Investeringsbeslut för Köpings hamn klart

Under måndagskvällen tog kommunfullmäktige i Köping det väntade investeringsbeslut om 238 miljoner för att säkra hamnutvecklingen i Köpings hamn. Sedan tidigare finns motsvarande beslut för Västerås hamn.

Investeringsbeslutet gäller Köpings hamn etapp 3 och omfattar bland annat fördjupning av farled och hamnbassäng samt entreprenader för solidifiering, anläggande av körväg, muddring och byggnation av provisorisk kaj.

Västerås stad investerar 386 miljoner och Köping 238 för att utveckla och uppfylla sina åtaganden för hamnarna. För att få ut full effekt och kunna ta emot de största fartygen behöver Hjulstabron åtgärdas. I remissutgåvan av den nationella transportplanen finns inte Hjulstabron med. Om bron inte kommer in i nationell transportplan är Köping och Västerås beredda att ompröva investeringsbesluten.

Fartyg av typen Mälarmax som är tänkta att trafikera farleden tar en last på motsvarande 22 tåg eller 1000 lastbilar. För varje tonkilometer som flyttas från väg till sjöfart minskar koldioxidutsläppen med 50 procent. Detta har Köpings kommun och Västerås stad arbetat emot de senaste åren inom Mälarprojektet, tillsammans med Sjöfartsverket och Trafikverket. Men för att vi ska få full effekt av projektet i våra hamnar behöver Hjulstabron byggas om.

Här kan du läsa mer om hamnprojektet i Köping Länk till annan webbplats.

Publicerad

Senast ändrad