Rödlistade musslor tas omhand i Västerås hamn

Under tisdagen den 31 oktober och onsdagen den 1 november tar Västerås stad tillsammans med en miljökonsult upp flera typer av musslor vid vågbrytaren vid kajen i hamnen. Arbetet är en av de förberedande steg i utvecklingsarbetet som pågår i hamnen.

Vi tar upp det översta bottensedimentet bredvid vågbrytaren, med en gripklo och sen sorterar vi materialet för att hitta musslorna, berättar Tomas Viktor från IVL Svenska miljöinstitutet. Han fortsätter:
– Vi har hittat och tagit omhand bland annat flat dammussla som är en av de rödlistade musselarter som vi letar efter, avslutar han.

Vågbrytaren som finns på cirka en meters djup kommer att rivas och hamnen kommer att muddras för att kunna ta emot större fartyg. Arbetet är en del av Mälarprojektet där Västerås stad, Köpings kommun och Mälarhamnar AB arbetar tillsammans med Sjöfartsverket och Trafikverket med målet att kunna transportera mer gods på Mälaren.

När musslorna är upptagna kommer de att få ett nytt hem vid baksidan av Vågholmen vid Öster Mälarstrand.

– Musslorna tycker om rörelser i vattnet och gynnas av fartygsrörelser som skapar rörelser i vattnet och virvlar runt sediment som musslorna filtrerar. Musslorna finns och trivs bara där det är bra vattenkvalitet, vilket är ett bra betyg för Mälarens vatten, berättar Anna Kruger, markmiljöspecialist i Västerås stad.

Att en art är rödlistad betyder att de är så få att de riskerar att försvinna. Rödlistan tas fram av ArtDatabanken, i samarbete med Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. Listan ska vara ett hjälpmedel i arbetet med att bevara och skydda den biologiska mångfalden.

Publicerad

Senast ändrad