transporteras vattenvägen. Varje godsfartyg motsvarar 22 tåg och 1000 lastbilar (vi har räknat 1 teu = lastbil utan släp). För varje tonkilometer som flyttas från väg till sjöfart minskar koldioxidutsläppen med 50 procent.

Hamnarna i Västerås och Köping når genom sin placering hälften av Sveriges befolkning och en tredjedel av konsumtionen inom en 15 mils radie.

Fler och större fartyg med ökade mängder gods

Västerås stad har tecknat avtal med staten genom Trafikverket och Sjöfartsverket om att större fartyg ska kunna trafikera Mälaren och anlöpa och angöra Västerås hamn. För att göra det möjligt att ta emot större fartyg krävs en del förberedande arbete. Södertälje kanal och sluss byggs om och breddas. Farleden samt hamnbassängerna i Västerås och Köping ska muddras, kajerna ska förstärkas och få nya spåranslutningar. Allt arbete syftar till att i framtiden kunna ta emot fler och större fartyg och med det ökade mängder gods. 

Förberedande arbeten och investeringar

Mälarprojektet påbörjades med arbetet i Södertälje kanal hösten 2016. Muddringsarbetena i Mälaren är planerade att genomföras under 2020. Första fasen av Hamnprojektet i Västerås och Köping, beräknas också vara klart 2020. Förberedelserna för investeringarna (projekteringen) delfinansieras av EU genom fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF, med totalt cirka 26 miljoner kronor, för hamnarna i Västerås och Köping.

För att hamnarna ska kunna få ut full effekt och kunna ta emot de största fartygen behöver Hjulstabron åtgärdas. I regeringens nationella transportplan fanns dock inte pengar avsatta till Hjulstabron. Trafikverket arbetar vidare med frågan.

Här kan du läsa mer om utvecklingsplanen för Västerås hamnPDF

Länk till den fördjupade översiktsplanen för Västerås hamn och Hackstalänk till annan webbplats

Prenumerera på nyheter om hamnutvecklingen i Västerås och Köping

Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi publicerar någonting nytt om hamnutvecklingen i Västerås och Köping. En del publiceras också på Mälarhamnars facebooksida.

Länk till det senaste nyhetsbrevet
December 2018länk till annan webbplats

#västeråshamn

Nytt i hamnprojektet

  • Kika in i Köpings hamn

    Det är full fart i Köpings hamn! Pålningsarbeten vid kajkanten, renovering av inre långkajen, byggnation av magasin 19 och renovering av långkajen innan muddring pågår som bäst. Är du mer nyfiken så titta gärna på Västmanlands televisions reportage från Köpings hamn.           

  • Yta till Tomas Betong vid Västerås soldifieringsyta

    Västerås stad har köpt markytan där företaget Tomas Betong ligger idag. Staden vill på platsen gå vidare med byggnation av Mälarporten-projektet. Tomas Betong erbjuds annan mark i anslutning till Västerås hamn.

Så här gör du

Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren. Du kan också kontakta oss direkt, kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Logotype för EU-samarbete

Kontakta oss

Karin Widén

Samhällsbyggnadsstrateg

021-39 12 69

Isabell Lindgren Stoor

Projektchef hamnutveckling, Västerås hamn

0702-90 61 25

Thomas Marshall

Projektledare hamnutveckling

021-39 16 57

Det här händer i Västerås

  • Sista dag att nominera din favoritledare

    Känner du någon ideell föreningsledare i Västerås, som gör ett jobb utöver det vanliga? Passa på att nominera hen till Västerås stads eldsjäls- och/eller barn- och ungdomsledarstipendium! Sista anmälningsdag är torsdagen den 31 januari. Västerås stad har i flera år delat ut stipendier på 10 000 kro...

Nytt i Västerås

Hitta hit

Hitta hit

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?