Muddring i Västerås och Mälaren

För att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping genomför Sjöfartsverket, Köpings kommun och Västerås Stad fördjupning av farleder och hamnbassänger i olika delar inom Mälarprojektet.

Olika ansvarsområden för muddring

Sjöfartsverket ansvarar för åtgärder i det allmänna farlederna fram till hamngränsen i Västerås respektive Köping. Västerås stad ansvarar för åtgärderna inom Västerås hamn och Köpings kommun ansvarar för åtgärderna inom Köpings hamn.

Muddringens omfattning

  • Fördjupning av farled för utökat djup
  • Fördjupning av hamnbassäng för utökat djup
  • Losshållning av berg på sjöbotten
  • Förberedande markarbeten av anläggningsytan där muddermassor ska läggas, på den såkallade soldifieringsytan
  • Solidifiering av muddermassorna
  • Omhändertagande av förorenade muddermassor
  • Nyttiggörande av muddermassor som konstruktionsmaterial

När pågår muddringen i Västerås hamn?

Muddringen etapp 1 i Västerås hamn startade i augusti 2020 och avslutades samma år. Etapp 2 Muddring etapp 2 av hamnbassängen i Västerås påbörjas hösten 2021.

Muddring innebär schaktning under vatten i en sjö, vattendrag eller i havet. Muddring kan utföras genom att spränga, gräva eller suga upp material exempelvis i syfte att fördjupa en farled eller hamn. I Västerås hamn är målet bland annat att göra hamnbassängen djupare.

Västerås hamn i 3D Länk till annan webbplats.

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås