Visa sökformulär

Aktuellt inom hamnutveckling

Det händer en hel del i hamnarna i Köping och Västerås. Det kan göra det stökigt på platsen men bidrar till hamnutvecklingen och är viktiga steg i den större processen.

Just nu i Köpings hamn

Inre Långkajen

Kajen renoveras och stärks upp för att möjliggöra muddring av hamnbassängen.

Just nu i Västerås hamn

Infarten till Västerås hamn

I korsningen Johannisbergsvägen-Kraftvärmegatan pågår en ombyggnation. I mitten av sommaren 2020 står den nya planskilda korsningen klar. Den kommer att knyta samman det nuvarande hamnområdet med ett nytt område på andra sidan Johannisbergsvägen; Grindtorpsängen.

Tvärkajen

Under ett års tid kommer Tvärkajen och ytorna innanför att renoveras och stärkas upp för att kunna hantera större markbelastning och möjliggöra muddringen av hamnbassängen. Tvärkajen kommer att stå klar i november 2020. Kranarna som brukar stå på Tvärkajen är flyttade till långkajen under ombyggnadsperioden.

Energikajen

Energikajen förstärks och moderniseras med ny utrustning. Arbetet anpassas så att fartygen som behöver lossa energibränslen kan fortsätta med det under hela ombyggnadsperioden.

Nya ytor

Längst till öster på hamnområdet pågår markarbeten för att komplettera hamnen med 10 000 kvm upplagsyta och 2 000 kvm magasin, Magasin 53.

Utanför nuvarande hamnområdet, på andra sidan Johannisbergsvägen, pågår markarbeten för det nya området Grindtorpsängen. Detta område ska i ett första skede användas för att nyttiggöra muddringsmassor från hamnbassängen.

Nya magasin

Byggnation pågår av Magasin 51 och Magasin 52. Dessa ligger mitt i hamnområdet mot Sjöhagsvägen. Magasin 52 är ett 1 000 kvm stort varmmagasin och Magasin 51 ett 5 200 kvm stort magasin som lämpar sig för de flesta godsslag genom sin uppdelning i olika sektioner.

Västerås hamn i 3Dlänk till annan webbplats

Kommande byggprojekt i Köping

 • Renovering yttre långkaj
 • Renovering av energikaj
 • Muddring hamnbassänger

Kommande byggprojekt i Västerås

 • Byggnation av magasin 53, 55 och 56
 • Muddring hamnbassänger
 • Rivning av Magasin 36
 • Byggnation av temporär gate

Det här händer i Västerås

 • Välkommen på lunch@expectrum 4 oktober!

  Helena Nordström är en av Sveriges främsta experter på platsmarknadsföring och kan konsten att marknadsföra en plats. Hon är grundare av Placebrander och en spännande TEDx-talare och författare som ha...

 • Invigning Övre Talltorpsparkens lekplats

  Övre Talltorpsparkens lekplats i Talltorp har renoverats helt och fått ny spännande lekutrustning. Kom och hjälp oss inviga den. Vi bjuder på bullar, saft och kaffe.

Nytt i Västerås

Hjälpte informationen på denna sida dig?