Positiv miljödom för utbyggnad av Västerås och Köpings hamnar

– Det gläder oss att utslaget i Mark- och miljödomstolen är positivt. Det betyder att vi kan arbeta vidare i Mälarprojektet och utveckla hamnarna i Västerås och Köping, säger Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande i Västerås stad.

Mark- och miljödomstolen har beviljat Västerås stad och Köpings kommun att muddra i respektive hamn samt behandla muddermassorna. Arbetet genomförs för att öka säkerheten för lastfartyg på Mälaren samt för att kunna ta emot större lastfartyg med större godsvolym. På land förstärks kajerna och får nya spåranslutningar.

– Vi ser det som nödvändigt för att kunna behålla och få fler företagsetableringar. Ökad sjöfart är mer klimatsmart och ett miljösäkrare alternativ, säger Anders Teljebäck.

– Hamnarnas betydelse är redan idag stor för kommunerna och regionen. I och med det positiva beslutet från Mark- och miljödomstolen kan vi nu fortsätta utvecklingen, säger Elizabeth Salomonsson kommunstyrelsens ordförande i Köpings kommun. Hon fortsätter:

– Det här är en satsning för framtiden och främjar näringsliv och invånare i vår region. Genom sjöfarten kan mer gods transporteras till våra hamnar på ett mer klimatsmart sätt, avslutar Elizabeth Salomonsson.

Muddringsarbetena i Mälaren kommer att genomföras under hösten 2019. Hamnprojektets första fas beräknas vara klart 2020. Förberedelserna för investeringarna (projekteringen) delfinansieras av EU genom fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF, med totalt cirka 26 miljoner kronor, för hamnarna i Västerås och Köping.

 

Publicerad

Senast ändrad